Fundamentals

תנאי שימוש לאתר

 

השימוש והכניסה לתוכן כלשהו המופיע באתר Fundamentals ייחשבו להסכמה לכל תנאי השימוש באתר המפורטים להלן:

 

·          התוכן באתר זה הוא בעל אופי של סקירות, ניתוחים והבעת דעות פרטיות בעלות אופי של כתבות עיתונאיות ואינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת בנוגע  להשקעות בניירות ערך או במוצרים פינאנסיים כלשהם. לכותב/ים של התוכן באתר זה ו/או לבעלי האתר או מפעיליו אין רשיון לייעוץ או לשיווק השקעות בניירות ערך, לניהול תיקי השקעות או לייעוץ בנושאי פנסיה וביטוח חיים.

 

·          אין להתבסס על התוכן באתר זה לצורך קבלת החלטה על השקעות בניירות ערך. קבלת החלטות השקעה, לרבות קניית או מכירת ניירות ערך או מוצרים פיננסיים, יש לבצע לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע בעלי רשיון כדין ובהתחשב בנתוניו האישיים של כל משתמש או משתמשת.

 

·          כל החלטת השקעה, הסתמכות או שימוש אחר במידע המפורסם באתר ללא אימות המידע על ידי גורמים חיצוניים או בכלל הינה באחריותו/ה האישית והבלעדית של המשתמש או המשתמשת בלבד.

 

·          הכותב/ים באתר זה, בעליו ו/או מפעיליו, עשויים להחזיק מפעם לפעם או לבצע פעולות בניירות הערך הנסקרים באתר.

 

·          המידע באתר מפורסם על בסיס "As Is" והכותב/ים באתר זה, בעליו ו/או מפעיליו, לא מתחייבים באשר לשלמותו, נכונותו ועדכניותו, ואין הם מתחייבים לעדכן אותו.

 

·          האתר מכיל פרסומים, טקסטים, תמונות וחומרים נוספים שונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים ושאר זכויות קנייניות, השייכות לכותבי התוכן, לבעלי האתר ו/או לצדדים שלישיים. בכפוף לשימושים המותרים על פי חוק, אין לעשות כל שימוש או שינוי בחומרים אלו ללא אישורם, מראש ובכתב, של בעלי הזכויות. 

 

 

דרונט בניית אתרים