Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יחס שוטף

בדף זה נסקרים מונחים פיננסיים בהם נעשה שימוש בסקירות באתר או שתוארו באתר עצמו. אין לראות בסקירת מונחים אלה הגדרות פורמליות אלא נסיון לתאר את משמעותם בלשון חופשית ואנו מקווים שגם קלה להבנה. 


יחס שוטף הוא היחס בין הנכסים השוטפים במאזנה של החברה לבין ההתחיבויות השוטפות שלה. הנכסים השוטפים הם נכסים נזילים וכן נכסים שהחברה אמורה לקבלם במהלך תקופה שאינה עולה על שנה, כגון חוב לקוחות, חייבים אחרים ומלאי.ההתחיבויות השוטפות הן התחיבויות שעל החברה לפרוע במהלך תקופה שאינה עולה על שנה, כגון חוב לספקים ונותני שירות, אשראי בנקאי שוטף, חלויות שוטפות של הלואות לז"א, וזכאים אחרים.

יחס שוטף השווה לאחד או גדול מאחד משמעותו היא כי לחברה יש אמצעים לפרוע את התחיבויותיה השוטפות.יחס שוטף הנמוך מאחד משמעותו כי על החברה לפרוע במהלך השנה הקרובה סכומים אשר אין לה מקורות שוטפים כדי לשלמם.

יחס הנמוך מאחד אין משמעותו שהחברה היא חדלת פרעון.יתכן שיש לה, לדוגמא, נכסים קבועים שהיא יכולה למכור או לשעבד לצורך קבלת אשראי נוסף, ביכולתה לדחות תשלומים לספקים בהסכמה או להקדים תשלומים מלקוחות בהסכמה איתם או על ידי עיסקאות פקטורינג.

יש לציין עוד כי המונח "התחיבויות שוטפות" הוא פורמלי בלבד. בעיקר אמורים הדברים בהתחיבויות השוטפות לבנקים בדרך של ניצול מסגרות אשראי, להבדיל מחלויות שוטפות של הלואות. חובות אלה הם אמנם לזמו קצר, אולם אלה מסגרות אשר בד"כ מתחדשות משנה לשנה.

 

שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בהבנה.


קראו גם את הסקירות האחרונות באתר:

 

רמי לוי וויקטורי צומחות במהירות, שופרסל צומחת באיטיות ומתייעלת - בעקבות השלל של רשת מגה.

 

 

השוק העניש שוב את אבן קיסר, האם הפעם זאת הזדמנות קניה? 

 

הצעת רכש עצמית שלישית השנה לצד השקעות ב-ADP והנפקת אגרות חוב. האם איידיאו תהפוך לאופציה על ADP? 

 

מדד נדל"ן 15 - איזה מניות הוא כולל, איך נקבע משקל המניות במדד ואיך ניתן להשקיע בו.


 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים