Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אבגול תוצאות הרבעון השני, עוד על רכישת השליטה על ידי Indorama.

חברת אבגול שוב החליפה בעלות. והפעם הרוכשת היא אינדורמה, חברת ענק בתחומי הפטרוכימיה, משקיע אסטרטגי לשם שינוי, אשר שילמה מחיר מפולפל עבור מניות השליטה. הציבור לא שותף בעסקה, אולם יתכן שיהנה ממנה באמצעות שיתוף פעולה עם אינדורמה או הצעת רכש מלאה.
20/09/2018

את פעילותה של חברת אבגול סקרנו בהרחבה לפני כחודש. למעבר לסקירה לחצו כאן.

 

עוד על עסקת הרכישה על ידי אינדורמה

 

אינדורמה רכשה מהחברות HFH ומלאומי פרטנרס 65.72% ממניות אבגול במחיר של $1.62 למניה  ובתמורה כוללת של 314 מ' $. בשאר המניות מחזיק הציבור שלא שותף בחגיגה.

בהתחשב בכך שמחירה הנוכחי של מנית אבגול הוא $1.08 מחיר הרכישה גבוה ב- 50% ממחיר השוק הנוכחי.השאלה שצריכה לענין את בעלי המניות של אבגול מקרב הציבור היא האם אינדורמה תרכוש גם את מניות הציבור באבגול, מתי, ובאיזה מחיר. אם לשפוט על פי התנהגות המניה הציבור מאד סקפטי.

נבחן את התנהגות המניה מאז ההודעה על עסקת הרכישה: ההודעה ניתנה ביום ראשון, 13.5.18. ביום חמישי שקדם להודעה היה שער הסגירה של מנית אבגול 3.953 ש"ח. לאחר פרסום ההודעה קפצה המניה ב-6.6% למחיר של 4.216 ש"ח, ומאז לא חזרה למחיר זה. כיום נסחרת המניה במחיר הנמוך ממחירה ערב פרסום העסקה - 3.861 ש"ח.

Indorama רכשה 65.7% מאבגול בתמורה ל-314 מ' $, לפי שווי חברה של 478 מ $. במחצית הראשונה של 2018 הסתכם הרווח הנקי של החברה ב-5.37 מ' דולר, ובגילום שנתי 10.74 מ' דולר, כך שמדובר במכפיל רכישה אסטרונומי של 44 . היחס EV/Ebitda לפיו בוצעה הרכישה הוא של 13.7. 

אינדורמה עצמה נסחרת במכפילי רווח ו- EV/Ebitda נמוכים באופן משמעותי מאלה של אבגול - 10 ו-10.8 בהתאמה. מה אם כן ההגיון בעסקה? אסטרטגית יש בעסקה הגיון רב. בדוחות השונים של אינדורמה שהיא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של בנקוק מפרטת אינדורמה את היתרונות שהיא רואה בעסקה:

 • אינדורמה רואה ברכישה הזדמנות ייחודית לחיזוק מעמדה המוביל בתחום הצומח של ההיגיינה האישית, ולגיוון פורטפוליו המוצרים בעלי הערך המוסף הגבוה (HVA) שלה.
 • תחום ההיגיינה האישית הוא הצרכן הגדול ביותר של בד לא ארוג, עם שיעור צמיחה שנתי של 6%-7%, בעיקר באזורים מתפתחים - דרא"מ, אפריקה ואסיה (סין ןהודו) - בהם חל גידול בתוצר לנפש. כמו כן הגידול נובע משימוש גדל של מוצרי היגיינה למבוגרים.
 • הרכישה תאפשר לשתי החברות להציע ללקוחותיהן מגוון מוצרים רחב.
 • הרכישה תאפשר סינרגיה בין החברות.

באשר למחיר העסקה שנראה על פניו גבוה נראה כי אינדורמה סבורה שההתאמה בעסקי החברות והסינרגיה ביניהן יסגרו את פערי המכפילים בין שתי החברות.

 

תוצאות הרבעון השני והשפעת מחיר הפוליפרופילן על הרווחיות 

 

הרווחיות הגולמית של אבגול מושפעת מאד ממחיר הפוליפרופילן , חומר גלם המהווה כ-60% מעלות המכר. 90% מהחוזים של החברה מבטיחים את העברתו של שינוי במחיר הפוליפרופילן ללקוח, כך שבטווח הארוך החברה מוגנת מעליה במחירו ומאידך לא אמורה ליהנות מירידה במחירו. עם זאת, השינוי במחיר מבוצע בפיגור של רבעון אחד, כך שבטווח הקצר קיימת חשיפה למחירו ונוצרת תנודתיות ברווחיות הגולמית. 

החברה יצרה מדד חדש, Underlying Ebitda (ה-Ebitda הבסיסי)  המודד את ה-Ebitda כשהיא מנוטרלת מהשינוי במחיר חומר הגלם ומהשינוי במחיר הנגזר מכך. החברה טוענת שהיא בוחנת את השינויים ברווחיותה לפי מדד זה.

 

להלן סעיפים עיקריים בדוח רו"ה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2018 במליוני דולר:

 


 להלן דוח רו"ה חשבונאי לרבעון השני 2018 באלפי דולר:

 

 

 

 נתייחס להלן לנקודות העיקריות בדוחות לרבעון השני 2018: 

 

 • ברבעון השני חל גידול כמותי של  14.9% במכירות, וגידול כספי של  22.8%  לאחר עליה של 6.9% במחיר הממוצע. במחצית הראשונה חל גידול כמותי  של 10.8% וכספי של 18.2% (עליה של 6.7% במחיר).  
 • בשיחת הועידה שקיימה הנהלת החברה בעקבות פרסום הדוחות נאמר כי שני הלקוחות הגדולים - פרוקטר וקימברלי - נתקלים בתחרות בתחום החיתולים ונראה שיש ירידה במכירותיהם
 • התפוקה ברבעון השני ובמחצית הראשונה עלתה בכ-11%, בעיקר כתוצאה מהפעלת קו היצור בהודו אשר החל לפעול בינואר 2018 ומקו היצור בדימונה אשר החל לפעול בספטמבר 2017. החברה מציינת בשיחת הועידה עם פרסום הדוחות כי חודש יולי היה חודש שיא בתפוקה ובמכירות בקווי היצור החדשים בדימונה ובהודו.
 • ירידת המחירים של חומר הגלם ברבעון השני תרמה 1.3 מ' דולר לרווח. עם זאת, לקראת סוף הרבעון החלה עליה במחיר אשר עלולה להשפיע לרעה על הרבעון השלישי.
 • ניתן לראות בטבלה לעיל את התנודתיות הגבוהה ברווחיות הגולמית על בסיס רבעוני. במחצית הראשונה של השנה  חלה ירידה ברווחיות הגולמית כתוצאה מהתיקרות הפוליפרופילן, גידול בהוצאות הפחת והשכר כתוצאה מתחילת ההפעלה של הקווים בדימונה והודו, וכן כתוצאה מירידה במחיר המכירה לפרוקטר עקב הסכם חדש ומכירה ללקוחות מזמנים. מכירות אלה נעשו כדי לכסות את ההוצאות הקבועות שנוספו.
 • עפ"י נתוני התזרים הוצאות הפחת ברבעון ובמחצית עלו ב-25% , עליה של 5.4 מ' דולר במונחים שנתיים.
 • הוצאות התפעול הסתכמו ברבעון השני ב-9.1 מ' דולר לעומת 8.2 מ' דולר, עליה של 11%, ובמחצית הראשונה ב-17.8 מ' דולר לעומת 15.8 מ' דולר, עליה של 12.6%. עיקר הגידול בתקופה וברבעון נבעו מעלייה בהוצאות אחסנה והובלה אשר נובעות בעיקרן מהגידול בכמות הנמכרת ובפרט לשווקים מרוחקים גיאוגרפית מאתרי הייצור של הקבוצה.
 • במחצית הראשונה חלה ירידה בהוצאות מימון נטו מ-12.4 מ' דולר ל-5 מ' דולר, כתוצאה מירידה בערך הדולרי של אגרות חוב שיקליות אשר לא גודרו מול הדולר. הירידה במס נובעת גם היא מהרווח בגין אגרות החוב השקליות שאינו מהווה רווח לצורך מס.

 

שורה תחתונה

 

 • קשה לקבוע מהו הרווח המייצג של אבגול בגלל התנודתיות הרבה במרכיבי ההכנסות וההוצאות.
 • אם נתייחס לתוצאות המחצית הראשונה בגילום שנתי כאל רווח מייצג, וגם זה בעירבון בהחלט מוגבל, מדובר ברווח נקי של 11 מ' דולר ו-Ebitda של 51.4 מ' דולר.
 • חברת הדירוג מעלות מעריכה כי בשנים 2018-2019 תגיע אבגול ל-Ebitda של 70 מ' דולר. הערכה אופטימית למדי.
 • השאיפה של החברה היא להגיע ל- Underlying Ebitda של 17 מ' דולר לרבעון, 68 מ' דולר לשנה כנתון מייצג ללא תנודות במחיר הפוליפרופילן.
 • על בסיס שווי שוק של 320 מ' דולר המניה נסחרת במכפיל רווח של 29 (!). על בסיס EV של [שווי שוק 318מ$+חוב פיננסי נטו של 222מ$= 540מ'$] 540מ'$ נסחרת החברה במכפיל EV/EBITDA של 10.5. 
 • לפי שווי החברה הנגזר מעסקת הרכישה על ידי אינדורמה מדובר במכפילים גבוהים מאד של 43 ו- 13.7 בהתאמה.
 • רק למי שמאמין שאינדורמה תרכוש את מניות המיעוט במחיר העולה על שווי השוק הנוכחי יש לדעתנו סיבה להחזיק במנית אבגול שהיא לכשעצמה יקרה ורווית סיכונים. השאר צריכים לחכות למחירים אטרקטיביים יותר. 


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק  בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על אבגול:
אבגול דוקא נהנתה עד כה מהמגיפה. האם זה ימשך?, 22/01/2021
אבגול ברבעון השלישי 2018 - צניחה ברווחיות הגולמית וברווח הנקי, ירידת מחירי הנפט מבשרת על שיפור., 12/01/2019
אבגול לאחר עסקת הרכישה על ידי Indorma Ventures., 15/07/2018
מנית אבגול נסחרת במחיר הנמוך ביותר ב-52 השבועות האחרונים., 12/03/2018
אבגול ב-2015: זינוק בכל הפרמטרים עקב הירידה החדה במחיר הפוליפרופילן., 9/04/2016
אבגול במחצית הראשונה של 2015 - הפיגור בעדכון המחירים פועל לטובת החברה, בינתיים., 8/09/2015
HFH International, בעלת השליטה באבגול, מגדילה את החזקתה בחברה., 2/09/2015
אבגול מתכננת להקים קו יצור נוסף בדימונה בעלות של 60 מ' $., 1/09/2015
מה בדיוק קורה באבגול?, 27/06/2014
מעלות דרגה את אגרות החוב של אבגול בדרוג A עם אופק יציב.לאחר הירידה ב-2013, האם צפוי מפנה ב-2014?, 12/02/2014
דרונט בניית אתרים