Fundamentals

קצרים

למשקיעים המחפשים מידע בתחומים השונים של שוק ההון זמין מספר רב של אתרים פינאנסיים מהם ניתן לקבל מידע מענין ורב ערך,  ובחינם.בעמוד זה נביא הפניות למקורות מידע אשר נראים חשובים ומענינים ל"גולשים הפינאנסיים" - נשמח לקבל הפניות למידע מענין גם מכם.

מובן שאיננו אחראים לנכונות הנתונים המתפרסמים באתרים אליהם אנו מפנים, והשימוש בהם יעשה על פי שיקול דעתו של הגולש.


כיצד נדע האם בעל ענין בחברה מסוימת הוא בעל ענין גם בחברות אחרות?

משקיעים המעונינים במירב המידע על החברות בהן הם מתענינים רוצים לדעת גם באיזה חברות מחזיקים בעלי הענין. ישנם מקרים רבים בהם משקיעים הם בעלי ענין ביותר מחברה אחת.
7/01/2011
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

היכן ניתן למצוא מידע על מח"מ ותשואות לפדיון של מדדי תל-בונד.

מדדי תל-בונד תופסים מקום חשוב במסחר של אגרות החוב הקונצרניות ומייצגים את אגרות החוב הקונצרניות המובילות.

7/01/2011
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

קבלת מידע ממוקד על חברות באתר מאי"ה.

באתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בת"א מוצגים כל דיווחי החברות הצבוריות במקביל לאתר המגנ"א של רשות ניירות ערך.
8/01/2011
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
דרונט בניית אתרים