Fundamentals

קבלת מידע ממוקד על חברות באתר מאי"ה.

באתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בת"א מוצגים כל דיווחי החברות הצבוריות במקביל לאתר המגנ"א של רשות ניירות ערך.
8/01/2011

המידע באתר אמנם מפולח לפי סוגי הדיווחים השונים אולם כדי למצוא במהירות וללא מעבר מיידע על כל הדיווחים ניתן לעשות שימוש בתיבת טקסט חופשי המופיעה בחלק התחתון של הגדרת השאילתות.

בתיבה זאת ניתן לאתר דיווחים עפ"י מילים המופיעות בהם ע"י הקשתן בתיבה ובחירה באחת האפשרויות המופיעות מימין לתיבה:

  • ביטוי מדויק
  • לפחות אחת המילים
  • כולל כל המילים
  • ללא המילים

לדוגמא: כדי למצוא מצגת של חברה מסוימת עלינו להקיש בתיבת הטקסט החופשי את המילה "מצגת" - נקבל את כל הדוחות המידיים אליהן מצורפות מצגות בתחום התאריכים שנבחר.

דוגמא נוספת: בחברות רבות, בעיקר באלה בהן יש החזקות של גופים מוסדיים, מופיעים דיווחים אינסופיים על שינויים בהחזקה במניות החברה אותו יש להגיש על כל שינוי, גם מזערי, ובמקביל על מצבת ההחזקות של בעלי ענין ונושאי משרה, דיווח אותו יש להגיש אחת לשבוע!

כדי להפטר מדיווחים מייגעים אלה ניתן להקיש בתיבת הטקסט החופשי את המילים  "שינוי" ו"החזקות" ולגלול לאפשרות של ללא המילים.

כתובת הדף הרלבנטי באתר מאי"ה: http://maya.tase.co.il/bursa/indeximptoday.htm

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות בנושא סקירת אתרי מידע פינאנסיים.
כיצד נדע האם בעל ענין בחברה מסוימת הוא בעל ענין גם בחברות אחרות?, 7/01/2011
היכן ניתן למצוא מידע על מח"מ ותשואות לפדיון של מדדי תל-בונד., 7/01/2011
דרונט בניית אתרים