Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בבילון ממשיכה לצמוח ברבעון השני 2012 - האם זה ימשך?

עם שווי שוק של כ-1.52 מיליארד ש"ח ולאחר עליה של כ-269% מתחילת השנה האוויר קצת דליל, ופחד הגבהים מתגבר - מתחילת החודש ירד מחירה של מנית בבילון בקרוב ל-19%.
האם המודל העסקי של החברה ימשיך לנפק רווחים, וחשוב יותר, האם הם יצמחו בקצב מואץ על מנת להצדיק את שווי החברה כיום?
13/08/2012

לסקירה מקיפה על פעילות החברה ועל תוצאות שנת 2011 לחץ כאן.

תוצאות הרבעון השני של בבילון ממשיכות להצביע על גידול מואץ בהכנסות וברווחים מול הרבעון השני אשתקד.אנחנו מעדיפים להשוות את תוצאות הרבעון מול תוצאות הרבעונים הקודמים ולאו דוקא המקבילים.לכך שתי סיבות - ראשית, אין עונתיות בעסקיה של בבילון, ושנית, הגידול המואץ מרבעון לרבעון הופך השוואה כזאת ללא רלבנטית.

נחזור בקצרה על המודל העסקי של החברה: מכירת תכנת תרגום אשר התקנתה והשימוש בה, המלווים במאמצי שיווק מסיביים, מביאים תנועה בהיקף עצום לאתר החברה - 67 מ' מבקרים יומיים.על בסיס היקף התנועה מפיקה החברה הכנסות מפרסום בהיקף שגדל בקצב מואץ, בעיקר משיתופי פעולה עם Google (ראה להלן).

בכל התקנה של תכנת התרגום המלווה לעיתים גם בהתקנה של סרגל כלים, מוטמע קישור למנוע החיפוש של גוגל, אשר הופך לברירת המחדל למשתמש בכל חיפוש.עבור כל התקנה המשלבת כאמור את מנוע החיפוש של גוגל מקבלת בבילון תשלום.הכנסה נוספת מקבלת החברה מלחיצה על תוצאות חיפוש ממומנות.כמו כן מקבלת החברה הכנסות מבאנרים המתפרסמים באתר.החברה אינה מפרטת את ההכנסה מכל סוג של שיתוף פעולה של גוגל.

להלן נתונים השוואתיים לארבעת הרבעונים האחרונים ,באלפי ש"ח:

-

Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11
הכנסות מתכנת התרגום: 10,130 9,434 12,099 12,900
הכנסות מפרסום: 149,066 103,753 70,010 44,594

מזה-מגוגל:

133,725 92,813 60,683 35,071
% גוגל מהכנסות מפרסום: 90% 89% 87% 79%
סה"כ הכנסות: 159,196 113,187 82,109 57,494
הוצ' פרסום מכירה ושיווק: 119,444 86,050 47,500 41,200
% מההכנסות: 75% 76% 58% 72%
רווח תפעולי: 27,768 17,141 19,700 6,800
רווח נקי: 22,864 14,440 16,900 5,000
נתוני תזרים ולקוחות:
תזרים תפעולי: 6,494 14,128 17,658 3,925
לקוחות: 71,713 53,719 47,748 37,523
גידול בלקוחות: 17,994 5,971 10,225

-

גידול במכירות: 46,009 31,078 24,615

-

 • 90% מההכנסות מפרסום מקורן משיתוף הפעולה עם גוגל.
 • הוצאות הפרסום והשיווק היוו במחצית הראשונה של השנה כ-75% מסך ההכנסות.הוצאות אלה נועדו להבאת תנועה לאתר החברה.במחצית השני של 2011 היוו הוצאות אלה 64%.החברה נדרשת אפוא למאמץ שיווקי גבוה יותר ליצור התנועה.
 • הרווחיות התפעולית במחצית הראשונה של השנה היתה 16.5%, לעומת 19% במחצית השניה של 2011.
 • התזרים התפעולי במחצית ההראשונה של 2012 - 20,622 אלפי ש"ח, במחצית השניה של 2011 - 21,583.
 • הגידול בסעיף הלקוחות נמוך במפתיע מהגידול בהכנסות - ראה בשתי השורות האחרונות של הטבלה.בהנחה של תנאי אשראי קבועים ניתן היה לצפות כי הגידול בלקוחות יהיה לפחות בגובה הגידול במחזור.המשמעות היא ירידה עקבית במספר ימי אשראי הלקוחות - תופעה מבורכת אך נדירה.

הצגת "הכנסות שלא הופקו ממשתמשים קיימים".

הוצאות הפרסום מוצגות בדוחות הכספיים עם היווצרן, אולם ההכנסות הנובעות מהוצאות הפרסום אינן נוצרות מיד.עפ"י דיווח החברה יש בידה כלי להערכה של הכנסות שיופקו ממשתמשים קיימים בהיקפים הבאים:

  • ל-31.12.2011 -50 מ' ש"ח.
  • ל-31.3.2012 - 86 מ' ש"ח, מזה 36 מ' ש"ח ברבעון הראשון (נתוני החברה).
  • ל-30.6.12 - 137 מ' ש"ח, מזה 51 מ' ש"ח ברבעון השני (כנ"ל).
 • החברה מציינת כי להערכתה ההכנסות בפועל תוכרנה ברובן בשנת 2012.
 • החברה מגדירה נתונים אלה כ"נתונים צופים פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
 • אופן ההצגה זה אינו מפרט מהו היקף ההכנסות בפועל ברבעונים הראשון והשני אשר נכללו בתחזית לתחילת כל רבעון.כלומר, אם נרצה "לעבוד" עם נתוני ההכנסות שלא הופקו ולא רק עם ההכנסות שהוכרו, אזי יש להפחית במקביל בכל רבעון מההכנסות המדווחות את נתוני ההכנסות בפועל שכבר "הוצגו" ברבעונים הקודמים.
 • לא ניתן, אפוא,  להוסיף באופן פשטני את הסכומים הרבעוניים שלא הופקו להכנסות המדווחות ולגזור מכך רווח כלכלי לרבעון, כפי שנעשה במספר סקירות על החברה שנעשו לאחרונה.

  שורה תחתונה

  • שווי השוק של החברה נכון למועד פרסום הסקירה הוא 1,520 מ' ש"ח.על בסיס הרווח לארבעת הרבעונים האחרונים נסחרת החברה במכפיל רווח  של 25.8.
  • על בסיס תוצאות המחצית הראשונה של 2012 מכפיל הרווח הוא של 20.3, , עדיין מכפיל גבוה ביותר, היכול להיות מוסבר רק על ידי המשך הצמיחה המואצת בהכנסות וברווחים.
  • המודל העסקי של בבילון אינו יחודי רק לה.ישנן מספר חברות העובדות על בסיס מודל המשלב התקנה של תכנה או סרגל כלים עם הפניה למנוע חיפוש מסוים.דוגמא בולטת היא חברת קונדואיט המאפשרת התקנה של סרגלי כלים של מספר חברות עם חלונית למנוע החיפוש של מיקרוסופט - בינג.על כל התקנה כזאת מקבלת קונדואיט הכנסה מחברת בינג.עפ"י כתבה ב"כלכליסט" מחזור המכירות של קונדואיט הוא כ-800 מ' $ והרווח הנקי כ-250 מ' $.לפני מספר חודשים שילם בנק ההשקעות  JP Morgan עבור 7% מקונדואיט 100 מ' $, כך שקונדואיט שהינה חברה פרטית אשר נתוניה אינם פומביים מוערכת עפ"י העסקה בכ-1.4 מיליארד $, ומכפיל הרווח עפ"י העסקה הוא נמוך, של 5.6.עם זאת, לא ידוע מהו קצב הצמיחה הנוכחי של קונדואיט.
  • התלות של החברה בהכנסתויה משיתוף הפעולה עם גוגל היא גורם סיכון, בעיקר אם נוסיף לכך שלחברה הסכם עם גוגל לטווח קצר ביותר, עד לנובמבר 2013.עם זאת יש לזכור כי לחברה יש מה למכור לגוגל - הפניית משתמשים למנוע החיפוש שלה - כך שאין סיבה שההסכם לא יחודש, ומה שישארו חשופים בהסכם לזמן כל כך קצר הם תנאי ההסכם.
  • עפ"י ידיעות בעיתונות הכלכלית ודיווח מיידי לאקוני של בבילון עצמה, בוחנת החברה אפשרות להנפקה בארה"ב.מובן שהנפקה יכולה במחירים הנוכחיים או אף גבוהים הרבה יותר, כפי שנמסר בחלק מהדיווחים בעיתונות, יכולים לתת תוקף לשווי החברה כיום או אף לאפשר רווחי הון.
  • לחובבי סיכון (וסיכוי כמובן) ולמשקיעים ללא פחד גבהים.
   סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
   לתנאי השימוש באתר.

   

   

 • דרג את הכתבה
  כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
  ללא מדרגים
  הדפסהוסף תגובה
  ראה סקירות נוספות על בבילון:
  יאהו מבקשת מבבילון לתקן ליקויים ביישום ההסכם ביניהן., 20/10/2013
  בבילון ברבעון הראשון של 2013 - רבעון אחד וכל כך הרבה התפתחויות., 6/07/2013
  בבילון בשנת 2011 - זינוק בהכנסות, ברווחים, ובמניה.תלות של 86% בגוגל בהכנסות מפרסום., 9/03/2012
  דרונט בניית אתרים