Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מניות צמיחה (Growth Stocks) וקרנות הסל המשקיעות בהן.

בדף זה נסקרים מונחים פיננסיים בהם נעשה שימוש בסקירות באתר או שתוארו באתר עצמו. אין לראות בסקירת מונחים אלה הגדרות פורמליות אלא נסיון לתאר את משמעותם בלשון חופשית  וקלה להבנה. הנתונים המוצגים נכונים למועד הפרסום.

 

ההתלבטות בין ההשקעה במניות צמיחה או במניות ערך מלווה את המשקיעים שנים רבות. בשנים האחרונות נוצר יתרון ברור לתשואות של מניות הצמיחה, ובעיקר למניות הטכנולוגיה הגדולות. מניות אלה, אשר פעילותן שינתה ומשנה את העולם שהכרנו, מציתה את דמיןן המשקיעים, ושעריהן שעטו קדימה.

 

מהן מניות צמיחה?

 

מניות צמיחה הן מניות של חברות הצומחות מהר יוצר מממוצע הענף בו הן פועלות. ישנם מדדים שונים של מניות צמיחה אך הפרמטר המרכזי בכולם הוא קצב הצמיחה של הרווח למניה, בעבר ו/או בעתיד.

 

להלן שלושה מדדים מובילים של מניות צמיחה:

 

MSCI USA Growth אחריו עוקבת קרן סל הצמיחה הגדולה ביותר שסימולה  VUG. המדד כולל מניות עפ"י תחזית הצמיחה של הרווח למניה שלהן לטווח הארוך והקצר, שיעור הצמיחה של הרווח למניה בשנה האחרונה ובטווח הארוך אחורה. 

 

The Russell 1000® Growth  אחריו עוקבת קרן הסל שסימולה IWF. המדד  כולל מניות העונות על פרמטרים של יחס גבוה יותר של שווי שוק  לערך מאזני ושל רווח חזוי למניה לטווח ארוך. 

 

S&P 500 Growth  אשר אחריו עוקבת קרן הסל שסימולה  IVW. המדד כולל מניות לפי שלושה פרמטרים : הגידול במכירות למניה, הגידול ברווח למניה, ומומנטום (עליית מחיר המניה ב-12 החודשים האחרונים).

 

מניות הצמיחה מאופיינות במכפילי רווח גבוהים ואפילו גבוהים מאד, משום שהרווח למניה הנוכחי אינו מייצג את פוטנציאל הרווח. הרווח למניה בעתיד צפוי לגדול בשיעורים שנתיים גבוהים. המשקיעים מביאים צמיחה זאת בחשבון, ומייחסים למניה מחיר גבוה בהרבה מהמחיר הנגזר מהרווח למניה הנוכחי. מכפיל הרווח של מניות הצמיחה אינו מבוסס אפוא על הרווח השוטף ואפילו לא על הרווח הצפוי לשנה הבאה, אלא על הרווח הצפוי שנים קדימה. כתוצאה מכך, כל סטייה מהתחזיות של החברה ו/או של האנליסטים תביא לתגובה לעיתים "אלימה" כלפי מעלה או מטה. מניות צמיחה נחשבות אפוא כבעלות סיכון גבוה ועל המשקיעים בהן להביא זאת בחשבון.

 

איך ניתן להשוות בין מניות צמיחה בינן לבין עצמן?

 

כאן נכנס לתמונה פרמטר די פשוט, PEG - Price Earnings to Growth. פרמטר זה נותן אינדיקציה ליחס שבין מכפיל הרווח הנוכחי המחושב עפ"י הרווח השוטף, לבין שיעור הצמיחה השנתי החזוי של הרווח למניה לחמש השנים הבאות בהתאם לממוצע הערכות האנליסטים.

 

להלן מספר דוגמאות המתייחסות למניות צמיחה מובילות:

 

 

אפל 

מייקרוסופט 

אמזון 

נטפליקס 

פייסבוק

טסלה 

 מכפיל שוטף

 28.8

 37.2

 58.5

 62.7

 25.6

 394

 צמיחה חזויה ברווח למניה*

 19.6%

 15.3%

 36%

 43%

 28.6%

 51.8%

 PEG

 1.47

 2.44

 1.63

 1.46

 0.9

 7.6

 

* שיעור שנתי לחמש השנים הבאות, נתוני Finviz.com.

 

בעוד שיחס ה-PEG ל-5 מתוך 6 המניות המוצגות כאן נע בין 1 ל-2.5, היחס המחושב לחברת טסלה הוא גבוה מאד. הסיבה לכך יכולה להיות הערכה שונה של השוק ביחס לשיעור הצמיחה העתידי של הרווח למניה.

 

קרנות סל (ETF`s) המשקיעות במניות צמיחה 

 

עפ"י אתר Etf.com העוקב אחר קרנות הסל בשוק האמריקני, קיימות 78 קרנות סל העוקבות אחר מדדים שונים של מניות צמיחה, בהיקף כספי כולל של 371 מיליארד דולר.

 

להלן 10 קרנות הסל המובילות המשקיעות במניות צמיחה על בסיס הסכומים המנוהלים, במיליארדי דולר (מקור: Etf.com):

 

להגדלה/ הדפסה לחצו על הטבלה

 

 

 

הקרנות נבדלות בגודל החברות אחריהן הן עוקבות, במספר המניות ובפיזורן, באזור הגאוגרפי, בהיקף הנכסים שהן  מנהלות, ובדמי הניהול שהן גובות. 

 

להלן התפלגות סך ההחזקות של קרן סל הצמיחה המובילה, VUG,לפי סקטורים, ו-10 החברות בעלות המשקל הגבוה ביותר  בקרן (מקור: אתר ETF.com) : 

 

להגדלה/ הדפסה לחצו על הטבלה

 

 

  

ניתן לראות כי רוב החברות המובילות הן חברות ענק מבוססות, הרבה מעבר לראשית דרכן, ועדיין הן מניות הנחשבות מניות צמיחה. מעניין לציין כי מניות אפל, מיקרוסופט, אמזון, פייסבוק וגוגל הן המניות המובילות גם בקרנות העוקבות אחר מדד הנסדא"ק 100 ואחרי מדד S&P 500.

 

על בסיס סקטוריאלי, אחוז גבוה מאד מהמניות בהן משקיעה הקרן הן באופן לא מפתיע מניות טכנולוגיה.  

 

בטבלה להלן רכזנו נתונים השוואתיים של שלוש קרנות הסל הגדולות ביותר העוקבות אחרי מדדי צמיחה, ושל קרן העוקבת אחר מדד הנסדא"ק (הנתונים מתפרסמים באתר ETF database) :

 

 סימול הקרן

VUG

IWF 

IVW

QQQ*

עוקבת אחר מדד

 MSCI US PRIME

 RUSSEL 1000 GROWTH

 S&P 500 GROWTH

 
Nasdaq-100

 מס' מניות נעקבות

 287

 498

 241

 103

 משקל 10 המניות

הגדולות

 46%

 46%

 51%

 53%

 מכפיל רווח

41 

 47

 44

 32.1

 תשואת דיבידנד

 0.53%

 0.50%

 0.59%

 0.47%

תשואה מתחילת השנה

 19.9%

19.1% 

21.3%

 16.8%

 תשואה לשנה

 36.6%

36.0% 

 35.9% 

 37.8%

 תשואה ל- 5 שנים

 187.6%

192.4% 

172.9% 

 225.3%

 

* קרן הסל העוקבת אחרי מדד נסדא"ק, המתמקד בעיקר בחברות טכנולוגיה.

 

הנתון שהכי מעניין אותנו כמשקיעים, התשואות, מראה כי מתחילת השנה ובשנה האחרונה הן דומות מאד בקרנות מניות הצמיחה (שלוש הראשונות), אולם לתקופה של חמש שנים הקרן העוקבת אחר מניות הצמיחה של מדד  S&P 500 מפגרת אחר שתי הקרנות האחרות באופן משמעותי.

למדד הנסדא"ק, כאמור מוטה מניות טכנולוגיה, פער משמעותי בתשואה לתקופה של חמש שנים על פני קרנות הצמיחה. לצורך השוואה נוספת, תשואת מדד S&P 500  מתחילת השנה היתה 19.9%, בשנה האחרונה 39.2% ובחמש השנים האחרונות 125.1%, הרבה אחרי מדדי מניות הצמיחה והטכנולוגיה.

 

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים. על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע. נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה. נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה. בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו לתנאי השימוש באתר.

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים