Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.O.I - Net Operating Income

בדף זה נסקרים מונחים פיננסיים בהם נעשה שימוש בסקירות באתר או שתוארו באתר עצמו. אין לראות בסקירת מונחים אלה הגדרות פורמליות אלא נסיון לתאר את משמעותם בלשון חופשית ואנו מקווים שגם קלה להבנה. 

N.O.I הוא פרמטר תפעולי בו נעשה שימוש בחברות המשקיעות בנדל"ן מניב. פרמטר זה כולל את הכנסות החברה מנכסיה המניבים מכל סוג, בעיקר דמי שכירות ודמי ניהול, בניכוי העלויות הנדרשות לתפעול האתרים.

בהנחיית רשות ניירות ערך מיום 22.2.2009, גילוי בדבר שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה, מוגדר N.O.I ככלל ההכנסות התפעוליות אשר נרשמו בדוחות הכספיים של התאגיד בגין הנכס, למעט הכנסות כאמור שמקורן בזקיפת שינויים בשווי ההוגן של הנכס לדוח רווח והפסד, בניכוי כלל ההוצאות התפעוליות שנרשמו בדוחות הכספיים של התאגיד בגין הנכס, למעט הוצאות פחת (אם ישנן).

הרשות מציינת בהנחיה כי במסגרת ההכנסות התפעוליות עשויות להכלל בין היתר הכנסות מדמי שכירות, ממתן שירותים נילווים (ניהול הנכס, תחזוקה, חניה, אבטחה וכד'). במסגרת ההוצאות התפעוליות עשויות להכלל, בין היתר, הוצאות תיקונים ותחזוקה, מיסי עירייה שונים, הוצאות בגין ניהול הנכס, הוצאות אבטחה, ביטוח הנכס וכד'.

נתוני N.O.I הם רבי משמעות יותר מאשר סך ההכנסות, כי ההכנסות עשויות לכלול חיובים לשוכרים בגין הוצאות המשולמות ע"י המשכיר, כך שתרומתם אפסית או שולית.

N.O.I משמש לחישוב של שווי נכסים ע"י חלוקתו בשיעור ההיוון המתאים לאזור, לסוג השימוש ולאיכות השוכר.

 

חישוב שווי הנכסים המניבים נעשה כיום בעיקר על ידי חלוקת ה-N.O.I בשיעור ההיוון שנקבע על ידי עורכי השמאות.

שימוש נוסף הוא של חילוץ שיעור ההיוון המשוקלל לחברה ע"י חלוקת השווי ההוגן של הנכסים ב-N.O.I. דוגמא לכך ראה בדוחות של חברת אמות השקעות. 

כמו כן נעשה שימוש  ב- N.O.I לחישוב כיסוי שירות החוב על ידיו, ביחס שבין ה-N.O.I לבין החזרי קרן וריבית שנתיים.

 

ראו גם מושגים ומונחים פיננסיים נוספים הקשורים להשקעות בנדל"ן מניב : FFOמכפיל FFO. קרן ריט, REIT.


שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בהבנה.


קראו גם את הסקירות על חברות נדל"ן מניב שפורסמו באתר:

 

אלוני חץ

 

איידיאו גרופ

 

מגה אור

 


 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
16 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים