Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אבגול במחצית הראשונה של 2015 - הפיגור בעדכון המחירים פועל לטובת החברה, בינתיים.

177 מ' $ השקיעה אבגול בהקמת קווי יצור נוספים החל משנת 2010 והגדילה בתקופה זאת את כושר היצור ב-75%.
מחזור המכירות גדל באותה תקופה ב-70% והרווח למניה עלה בשיעור מכובד אך נמוך יותר - 56%.
8/09/2015

תוצאות הרבעון השני של 2015

להלן תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2015: 

[הקליקו על הטבלה להגדלה/הדפסה

אבגול - תוצאות הרבעון השני 2015

 

 מקור: דוח החברה לרבעון השני.

נתוני Ebitda (באלפי $)

-

H1/15 H1/14 Q2/15 Q2/14 2014
Ebitda 33,800 23,700 15,100 12,500 53,400
% מהמחזור 20.3% 14.3% 19% 14.3% 14.5%

ניתוח התוצאות

למרות עליה כמותית של 3.4% ברבעון השני ושל 4.4% במחצית הראשונה המכירות ברבעון ובמחצית ירדו  ב-9% וב-5.5% בהתאמה. הירידה נובעת מירידה במחירי המכירה הצמודים בחלקם הגדול למחירי חומרי הגלם הנמצאים בירידה משנת 2014.מנתונים אלה נגזרת ירידה ממוצעת במחירי המכירה של כ-12% ברבעון השני ושל כ-9%  במחצית הראשונה.

קצב הירידה במחיר חומרי הגלם עולה (בינתיים) על קצב הירידה במחירי המכירה וכתוצאה מכך זינקה הרווחיות הגולמית מ-15.8% במחצית הראשונה של  2014 ל-17.8% במחצית השניה של 2014 ול- 23% במחצית הראשונה של 2015. מרכיב חומרי הגלם בעלות המכר  (הוצג במצגת שפרסמה החברה לדוח לרבעון השני) ירד במחצית הראשונה של 2015 ב-19% ביחס למחצית הראשונה של 2014, שיעור גבוה בהרבה מהירידה במחירי המכירה - 9%.

מה זה אומר? יתכן ובמידה ומחיר חומרי הגלם יתייצב נראה ירידה, אולי אפילו משמעותית ברווחיות הגולמית. על בסיס רבעוני אנו רואים כבר מגמה כזאת. ברבעון האחרון של 2014 היתה רווחיות גולמית של 18.4%, ברבעון הראשון ב-2015 - 24.1%, וברבעון השני כבר ירדה הרווחיות הגולמית ל- 21.8%.

הסיבה העיקרית לירידה במחיר חומרי הגלם היא הירידה במחירי הנפט. לשיפור ברווחיות הגולמית תרם גם השיפור ביעילות התפעול של קווי היצור בארה"ב ובסין שהושלמו ב-2012 ולא תפקדו ביעילות.

התפלגות המכירות בשנת 2014 לפי מדינות/אזורים היתה כדלהלן: ישראל - 4%, צפון אמריקה - 47%, אירופה - 6%, סין - 19%, רוסיה- 11%, אחרים - 13%.

להלן מכירות החברה לשני הלקוחות העיקריים בשנים 2012-2014 :

[הקליקו על הטבלה להגדלה/הדפסה

אבגול - מכירות ללקוחות עיקריים 2012-2014          

 

 

 

 

 

 

 

מקור: דוח תקופתי 2014.

השפעת השיפור ברווחיות הגולמי ירדה עד לשורת הרווח התפעולי, אולם גידול בהוצאות מימון כתוצאה מגידול בהיקף החוב הפיננסי ומגידור אגרות חוב שקליות הקטינו את השפעת הגידול ברווחיות הגולמית. שיעורי מס גבוהים שלא ניתן להם הסבר מניח את הדעת הביאו לירידה ברווח הנקי ברבעון השני.

יש לציין כי החברה הגיעה להסכם פשרה עם רשות המסים לפיו תשלם מס בסך  6.5 מ' $ לשנים 2006-2012, לאחר שקבלה בעבר שומה בסך של לא פחות מ-61 מ' ש"ח. החברה ציינה כי להסכם לא היתה השפעה על התוצאות העסקיות - ככל הנראה ערכה הפרשות למס בגין ההסכם המתגבש כבר בעבר.

תזרימי מזומן (באלפי $):

-

H1/15 H1/14 2014 2013 2012
תזרים מפעולות שוטפות 16,911 688 15,675 34,184 45,460
השקעה ברכוש קבוע (14,112) (6,857) (28,534) (30,699) (27,653)
תזרים חופשי 2,799 (6,169) (12,859) 3,485 17,807
דיבידנד ששולם (11,000) (10,000) (10,000) (12,200) (12,000)
תזרים חופשי בניכוי דיבידנד (8,201) 16,169) (22,859) (8,715) 5,807
הון עצמי/מאזן 25.8% 29,6% 25.3% 30.3% 30,7%

גידול מתמיד בכושר היצור

החברה מגדילה באופן רצוף את כושר היצור בישראל, ארה"ב, סין ורוסיה. כושר היצור של הקבוצה הוא של 20,000 טון בישראל (קו יצור נוסף של 10,000 טון אינו מיועד לתחום ההיגיינה), 60,000 טון בארה"ב, 39,000 טון בסין, ו-28,000 טון ברוסיה, מזה קו יצור שהקמתו הושלמה במחצית הראשונה של השנה עם כושר יצור של 18,000 טון.

בארה"ב החברה עומדת להרחיב את כושר היצור בעוד 18,000 טון בעלות של 50-60 מ' $. השלמת קו יצור זה צפויה במחצית הראשונה של 2016. בישראל מתכננת החברה להקים קו יצור נוסף בדימונה בעלות של 60 מ' $, אשר יושלם על פי התכנון ב-2017.

להלן קווי היצור שנוספו החל משנת 2010 וקווי היצור המתוכננים:

שנה מדינה כושר יצור מצטבר
2010 סין 15,000 15,000
2012 ארה"ב 15,000 30,000
2012 סין 15,000 45,000
2015 רוסיה 18,000 63,000
2016

ארה"ב

18,000 81,000
2017 ישראל 18,000 98,000
סך כושר הייצור הוא נכון להיום 147,000 ולאחר השלמת הקווים המתוכננים יגדל כושר היצור ב-24% בשנת 2017 ל-183,000 טון.

שורה תחתונה

נראה שאבגול התגברה במחצית השניה של 2014 על הקשיים בתפעול קווי היצור החדשים בארה"ב ובסין ולכך היתה השפעה חיובית על הרווח והרווחיות הגולמית.

עם זאת נראה כי הזינוק ברווחיות הגולמית נובע בעיקר מפיגור בהתאמת מחירי המכירה לירידה בעלות חומרי הגלם, ולכך תהיה השפעה שלילית כאשר הירידה במחירים תיעצר.

החברה משקיעה בהתמדה בהגדלת כושר היצור באזורי הפעילות העיקריים. בשנים 2010-2015 הגדילה החברה את כושר היצור ב-75% ובשנתיים הקרובות יגדל כושר היצור ב-24% נוספים. משנת 2010 ועד למחצית 2015 השקיעה החברה  177 מ' $ בקווי יצור חדשים.

החברה לוקחת על עצמה סיכונים גדולים הכרוכים בהשקעות אלה, בעיקר בהתחשב במשבר בסין וברוסיה.

סיכון עסקי משמעותי נוסף הוא התלות הגבוהה בשני לקוחות עיקריים, המהווים 68% (!) מפעילות החברה (ראו לעיל).

הרווח למניה עלה מ- $0.052 בשנת 2009 ל-$0.081 בשנה שהסתיימה ב-30.6.2015, עליה של 56% במשך חמש וחצי שנים, 8.4% בממוצע לשנה.נתונים יפים, אולם עיקר העליה ברווח למניה היתה בשנת 2010, 31%.

מנית אבגול עלתה ב-26% מתחילת השנה והיא נסחרת בשווי שוק של 1.15 מיליארד ש"ח ובמכפיל רווח של 12.

עפ"י נתוני חברת Capital Cube המשולבים באתר מאי"ה של הבורסה ה-Enterprise Value של אבגול (EV) הוא 1.855 מיליארד ש"ח, ומנתון זה נגזר מכפיל EV/Ebitda של 7.5.

לצורך השוואה - חברת ספאנטק הפועלת אף היא בתחום הבד הלא ארוג נסחרת בשווי שוק של 991 מ' ש"ח לאחר שעלתה ב-81% מתחילת השנה. מכירותיה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב-271 מ' ש"ח (כ-70 מ' $). ספאנטק נסחרת במכפיל רווח של 15.1 ובמכפיל EV/Ebitda של 9.6. ההשוואה הינה כמובן אינדיקטיבית בלבד ואינה מביאה בחשבון מאפיינים עסקיים ופיננסיים של כל חברה.

על בסיס נתוני הרווח למניה קשה להגדיר את אבגול כמניית צמיחה, בהתחשב בכך שעיקר העליה התרכז בשנה אחת. השינויים במחיר המניה נובעים בעיקר מעליה וירידה ברמת מכפילי הרווח.להלן גרף הסטורי של רמת מכפילי הרווח (מקור: Capital Cube מתוך אתר מאי"ה):

אבגול - מכפילי רווח החל מ-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנו נמשיך לעקוב אחר אבגול, ומכפיל הרווח הנוכחי הוא סביר לדעתנו ביחס לסיכויים והסיכונים הכרורים בפעילות החברה.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק  בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על אבגול:
אבגול דוקא נהנתה עד כה מהמגיפה. האם זה ימשך?, 22/01/2021
אבגול ברבעון השלישי 2018 - צניחה ברווחיות הגולמית וברווח הנקי, ירידת מחירי הנפט מבשרת על שיפור., 12/01/2019
אבגול תוצאות הרבעון השני, עוד על רכישת השליטה על ידי Indorama., 20/09/2018
אבגול לאחר עסקת הרכישה על ידי Indorma Ventures., 15/07/2018
מנית אבגול נסחרת במחיר הנמוך ביותר ב-52 השבועות האחרונים., 12/03/2018
אבגול ב-2015: זינוק בכל הפרמטרים עקב הירידה החדה במחיר הפוליפרופילן., 9/04/2016
HFH International, בעלת השליטה באבגול, מגדילה את החזקתה בחברה., 2/09/2015
אבגול מתכננת להקים קו יצור נוסף בדימונה בעלות של 60 מ' $., 1/09/2015
מה בדיוק קורה באבגול?, 27/06/2014
מעלות דרגה את אגרות החוב של אבגול בדרוג A עם אופק יציב.לאחר הירידה ב-2013, האם צפוי מפנה ב-2014?, 12/02/2014
דרונט בניית אתרים