Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterprise Value

19/09/2015

בדף זה נסקרים מונחים פיננסיים בהם נעשה שימוש בסקירות באתר.אין לראות בסקירת מונחים אלה הגדרות פורמליות שלהם אלא נסיון לתאר את משמעותם בלשון חופשית ואנו מקווים שגם קלה להבנה.הסקירה נכונה ליום פרסומה.


Enterprise Value או בקיצור EV הוא שווי הפעילות של התאגיד, להבדיל משווי השוק שלו.

ההגדרה הפורמלית היא כדלהלן: שווי השוק בניכוי נכסים פיננסיים בתוספת חוב פיננסי וזכויות המיעוט.

המשמעות היא: מה שוויה של פעילות החברה מבלי להתייחס למבנה ההון שלה.

כדי להבין את ההגיון העומד מאחורי ההגדרה נעזר בשיטה המקובלת להערכת שווי חברות על בסיס תזרים המזומנים המהוון (DCF). בשיטה זאת מחושב שווי הפעילות על ידי היוון תזרים המזומנים החזוי של כל סעיפי ההכנסות וההוצאות התפעוליים של פעילות החברה בניכוי מס, אך ללא התייחסות להוצאות ריבית על החוב הפיננסי נטו או להכנסות על נכסים פיננסיים נטו. לכן, משווי הפעילות שמתקבל מנוכה החוב הפיננסי נטו או מתווספים הנכסים הפיננסיים נטו ומתקבל שווי החברה.

אחד השימושים הפופולריים בפרמטר EV הוא חלוקתו ב-Ebitda (או ב- Adjusted Ebitda), כך שנוצר לנו יחס או מכפיל  EV/Ebitda המאפשר השוואה בין חברות בעלות מבנה הון שונה.


שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.


 


 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים