Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אבגול במחצית הראשונה של 2013 - התפתחויות רבות, הגדלת כושר היצור ב-2012 עדיין לא מניבה רווחים.

השנה האחרונה באבגול היתה רצופת ארועים - חילופי שליטה, סיום עבודתו של המנכ"ל "מסיבות אישיות" וסיום עבודתם של בכירים נוספים, שומה לפי מיטב השפיטה של לא פחות מ-61 מ' ש"ח.
החברה מתכננת הקמת קו יצור נוסף ברוסיה, אולם קווי היצור אשר הושלמו בשנת 2012 בארה"ב ובסין עדיין לא מספקים את הסחורה, תרתי משמע.
12/09/2013

השליטה בחברה

השליטה בחברה עברה בדצמבר 2012 מהמפעלים הפטרוכימיים ומספר שותפים נוספים  לידי HFH International B.V תאגיד הרשום בהולנד המחזיק ב-45.82% ממניות החברה. 52% ממניות HFH מוחזקות על ידי קרן ההשקעות Ethemba ומשקיעים נוספים, ו-48% ממניותניו מוחזקות על ידי השותפות המוגבלת הזרה  Seaturtle C.V אשר השותף הכללי בה היא Stiching Beheer Blueberg, תאגיד פיננסי הולנדי.

בנק לאומי מחזיק ב-19.84% ממניות אבגול, משקיעים מוסדיים ב-18.78% והיתרה בידי הציבור.

חילופי תפקידים

מנכ"ל החברה בשלוש וחצי השנים האחרונות,  שלמה לירון, מסיים את תפקידו.מאז התחלפה השליטה בחברה נערכו בחברה חילופי תפקידים גם של נושאי משרה בכירים אחרים.

הגדלת כושר יצור

בשנת 2012 השלימה החברה הקמת שני קווי יצור  בארה"ב (באפריל) ובסין (בדצמבר) בתפוקה של 15 אלף טון כל אחד, והגיעה לכושר יצור של 129 אלף טון.נתון זה לא כולל קו יצור נוסף בישראל אשר תפוקתו אינה מיועדת לתעשיית החיתולים ואשר עובד בתפוקה נמוכה.

החברה הודיעה לאחרונה כי היא מתכננת הקמת קו יצור ברוסיה בתפוקה של 18 אלפי טון, בנוסף לקו יצור בתפוקה של כ-10 אלפי טון הקיים כבר כיום.עלות קו היצור תהיה כ-60 מ' $ והוא יושלם במחצית הראשונה של 2015.

מצבה הפיננסי של החברה ודרוג A יציב של מעלות יאפשרו לה לממן את ההשקעה על ידי גיוס הון נוסף, שכן תזרים המזומן בניכוי ההשקעה השוטפת בציוד, החזרי קרן וריבית ודיבידנד לא ישאירו מקום לכך.

יש לציין כי דוח הדרוג האחרון הוא מחודש ינואר והוא אינו מתייחס עדיין לתוצאות העסקיות המאכזבות במקצת.

תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה

להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים, באלפי $:

סעיף שינוי 1-6/13 1-6/12 שינוי 4-6/13 4-6/12 2012
הכנסות ממכירות: 7.3% 166,832 155,496 3.0% 82,629 80,206 315,095
רווח גולמי: (12%) 27,186 30,901 (1%) 14,086 14,221 63,124
רווחיות גולמית:

-

16.3% 19.9%

-

17.0% 17.7% 20.0%
רווח תפעולי: (14%) 15,397 17,973 3.6% 8,202 7,918 37,267
רווחיות תפעולית:

-

9.2% 11.5%

-

10.0% 9.8% 11.5%
Ebitda:

-

27,100 27,500 9.3% 14,100 12,900 57,100
הכנסות מימון:

-

129 38

-

70 14 1,456
הוצאות מימון: 44% 5,966 4,130 (49%) 3,207 6,264 9,001
רווח נקי:

(32%)

7,063 10,444

184%

3,806 1,340 21,926
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות: (25%) 6,995 9,341 351% 3,781 839 20,193
תזרים מזומנים מפעולות שוטפות: (84%) 2,121 13,613

-

4,009 (3,044) 45,560
השקעה ברכוש קבוע: (80%) 3,179 15,755 (80%) 2,037 10,263 26,987
דיבידנד ששולם:

-

12,200 12,000

-

-

12,000 12,000

 

 • למרות העליה בכושר היצור בעקבות השלמת הקו השלישי בסין ברבעון הרביעי של 2012 העליה במכירות התקדמה באופן איטי יותר מן הצפוי בעיקר כתוצאה מהתאמת המוצרים לדרישת הלקוחות.גם הקו הנוסף בארה"ב אשר הושלם באפריל 2012 לא פועל עדיין ביכולת היצור המירבית וגם לכך השפעה על המכירות.
 • ברווחיות הגולמית חלה במחצית השנה ירידה מ-19.9% אשתקד ל-16.3% השנה.הירידה נובעת מהעלויות הגבוהות יותר לרבות פחת בקו היצור החדש בסין.עיקר הירידה ברווחיות הגולמית היה ברבעון הראשון.
 • הרווח התפעולי במחצית הראשונה ירד ב-14% ועלה ברבעון השני ב-3.6%.
 • ה-Ebitda במחצית הראשונה של השנה הסתכמה ב- 27.1 מ' $ לעומת 27.5 מ' $ אשתקד - ירידה קלה ביחס לירידה ברווח התפעולי המצביעה על השפעתו הגדולה של סעיף הפחת.  
 • תזרים המזומנים מפעילות תפעולית הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב - 2.1 מ' $ בלבד, לעומת 13.6 מ' $ במחצית הראשונה אשתקד ו-45.5 מ' $ בשנת 2012.הירידה בתזרים נובעת מהירידה ברווח הנקי, ומהגידול בהון החוזר התפעולי.המלאי עלה, ובמקביל חלה ירידה באשראי ספקים המוסברת על ידי החברה בהקדמת תשלום לספקים, אך מבלי להסביר מדוע.
 • החברה קבלה שומה לפי מיטב השפיטה בגין השנים 2006-2010 בסך של 61 מ' ש"ח.החברה חולקת על השומה ולדעתה יש בידה טענות טובות כנגד דרישות רשות המסים, אשר תבחנה בדיונים הצפויים עם הרשות.לפי נוסח הדוח המיידי נראה כי החברה לא ערכה כל הפרשה בגין השומה.

שורה תחתונה

 • נראה כי חילופי השליטה יוצרים זעזועים המתבטאים בחילופי תפקידים של בכירים בחברה ושל המנכ"ל.
 • לא ברור האם יהיו לחילופי השליטה השפעות נוספות.
 • הגדלת כושר היצור בכ-30% לא נותנת עדיין פירות ולמעשה נראה כי חלק מכושר היצור הנוסף אינו מנוצל.נתוני הרבעון השני טובים יותר בשורות הרווח אך עדיין לא בהכנסות.
 • מניות החברה ירדו מתחילת השנה ב-7.4% ומתחילת הרבעון השלישי ב-11.1%.החברה נסחרת כיום בשווי שוק של 911 מ' ש"ח ובמכפיל רווח של 14.2. 
 • יש לעקוב ולראות האם יחול שיפור בהיקף היצור והרווח, וכן בתזרים התפעולי אשר החברה בונה עליו להמשך מימון ההשקעות בהגדלת כושר היצור.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בחלק מניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. טדי (1/10/2013 15:59:50)
ראה סקירות נוספות על אבגול:
אבגול דוקא נהנתה עד כה מהמגיפה. האם זה ימשך?, 22/01/2021
אבגול ברבעון השלישי 2018 - צניחה ברווחיות הגולמית וברווח הנקי, ירידת מחירי הנפט מבשרת על שיפור., 12/01/2019
אבגול תוצאות הרבעון השני, עוד על רכישת השליטה על ידי Indorama., 20/09/2018
אבגול לאחר עסקת הרכישה על ידי Indorma Ventures., 15/07/2018
מנית אבגול נסחרת במחיר הנמוך ביותר ב-52 השבועות האחרונים., 12/03/2018
אבגול ב-2015: זינוק בכל הפרמטרים עקב הירידה החדה במחיר הפוליפרופילן., 9/04/2016
אבגול במחצית הראשונה של 2015 - הפיגור בעדכון המחירים פועל לטובת החברה, בינתיים., 8/09/2015
HFH International, בעלת השליטה באבגול, מגדילה את החזקתה בחברה., 2/09/2015
אבגול מתכננת להקים קו יצור נוסף בדימונה בעלות של 60 מ' $., 1/09/2015
מה בדיוק קורה באבגול?, 27/06/2014
דרונט בניית אתרים