Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אבגול לאחר עסקת הרכישה על ידי Indorma Ventures.

ב-13 במאי דווחה אבגול לבורסה כי בעלי השליטה בה - HFH International B.V ולאומי פרטנרס הגיעו להסכם עם הקונצרן התאילנדי Indorama Ventures למכירת מניותיהם באבגול במחיר של $1.62 למניה ובתמורה כוללת של 314 מ' $. FHF מחזיקה ב-50.76% ממניות אבגול ולאומי פרטנרס ב-14.96%, ובסה"כ ב-65.72%. בשאר המניות מחזיק הציבור שלא שותף בעסקה.

15/07/2018

העסקה כפופה למספר תנאים מתלים אשר המהותי שבהם הוא הסכמות מצדדים שלישיים לשינוי השליטה בחברה. הכוונה היא להסכמתם של החברות P&G וקימברלי קלארק, שני הלקוחות הגדולים ביותר של החברה אשר מכירות אבגול אליהן מהוות 60% מסך המכירות. מנית אבגול נסחרת כיום במחיר של 3.812 ש"ח, $1.04, כך שמחיר העסקה גבוה ב-55% ממחיר השוק. העסקה אינה כוללת הצעת רכש מלאה לציבור, כך שלמנית אבגול אין סיבה להדביק את הפער, לפחות לא כעת.

 

Indorma היא אחת מחברות הפטרוכימיה הגדולת בעולם הנסחרת בבורסה של בנקוק בשווי שוק של 9.2 מיליארד דולר. החברה מייצרת Polyethylene Terephthalate  (בקיצור: PET) וחומרי גלם פטרוכימיים נוספים המשמשים ביצור בקבוקי שתיה, אריזות למזון, אריזות לתרופות, ומוצרים בייתיים. החברה מעסיקה 16,000 עובדים במפעליה ברחבי העולם.

בשנת 2017 הסתכם מחזור המכירות של אינדורמה ב-8.4 מיליארד דולר, עם Ebitda של  1.004 מיליארד דולר, ורווח נקי של 465 מ' דולר. לצד צמיחה אורגנית אינדורמה צומחת על ידי פעילות רכישות אגרסיבית - בשלוש השנים 2015-17 השקיעה אינדורמה ברכישת חברות ועסקים  1.5 מיליארד דולר, כחצי מיליארד דולר בשנה. הרכישה של אבגול אינה חריגה.

בדיווח לבעלי המניות שלה על עסקת הרכישה של אבגול מתארת Indorama את אבגול כיצרן השלישי בגודלו בעולם של מוצרי בד לא ארוג למוצרי היגיינה, וכמחזיקה בחלק שוק גלובלי של 10%. 

 

אבגול מייצרת בדים לא ארוגים מבוססי פרופילן (פלסטיק מבוסס נפט) המשמשים בעיקר את תעשיית החיתולים (כ-90% מהמכירות), הצומחת בקצב שנתי של כ-5%.

לאבגול שני לקוחות עיקריים המהווים ביחד 60% מהמכירות: פרוקטר אנד גמבל  - 44%, קימברלי קלארק - 16%. ל-P&G נתח שוק מוערך של 25% בשוק החיתולים העולמי,  ולקימברלי קלארק נתח שוק מוערך של 22%.

התפלגות המכירות הגאוגרפית בשנת 2017 היתה כדלהלן: צפון אמריקה- 46%, סין - 15%, רוסיה - 14%, אירופה - 5%, ישראל - 3%, אחרים - 17%.

אבגול  מפעילה 17 קווי יצור ברחבי העולם  עפ"י החלוקה הבאה: ישראל - 48,000 טון (מהם 18,000 במפעל החדש בדימונה ו-30,000 טון בברקן, לא כולם פעילים), רוסיה- 28,000 טון,  סין- 39,000 טון, ארה"ב- 78,000 טון, הודו - 10,000 טון.

פוליפרופילן מהווה כ-63% מעלות המכר וכמחצית מהמכירות.החברה אינה מספקת נתונים על מחירי הפוליפרופילן (לא ברור למה) אלא סוקרת רק מגמות כלליות, כך שאנו נאלצים להיעזר בדוחות של בתי הזיקוק כדי לקבל אינדיקציה בלבד, שכן מחיר הפוליפרופילן אינו אחיד בכל העולם ולכל הקונים.

 

להלן גרף מחיר הפוליפרופילן החל מדצמבר 2016 המופיע בדוח התקופתי של בז"ן ל-2017:

 

 

כפי שניתן לראות בגרף עלה מחיר הפוליפרופילן בשנת 2017 מ-$940 ל-$1,300, עליה של 38%. המחיר הממוצע עלה מ-$1,052 בשנת 2016 ל-$1,240 ב-2017, עליה של 18%. ברבעון הראשון של 2018 עלה מחיר הפוליפרופילן מ-$1,300 ל-$1,350, ולאחר תום הרבעון חלה מגמת ירידה במחיר. המחיר הממוצע עלה מ-$1,175 ברבעון הראשון של 2017 ל-$1,415 ברבעון הראשון של 2018, עליה של 20%. 

כ-90% ממכירותיה של אבגול מעוגנות בהסכמים לעדכון מחירי המכירה עפ״י השינויים במחיר חומרי הגלם, ובעיקר מחיר הפוליפרופילן, המהווה  כאמור כ-63% מעלות המכר.

העדכון נעשה בד״כ ברבעון הבא, כך שקיים פיגור בעדכון המחירים ביחס לשינויים במחיר הפוליפרופילן.ההסכם לעדכון המחירים נותן יתרון לחברה כאשר קיימת מגמה ממושכת של ירידה במחיר הפוליפרופילן, אולם כאשר המגמה היא הפוכה, מחירי המכירה מפגרים אחר העלויות כפי שקרה בשנת 2017 וברבעון הראשון של 2018.

בתקופות אלה חלה צניחה ברווחיות הגולמית, בעיקר כתוצאה מהפיגור בעדכון מחירי המכירה ביחס לשינוי בעלויות חומרי הגלם, וכתוצאה מהפעלת קווי יצור חדשים בישראל ובהודו אשר יעילותם עדיין נמוכה וכרוכה גם בהוצאות פחת נוספות. 

החברה מציינת בדוח הדירקטוריון כי בתחילת הרבעון הראשון לשנת 2018 המשיכה מגמת העלייה במחירי הרכישה של חומר הגלם ועקב כך  עודכנו מחירי המכירה ברבעון השני כלפי מעלה. אולם, לקראת סוף הרבעון הראשון החלה התמתנות מחירים וככל שמגמה זו תימשך, היא צפויה להשפיע לחיוב על תוצאות הרבעון השני שכן תהיה בו ירידה בעלויות מחד ועליה במחירים מאידך. אם אכן מגמה זאת תתממש היא תשפיע על הרבעון השני והרווחיות בהמשך תלויה ביחס מחיר/עלות חו"ג.

 

להלן תמצית דוח רו"ה באלפי דולר:

 

 שינוי  Q1/18  Q1/17 שינוי  2017   2016
מכירות   13.5%  97,186  85,621  8.4%  367,889  339,343
 רווח גולמי  28.6%-  12,134  16,988  10.6%-  68,135  76.196
 רווחיות גולמית    12.5%  19.8%    18.52%  22.45%
 הוצאות תפעול  14.9%  8,709  7,582  9.0%  31,895  29,264
 רווח תפעולי  63.6%-  3,425  9,406  22.8%-  36,240  46,932
 רווחיות תפעולית    3.5%  11.0%    9.9%  13.8%
 Ebitda  31.1%-  10,400  15,100  9.7%-  60,500  67,000
 Ebitda כאחוז מהמחזור    10.7%  17.6%    16.5%  19.7%
 רווח נקי מיוחס לבעלי המניות  89.7%-  130  1,267  16.9%-  20,595*  24,774

 

 * כולל הטבת מס נטו בסך של 5.2 מ' דולר.

אחרי אבגול אין מעקב אנליטי בשנים האחרונות, אולם יש אחריה מעקב של חברת הדירוג מעלות עבור אגרות החוב שאבגול מנפיקה.דירוג המנפיק של חברה על ידי חברת דירוג מתמקד אמנם ביכולת ההחזר או המיחזור של אגרות החוב על ידי המנפיק, אולם יכול לספק לנו תובנות ותחזיות היכולות לענין גם את בעלי המניות של אותה חברה. החודש פרסמה חברת מעלות דירוג המעניק לאבגול דירוג A עם אופק חיובי.

השיקולים העיקריים לקביעת הדירוג הם כדלהלן:

 • פעילות בתעשיית הבדים הלא ארוגים המאופיינת בביקוש יציב ובחסמי כניסה גבוהים.
 • מעמד תחרותי גבוה ויתרון טכנולוגי בתחום הפעילות העיקרי.
 • תלות בשני לקוחות עיקריים (בשנת 2017 היוו המכירות לפרוקטר אנד גמבל 44% מסך המכירות, ולקימברלי קלארק 16.1%).
 • ריכוזיות מבחינת מספר מוצרים והתמקדות בתחום נישתי לצד פיזור גאוגרפי רחב.

מעלות סבורה שרכישת השליטה בחברה על ידי חברת Indorama Ventures התאילנדית היא חיובית לאבגול. מדובר במשקיע אסטרטגי ולא פיננסי אשר יחזק את הפרופיל העסקי של החברה. 

מעלות סבורה  כי בשנים 2018-2019 יגדל ה-EBITDA  לכ-70 מיליון דולר בהשוואה ל-61 מ' דולר ב-2017 ול-67 מ' דולר ב-2016. מעלות מבססת הנחה זאת על גידול ביכולת הייצור עקב פעילות מלאה של קווי הייצור החדשים בדימונה והודו (החלו לפעול בינואר 2018 ובספטמבר 2017 בהתאמה), ובהתבסס על ביקוש יציב שימשיך לתמוך בהיקפי הייצור בקווים האחרים, בהנחה שמחירי חומרי הגלם התייצבו ברמתם הנוכחית, וכי לא יהיו תנודות משמעותיות בשערי החליפין של הדולר מול השקל.

 

שורה תחתונה 

 • אבגול נסחרת כיום בשווי שוק של 1.12 מליארד ש"ח, 307 מ' דולר.
 • על בסיס הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנה האחרונה נסחרת אבגול במכפיל רווח של 15.6 , ובמכפיל EV/Ebitda של 8.1. עפ"י ההערכה של מעלות היחס EV/Ebitda הוא של 7.5.
 • כאמור לעיל, רווח החברה בשנת 2017 כולל הטבת מס נטו בסך של 5.2 מ' דולר, כך שמכפיל הרווח מוטה כלפי מטה. מובן שהמכפיל EV/Ebitda אינו מושפע מכך ויש להתייחס אליו כפי שהוא.
 • לחברה תלות גבוהה מאד  בשני לקוחות כמתואר לעיל. יש לסייג ולאמר כי הרווח בשנת 2017 מוטה כלפי מעלה עקב הטבת מס נטו בסך של 5.2 מ' דולר.
 • תוצאות הפעילות של אבגול מושפעות מאד מהתנודתיות הגבוהה של מחיר  הפרופילן ומיכולתה להעמיס את העליה במחירו על לקוחותיה ובאיזה עיתוי.
 • יש לזכור שעסקת הרכישה על ידי אינדורמה לא הושלמה עדיין, אולם אם תושלם סביר להניח שבעתיד תרצה אינדורמה לרכוש את החזקות הציבור באבגול. 
 • תרחיש כזה יכול להניב רווח הון לא קטן. לאחר קיזוז פרמית שליטה, מניות השליטה באבגול נרכשו בפרמיה של 35% על מחיר השוק.
 • לסיכום הפרמטרים העיקריים- חברה במחיר סביר אך בודאי לא "מציאה", סיכון עסקי גבוה, אפשרות לרווח הון מהיר, אך ללא בטחון אם אכן יקרה ומתי.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק  בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על אבגול:
אבגול דוקא נהנתה עד כה מהמגיפה. האם זה ימשך?, 22/01/2021
אבגול ברבעון השלישי 2018 - צניחה ברווחיות הגולמית וברווח הנקי, ירידת מחירי הנפט מבשרת על שיפור., 12/01/2019
אבגול תוצאות הרבעון השני, עוד על רכישת השליטה על ידי Indorama., 20/09/2018
מנית אבגול נסחרת במחיר הנמוך ביותר ב-52 השבועות האחרונים., 12/03/2018
אבגול ב-2015: זינוק בכל הפרמטרים עקב הירידה החדה במחיר הפוליפרופילן., 9/04/2016
אבגול במחצית הראשונה של 2015 - הפיגור בעדכון המחירים פועל לטובת החברה, בינתיים., 8/09/2015
HFH International, בעלת השליטה באבגול, מגדילה את החזקתה בחברה., 2/09/2015
אבגול מתכננת להקים קו יצור נוסף בדימונה בעלות של 60 מ' $., 1/09/2015
מה בדיוק קורה באבגול?, 27/06/2014
מעלות דרגה את אגרות החוב של אבגול בדרוג A עם אופק יציב.לאחר הירידה ב-2013, האם צפוי מפנה ב-2014?, 12/02/2014
דרונט בניית אתרים