Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעת רכש מלאה

בדף זה נסקרים מונחים פיננסיים בהם נעשה שימוש בסקירות באתר או שתוארו באתר עצמו. אין לראות בסקירת מונחים אלה הגדרות פורמליות אלא נסיון לתאר את משמעותם בלשון חופשית ואנו מקווים שגם קלה להבנה.לשימוש מעשי במושגים בעלי משמעות משפטית יש לקבל יעוץ משפטי.


הצעת רכש מלאה היא הצעת רכש אשר נועדה לרכוש את כל מניות החברה על ידי המציע, בדרך כלל בעל השליטה בחברה, ולהפוך לאחר מכן את החברה מציבורית לפרטית.

בהתאם לחוק לא ניתן לעבור החזקה המקנה מעל ל-90% מזכויות ההצבעה בחברה אלא על ידי הצעת רכש מלאה.

על מנת שהצעת הרכש תמומש במלואה על שיעור הניצעים שלא נענו להצעה להוות פחות מ-5%, וכן תנאי נוסף הוא שיותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי ענין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה.

תנאי חלופי הוא כי שיעור הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מ-2%.

ענתה ההיענות להצעת הרכש על אחד מתנאים אלה, המציע יכול לכפות על בעלי המניות אשר לא נענו להצעת הרכש למכור לו את מניותיהם במחיר שהוצע.

לניצעים אשר לא נענו להצעת הרכש בלבד ואשר מכירת המניות נכפתה עליהם עומדים סעדים משפטיים שונים אם לדעתם מחיר הצעת הרכש היה נמוך מהשווי ההוגן של המניות.

בהצעת רכש מלאה, להבדיל מהצעת רכש מיוחדת, דירקטוריון החברה אינו מחויב לחוות דעה בדבר כדאיות הצעת הרכש. קראו גם על הצעת רכש רגילה.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.

הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אם נסקרים, בסקירה זאת, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בהבנה.


קראו גם את הסקירות האחרונות באתר:

 

רמי לוי וויקטורי צומחות במהירות, שופרסל צומחת באיטיות ומתייעלת - בעקבות השלל של רשת מגה.

 

 

השוק העניש שוב את אבן קיסר, האם הפעם זאת הזדמנות קניה? 

 

הצעת רכש עצמית שלישית השנה לצד השקעות ב-ADP והנפקת אגרות חוב. האם איידיאו תהפוך לאופציה על ADP? 

 

מדד נדל"ן 15 - איזה מניות הוא כולל, איך נקבע משקל המניות במדד ואיך ניתן להשקיע בו.


 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים