Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרן ריט

בדף זה נסקרים מונחים בהם נעשה שימוש בסקירות באתר או שתוארו באתר עצמו. אין לראות בסקירת מונחים אלה הגדרות פורמליות אלא נסיון לתאר את משמעותם בלשון חופשית ואנו מקווים שגם קלה להבנה. 

קרן השקעות במקרקעין הינה גוף שמטרתו העיקרית הינה החזקה וניהול נדל"ן מניב לצרכי רווח כדי לאפשר למשקיעים פרטיים להשתתף באופן לא ישיר בפרויקטים מניבים. המס על רווחי הקרן משולם על ידי בעלי המניות בקרן ולא על ידי הקרן עצמה.תשלום המס ע"י בעלי המניות יחידים נעשה בדרך של ניכוי מס במקור מתשלומי הדיבידנד בשיעורים שונים ולא בשיעור הרגיל של 25% - ראה על כך בהמשך.

המושג ריט הינו ראשי התיבות Reit של המילים Real Estate Investment Trust. קרנות אלה מקובלות מאד בארה"ב והחלו לפעול בישראל לפני מספר שנים בעקבות שינויי חקיקה.

כדי שתוכל לרשום את הספרה אפס בשורת המסים על ההכנסה על קרן הריט לעמוד בשורה של תנאים במישור הפעילות העיסקית ובמישור חלוקת הרווחים אשר יפורטו להלן. התנאים מוצגים להבנה כללית בלבד של אופן פעילותה של קרן ריט, הם אינם מהווים פרשנות מוסמכת לכללי המיסוי ולמגבלות החלות של קרן ריט ובעלי מניותיה  ואין להתבסס עליהם לצורך קבלת החלטת השקעה בקרן:

  • שווי נכסי הקרן המושקעים בנדל"ן מניב בצירוף נכסים נזילים אשר מקורם מהנפקה או מתמורת מכירה של נדל"ן מניב לא יפחתו מ-75% משווי כלל הנכסים.הכללת הנכסים הנזילים האמורים מוגבלת בזמן ממועד ההנפקה או ממועד מכירת הנדל"ן.
  • השקעה בנדל"ן מניב בחו"ל מוגבלת ל-25% מסך הנכסים המניבים.
  • הקרן רשאית לנצל אשראי עד לגובה של 60% מנכסיה המניבים ועד לגובה של 20% מנכסיה האחרים.
  • החברה חייבת לחלק דיווידנד במזומן של לפחות 90% מהכנסתה החייבת ואת כל שבח מקרקעין ורווחי הון אשר יווצרו לה.החברה רשאית אך לא חייבת לחלק כדיווידנד גם את סכום הפחת המוכר לצרכי מס. 
  • ישנם הסדרי מיסוי ביחס לרווח אשר לא חולק כדיווידנד או למצבים שהקרן אינה עומדת במגבלות המתוארות.
  • קיימות הגבלות על שיעור הבעלות של מחזיק אחד במניות החברה.

החברה מנכה מס במקור מתשלומי הדיבידנד בהתאם למקורו ולשיעור המס החל על כל מקור.השיעור המשוקלל של ניכוי המס בשנת 2009 בחברת הריט ריט1, לדוגמא, 24%, נובע מכך שרוב תשלום הדיבידנד מקורו היה סכום הוצאות הפחת.

כיום נסחרות בבורסה שתי קרנות ריט -ריט 1 וסלע קפיטל נדל"ן.


 

שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.


קראו גם את הסקירות על חברות נדל"ן מניב שפורסמו באתר:

 

אלוני חץ

 

איידיאו גרופ

 

מגה אור


 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
12 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים