Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעת רכש מיוחדת

בדף זה נסקרים מונחים פיננסיים בהם נעשה שימוש בסקירות באתר או שתוארו באתר עצמו. אין לראות בסקירת מונחים אלה הגדרות פורמליות אלא נסיון לתאר את משמעותם בלשון חופשית ואנו מקווים שגם קלה להבנה.


הצעת רכש מיוחדת היא הצעה אשר נועדה לאפשר למשקיע לעבור בהתקיים תנאי מסוים "משוכה" של החזקת 25% ו-45% מזכויות ההצבעה בחברה. בנוסף להצעת רכש מיוחדת קיימות גם הצעת רכש מלאה, אשר נועדה לרכוש את כל מניות החברה והצעת רכש רגילה.

החזקה של 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה מוגדרת בחוק החברות כ"דבוקת שליטה". בהתאם לחוק, לא ניתן להגדיל החזקה מעבר לשיעור זה על ידי רכישת מניות מהציבור אלא על ידי הצעת רכש, אם לא קיימת כבר דבוקת שליטה אחרת בחברה.

כלל דומה חל לגבי החזקה של 45% - ניתן לעבור החזקה בשיעור זה רק באמצעות הצעת רכש מיוחדת, אלא אם קיים כבר בעל מניות אחר המחזיק 45% או יותר מזכויות ההצבעה החברה.

הרעיון הוא לא לאפשר למשקיע להגיע לאחזקה משמעותית בחברה על ידי רכישה בבורסה אלא לחסום אותו על ידי הצעת רכש לה יכולים להתנגד ולמנוע את ביצועה בעלי המניות ובכך לאלץ את אותו משקיע לשלם פרמית שליטה. לא די בכך שתהיה היענות להצעת הרכש, אלא שעל הנענים להוות רוב מבין בעלי המניות אשר הודיעו על עמדתם להצעה. מסיבה זאת גם על דירקטוריון החברה לחוות את דעתו על הצעת הרכש ולהמליץ בפני בעלי המניות להיענות או לא להיענות לה (לדירקטוריון שמורה גם הזכות שלא לחוות דיעה ועליו לנמק מדוע).

לבעלי מניות אשר לא הביעו את עמדתם או התנגדו להצעת הרכש שמורה הזכות, במידה והצעת הרכש התקבלה, להיענות לה בתוך ארבעה ימים ממועד הקיבול האחרון. במקרה זה יגדל מספר הנענים להצעה והרכישה תעשה מבעלי המניות בהתאם ליחס שבין סך מספר המניות שהוצע לרכשם לבין סך מספר המניות שהוצעו למכירה.

לאחר שהתקבלה הצעת רכש מיוחדת למניות חברה מסוימת לא יוכלו מציע הצעת הרכש, בעלי שליטה בו, או תאגיד שבשליטתם לבצע מיזוג עם החברה או להציע הצעת רכש נוספת למניות החברה בתקופה של שנה אלא אם התחייבו לעשות כן בהצעת הרכש המיוחדת.


שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בהבנה.


קראו גם את הסקירות האחרונות באתר:

 

רמי לוי וויקטורי צומחות במהירות, שופרסל צומחת באיטיות ומתייעלת - בעקבות השלל של רשת מגה.

 

 

השוק העניש שוב את אבן קיסר, האם הפעם זאת הזדמנות קניה? 

 

הצעת רכש עצמית שלישית השנה לצד השקעות ב-ADP והנפקת אגרות חוב. האם איידיאו תהפוך לאופציה על ADP? 

 

מדד נדל"ן 15 - איזה מניות הוא כולל, איך נקבע משקל המניות במדד ואיך ניתן להשקיע בו.


 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים