Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בבילון ברבעון הראשון של 2013 - רבעון אחד וכל כך הרבה התפתחויות.

חברת בבילון היתה בין הראשונות בשוק ההון לפרסם את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון, וכפי שנאמר בכותרת, ארעו ברבעון ובתקופה הקצרה אחריו התפתחויות רבות.
מתחילת השנה עלתה מנית בבילון ב-7% ובשנה האחרונה ירדה ב-32%, ככל הנראה לאור האכזבה מביטול ההנפקה בארה"ב וחוסר בטחון של המשקיעים במודל העסקי ובהתפתחויות העסקיות לטווח ארוך.

6/07/2013

התוצאות העסקיות

ראשית לתוצאות.המחזור ברבעון הסתכם בכ-177.9מ' ש"ח.אמנם גבוה ב-57% מהמחזור ברבעון הראשון של 2012 אולם  נמוך מהמחזור ברבעון הרביעי של שנת 2012 אשר הסתכם ב-214.3 מ' ש"ח, ירידה של 17%.הרווח התפעולי הסתכם ב-46.8 מ' ש"ח לעומת 17.1 מ' ש"ח אשתקד ולעומת 41.2 מ' ש"ח ברבעון הרביעי.הרווח התפעולי ללא הצגת הוצאות ההנפקה (ראה על כך להלן) בסך של 6.3 מ' ש"ח היה אף גדול יותר והסתכם ב-53.1 מ' ש"ח. 

הגידול ברווח התפעולי ביחס לרבעון הרביעי למרות הירידה במחזור נובעת מירידה של 51 מ' ש"ח בהוצאות פרסום מכירה ושיווק בעוד שהמחזור גדל ב-36.4 מ' ש"ח.החברה מציינת בדוח הדירקטוריון כי עקב עדכון מדיניותה של גוגל לגבי שיתוף הפעולה שלה עם חברות תכנה (ראה על כך להלן) חלה ירידה בהשקעת החברה ברכישת משתמשים חדשים  מ-152.8 מ' ש"ח ברבעון הרביעי ל-101.9 ברבעון הראשון השנה.לא ברור מדיווח החברה מהו בדיוק עדכון המדיניות של גוגל ומדוע השפעתו גדולה כל כך.

המכירות ירדו אפוא באופן משמעותי, כנראה בגלל ירידה בהכנסות מגוגל, אך הרווח התפעולי והנקי דוקא עלו.

הרווח הנקי הסתכם ב-40.4 מ' ש"ח, לעומת 14.4 אשתקד ו-34.8 מ' ש"ח ברבעון הרביעי.

ירידה הכנסות מגוגל

בשנת 2012 כולה היוו ההכנסות מגוגל 83% מסך ההכנסות וברבעון הראשון באותה שנה ב-82%.ברבעון הראשון השנה חל שינוי משמעותי בהרכב ההכנסות וחלקה של גוגל ירד ל-66%, ובמקביל עלה חלקה של חברת אינפוספייס בהכנסות ל-10%.לבבילון הסכם עם אינפוספייס המסתיים ב-31.1.15.

בדוח הדירקטוריון מציינת בבילון כי מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוחות ירד חלקה של גוגל בהכנסות ל-50%.עם זאת, לא צוין האם הירידה נובעת בירידה בהכנסות מגוגל (כפי שיש להניח) ו/או מגידול בהכנסות מחברות אחרות.

גוגל פירסמה לקראת סוף שנת 2012 עידכון למדיניותה בהקשר לשיתוף הפעולה שלה עם חברות תוכנה.לדברי החברה מהות העדכון הינה מתן שקיפות רבה יותר למשתמש בקשר לשירותים המוצעים לו כחלק מתהליך ההתקנה.יתכן שהכוונה היא לכך שהבחירה בסרגלי כלים ו/או תכנות חיפוש תהיה בידי המשתמש.להלן התייחסות בבילון להשפעה לשינוי מדיניותה של גוגל בדוח התקופתי לשנת 2012:

"להערכת החברה, המדיניות החדשה תגרום לשיפור חוויית המשתמש וכפועל יוצא למערכת עסקית יציבה יותר בטווח הארוך. השפעת השינוי בטווח הקצר אינה ניתנת להערכה מכיוון שמדובר במערכת רחבה של השפעות צולבות. יחד עם זאת, החברה מעריכה כי יישום המדיניות יגרום להורדה זמנית בהשקעה ברכישת משתמשים חדשים בשל הצורך לממש את השינויים ולמדוד את השפעתם. ביום 1 בפברואר, 2013 עדכנה החברה את גוגל כי דרישות המדיניות החדשה מולאו."

יש לציין כי ההסכם הנוכחי עם גוגל מסתיים ב-30 בנובמבר השנה.

הסכם עם יאהו

בדוח מיידי מיום 23 באפריל דיווחה החברה על הסכם עם חברת יאהו בתחום האינטרנט והמובייל.ההסכם הוא לארבע שנים ועל פיו יחלקו החברות את ההכנסות מפרסום באינטרנט.

החברה דיווחה כי לדעתה תהיה להסכם תרומה מהותית על הכנסותיה אך אינה יכולה לכמת את גובה התרומה האמורה.

ההנפקה שלא התממשה

לאחר מספר דיווחים על הגשת טיוטות תשקיף ל-S.E.C הודיעה החברה בחודש פברואר כי עדיין לא נקבע מועד להנפקה, וככל הנראה ההנפקה הוקפאה או אף בוטלה בשלב זה, מבלי שהוסברה הסיבה לכך.

בקשה לאישור תובענה כתובענה יצוגית

בדוח מיידי מיום 17 ביוני דיווחה החברה כדלהלן: "היום נודע לחברה כי הוגשה בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב )המחלקה הכלכלית(, כנגד החברה והדירקטורים המכהנים בה, לרבות בעל השליטה.עניינה של התובענה הינו בדיווחים ומצגים מטעים לכאורה שפרסמה החברה, הקשורים לגורמי הסיכון של החברה ולהתפתחויות שליליות משמעותיות שאירעו בעסקיה של החברה, במהלך התקופה סביבה נסבה התובענה.התובע אינו יכול להעריך בשלב זה את היקף התובענה..."

הודעה על כוונת המנכ"ל לפרוש

ב-28 באפריל הודיע המנכ"ל אלון כרמלי העובד בחברה 11 שנים, מהן 5 שנים כמנכ"ל, על כוונתו לפרוש.החברה הודיעה כי הדירקטוריון יקים ועדת איתור למנכ"ל חדש.מאז הודעה זאת לא מסרה החברה הודעה על מינוי מנכ"ל חדש. 

מכפיל רווח נמוך אך חוסר בטחון לגבי העתיד

בבילון נסחרת כיום בשווי שוק של 1.052 מיליארד ש"ח, ובמכפיל 8.14 על בסיס רווחי החברה בשנה שהסתיימה ב-31.3.2013.לחברה עם שיעורי צמיחה גבוהים כמו שמציגה בבילון מכפיל הרווח הוא נמוך, ונובע מחוסר ביטחון לגבי העתיד ובעיקר ביחס לשאלה כיצד ישפיע שינוי המדיניות של גוגל על החברה והאם החוזה עם גוגל שמסתיים בנובמבר יחודש ובאיזה תנאים?


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על בבילון:
יאהו מבקשת מבבילון לתקן ליקויים ביישום ההסכם ביניהן., 20/10/2013
בבילון ממשיכה לצמוח ברבעון השני 2012 - האם זה ימשך?, 13/08/2012
בבילון בשנת 2011 - זינוק בהכנסות, ברווחים, ובמניה.תלות של 86% בגוגל בהכנסות מפרסום., 9/03/2012
דרונט בניית אתרים