Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אבגול בשנת 2012 - כושר היצור גדל ב-30%, השליטה עברה למשקיעים זרים.

הגדלת כושר היצור של אבגול ב-30% בארה"ב ובסין הושלמה במהלך שנת 2012, ותבוא לביטוי מלא השנה.
השליטה בחברה עברה מהמפעלים הפטרוכימיים לשתי קרנות השקעה זרות במחיר ששיקף שווי חברה של כ-886 מ' ש"ח, עפ"י שער הדולר במועד הרכישה.
14/05/2013

שווי החברה עפ"י מחיר המניה בבורסה היה במועד הרכישה כ-918 מ' ש"ח.המשמעות היא שהרוכשות לא שלמו למעשה פרמית שליטה, כנראה תוך ניצול מצבה של המוכרת, המפעלים הפטרוכימיים.

ממועד הרכישה ובהתאמה לדיבידנד שחולק בדרך עלה מחיר המניה ממועד הקלוזינג ב-18% - התחלה לא רעה לרוכשות וללאומי פרטנרס שרכשה באותה עת 8.5% נוספים ממניות החברה בהתאם להסכמי אופציה קודמים.

אבגול היא יצרנית ומשווקת של בד לא ארוג המשמש (98%) לייצור מוצרי היגיינה אישית- חיתולים חד-פעמיים (90% מההכנסות), תחבושות הגייניות לנשים וכד'.החברה אינה מייצרת מוצרים מוגמרים, ומכירותיה מיועדות בעיקר לחברות ענק בינלאומיות השולטות בתחום ההיגיינה-פרוקטר אנד גמבל, קימברלי-קלארק וחברות נוספות.

חדירת החיתולים החד-פעמיים בעולם כולו מוערכת ב-23%.בעוד שבעולם המערבי החדירה היא של 100%, באמריקה הלטינית החדירה היא של 65%, בסין - 20%, בהודו - 3%, באפריקה - 1%.מדובר בשוק שבהחלט יש לו לאן לצמוח -שיעור הצמיחה של השוק כולו הוא של 4% ובאזורים המפותחים פחות של 7%. 

השליטה בחברה היא כיום בידי HFH International B.V תאגיד הרשום בהולנד המחזיק ב-45.88% ממניות החברה. 52% ממניות HFH מוחזקות על ידי קרן ההשקעות Ethemba ומשקיעים נוספים, ו-48% ממניותניו מוחזקות על ידי השותפות המוגבלת הזרה  Seaturtle C.V אשר השותף הכללי בה היא Stiching Beheer Blueberg, תאגיד פיננסי הולנדי.

Ethemba היא קרן השקעות אשר נוסדה ב-2006 ומשקיעה בעיקר בשווקים צומחים.שם הקרן לקוח משפת שבט הזולו בדרא"פ ופירושה בשפה זאת עפ"י אתר החברה הוא "אמונה, אמון, ותקוה".נסיוננו  משמות בעלי משמעות אתנית/רוחנית אינו חיובי במיוחד (ע"ע גנדן הולדינגס וטאו תשואות).נקווה למען בעלי המניות של אבגול שהפעם זה יהיה שונה.

ל-Ethemba השקעות באזורים שונים.בין השקעותיה כפי שהן מוצגות באתר הקרן :חברה להשכרת ציוד ומיקור חוץ תפעולי במערב אפריקה אשר נרכשה במרץ 2012, חברת תרופות מובילה בתורכיה (יוני 2011), חברת שירותים לקידוח נפט וגאז בברזיל, מחצבה במקדוניה (פברואר 2009), מפעל מתכת במונטנגרו (פברואר 2008), חברת בניה בקרואטיה (אוגוסט 2007), חברת תרופות במצרים (נובמבר 2006).

בנק לאומי מחזיק ב-19.87% ממניות אבגול, משקיעים מוסדיים ב-13.59% והיתרה בידי הציבור.

להלן מכירות אבגול בשלוש השנים האחרונות לפי התפלגות הלקוחות, באלפי $:

הלקוח 2012 2011 2010
Procter & Gembel 131,400 154,600 119,100
% מסך המכירות 41.7% 46.9% 42.9%
Kimberly Clark 87,300 73,600 53,900
% מסך המכירות 27.7% 22.3% 19.4%
שאר הלקוחות 96,395 101,399 104,528
% מסך המכירות 30.6% 30.8% 37.7%
סך המכירות 315,095 329,599 277,528

בולטת הירידה במכירות לפרוקטר אנד גמבל ומאידך העלייה במכירות לקימברלי קלארק.

להלן חלוקה גיאוגרפית של מכירות החברה, במליוני $:

אזור 2012 2011 2010
צ.אמריקה ומרכזה 133 144 137
אירופה 62 72 74
סין 58 58 30
ישראל 16 15 13
אחרים 46 40 23
סה"כ 315 329 277

המכירות לאזורים הגיאוגרפיים הן למעשה  בעיקר לפרוקטר ולקימברלי קלארק בהתאם לפעילותן הבינלאומית.

כושר היצור

כושר היצור המלא של קווי היצור בישראל הוא של 20,000 טון באתר ב' ושל 13,000 טון באתר א'.קו היצור באתר א' מייצר רק ב-50% מתפוקתו המקסימלית ומרביתו ליצור שאינו לשוק ההיגיינה.כושר היצור בארה"ב הוא של 60,000 טון בסין של 39,000 טון וברוסיה של 10,000 טון.סך כושר היצור פרט לאתר א' בישראל הוא של 129,000 טון.

באפריל 2012 הושלם בארה"ב קו יצור עם כושר יצור של 15,000 טון ובסין הושלם ברבעון הרביעי קו יצור עם כושר יצור של 15,000 טון.עלות שני קווי היצור היא כ-80 מ' $, כ-40 מ' $ לכל קו יצור.עם זאת החברה מציינת בדוח התקופתי כי עלות קו יצור היא של 40-60 מ' $, בהתאם לתפוקה ולאיכות הנדרשים.

ניצול כושר היצור במפעלי החברה הוא של 90% ומעלה, פרט לאתר א' בישראל כאמור.

בשנת 2013 ימצא הגידול בכושר היצור ביטוי מלא של שנה שלמה - גידול של כ-20% ביחס לשנת 2012.עם זאת אין זה אומר שהמחזור יגדל בשיעור זה - הדבר תלוי בשיעור הניצול של כושר היצור ובמחירי המכירה.

תוצאות הפעילות 

 להלן תוצאות הפעילות של החברה בשלוש השנים האחרונות באלפי $:

רו"ה שינוי 2012 2011 2010
מכירות (4.4%) 315,095 329,599 277,528
רווח גולמי (9.5%) 63,124 69,026 60,242
רווחיות גולמית

-

20.0% 20.9% 21.7%
Ebitda 57,100 58,900 52,100
רווח תפעולי (11.2%) 37,267 41,971 36,364
רווחיות תפעולית

-

11.8% 12.7% 13.1%
הוצאות מימון (נטו) (17.7%) 7,545 9,166 8,525
רווח לפני מס (9.4%) 29,722 32,805 27,839
רווח נקי (11.1%) 21,926 24,685 20,986
מיוחס לבעלי המניות (11.0%) 20,193 22,684 20,260
תזרימי מזומנים
תזרים מפעילות שוטפת 20.5% 45,460 37,731 35,865
השקעה ברכוש קבוע ולא מוחשי (32.0%) 28,457 41,844 36,605
דיבידנד ששולם 20.0% 12,000 10,000 8,000
תזרים מפעילות מימון (ללא דיבידנד)

-

26,805 18,982 12,860

כמות המכירות בשנת 2012 היתה גדולה מזאת של 2011 והירידה במכירות נבעה מירידה במחירי מכירה בעיקר כתוצאה מהירידה במחיר חומרי הגלם.יש לציין כי בהסכמים בין החברה ללקוחות קיים מנגנון להתאמת המחירים הנגזר ממחיר הפוליפרופילן, חומר הגלם העיקרי המשמש ביצור, עפ"י תחשיב הנערך בד"כ בתום כל רבעון.עדכון המחירים הוא אם כך בעיקרו בפיגור של רבעון, כך שעליה מתמשכת במחיר חומרי הגלם פועלת לרעת החברה ולהיפך.

סיבה נוספת לירידה במכירות היא ירידה ברבעון הראשון ביצור בקוים הותיקים של החברה אשר מייצרים בעיקר לתחומים שאינם תחום ההגיינה.

בהתאם להסברי החברה הירידה ברווחיות הגולמית נובעת מהפיגור בעדכון המחירים ומירידה ביעילות התפעולית עקב תקופת ההפעלה של קווי היצור החדשים בארה"ב ובסין.

מדיניות החברה היא לחלק דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מהרווח הראוי לחלוקה.ראה בטבלה לעיל את הסכומים שחולקו.על בסיס הדיבידנד שחולק ב-2012 תשואת הדיבידנד היא של 4.2%.

סעיפי המאזן העיקריים

 • סך המאזן - 422.4 מ' $.
 • הון עצמי - 139.9 מ' $, 33% מהמאזן, מזה 129.7 מ' $ מיוחס לבעלי המניות.
 • מזומנים ושווי מזומנים - 54.7 מ' $.
 • הון חוזר תפעולי  -60.5 מ' $ (אשתקד - סכום זהה), 19% מהמכירות (18.3%).
 • רכוש קבוע נטו - 251.1 מ' $.
 • חוב פיננסי לזמן קצר - 45.3 מ' $, לזמן ארוך - 169.5 מ' $.לאגרות החוב של החברה דירוג A יציב של חברת הדירוג מעלות.
 • התחייבות מסים נדחים - 25 מ' $.

שורה תחתונה

 • החברה פועלת בתחום צומח וקשורה קשר הדוק לשתי ענקיות בתחום מוצרי ההיגיינה האישית - פרוקטר אנד גמבל וקימברלי קלארק.המשך צמיחתן יביא גם לצמיחתה, אם מצבה הפיננסי יאפשר לה להשקיע בהגדלת כושר היצור, וכן אם תעמוד באיכות ובמחירים הנדרשים על ידי שתי ענקיות אלה.
 • לצד יתרון זה מובן שהתלות הגבוהה בהן מהווה גם גורם סיכון בלתי מבוטל.
 • מנגנון קביעת המחירים המצמיד את המחיר לעלויות לא מאפשר לחברה להגדיל את הרווחיות הגולמית באופן משמעותי אולם מאידך מגן על הרווחיות כאשר עלויות היצור, ובעיקר מחיר חומרי הגלם, עולים.
 • תחום הפעילות של החברה הוא עתיר הון, וגידול נוסף בפעילות מעבר ל-2013 יחייב השקעה בקווי יצור נוספים, שכן הקיימים מנוצלים בלמעלה מ-90%.בשנת 2012 סיימה החברה הקמת את הגדלת כושר היצור בכ-30%, עם השלמת שני קווי יצור בעלי כושר יצור של 30,000 טון, בעלות של 80 מ' $.
 • בשלוש השנים 2010-2012 היה לחברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך שנתי ממוצע של כ-40 מ' $, והשקעה ברכוש קבוע בהיקף שנתי ממוצע של כ-36 מ' $, כך שהגדלת כושר היצור תוכל להיות ממומנת על ידי התזרים.חברת מעלות מעריכה בדוח הדירוג כי ההיקף השנתי הממוצע של ההשקעה בהגדלת כושר היצור הוא נמוך  מהממוצע בשלוש השנים האחרונות וינוע בין 25 מ' $ ל-40 מ' $ בשנה.
 • מעבר להשקעה בשימור ובהגדלת כושר היצור על החברה לשרת את החוב לבנקים ולבעלי אגרות חוב ולחלק דיבידנד.בשלושת השנים האחרונות היה התזרים מפעילות מימון חיובי (בניטרול תשלום הדיבידנד), כלומר, החברה לקחה הלוואות והנפיקה אגרות חוב בהיקף גדול מפרעון החובות.כאמור, לחברה דירוג של A יציב אשר יאפשר לה למחזר חובות אם תשמור על מצבה הפיננסי הנוכחי.
 • היות וכושר היצור בשנת 2013 יגדל בכ-20% ביחס לשנת 2012 ובהנחה שהוא ינוצל כפי שנוצל ב-2012, נראה בשנת 2013 גידול בשיעור דומה בשורת ההכנסות, בהנחה שלא תחול ירידה במחירי המכירה.
 • שווי השוק של החברה במועד הסקירה הוא 1,031 אלפי ש"ח.החברה נסחרת במכפיל רווח של 14.3, ושל כ-12 על רווחי 2013 - בהנחה שהמכירות אכן יעלו ב-20% ושהרווחים יעלו בשיעור דומה.
 • כאמור מחיר הרכישה של בעלי השליטה החדשים בחברה נמוך משמעותית ממחיר השוק כיום.תוצאות 2013 יראו לנו האם מדובר ב"רכישה הזדמנותית" או שמחיר השוק כיום גבוה.
  סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי לקנותם בימי המסחר הקרובים לאחר פרסום הסקירה וכן מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 


 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על אבגול:
אבגול דוקא נהנתה עד כה מהמגיפה. האם זה ימשך?, 22/01/2021
אבגול ברבעון השלישי 2018 - צניחה ברווחיות הגולמית וברווח הנקי, ירידת מחירי הנפט מבשרת על שיפור., 12/01/2019
אבגול תוצאות הרבעון השני, עוד על רכישת השליטה על ידי Indorama., 20/09/2018
אבגול לאחר עסקת הרכישה על ידי Indorma Ventures., 15/07/2018
מנית אבגול נסחרת במחיר הנמוך ביותר ב-52 השבועות האחרונים., 12/03/2018
אבגול ב-2015: זינוק בכל הפרמטרים עקב הירידה החדה במחיר הפוליפרופילן., 9/04/2016
אבגול במחצית הראשונה של 2015 - הפיגור בעדכון המחירים פועל לטובת החברה, בינתיים., 8/09/2015
HFH International, בעלת השליטה באבגול, מגדילה את החזקתה בחברה., 2/09/2015
אבגול מתכננת להקים קו יצור נוסף בדימונה בעלות של 60 מ' $., 1/09/2015
מה בדיוק קורה באבגול?, 27/06/2014
דרונט בניית אתרים