Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דלתא בשנת 2016 לאחר רכישת חטיבת ה-Contemporary brands מ- VF Corporation - צמיחה אורגנית שלילית ותחזית לצמיחה אורגנית שלילית גם ב-2017.

הדוח הכספי של קבוצת דלתא שפורסם לאחרונה מספק נתונים ותחזיות לא אופטימיות. המכירות והרווח ב-2016 אמנם עלו, אולם העליה נובעת משתי רכישות של מותגים ופעילויות שבוצעו ב-2015 וב-2016.
על בסיס אורגני המכירות ב-2016 ירדו ב-2% והתחזית לשנת 2017 היא לירידה של 3%.
10/03/2017

פעילות החברה כוללת מכירות של מותגים בבעלות ובזכיון, מכירות על בסיס של Private Label עבור חברות בינלאומיות אשר הידועות בהן הן נייקי, הוגו בוס, קלוין קליין, טומי הילפיגר וטריומף, ורשתות בינלאומיות מובילות - וול מארט, ויקטוריה סיקרטס, מרקס אנד ספנסר, ועוד.לחברה מדיניות של רכישת  מותגים הנעשית בהדרגה ובאופן מדוד. הרכישה האחרונה  והמשמעותית ביותר בוצעה ב-2016, ראה בפירוט בהמשך הסקירה. 

 

מגזרי הפעילות

החברה פועלת בחמישה מגזרי פעילות:

דלתא USA- מכירות מגזר זה מכוונות לפלח השוק העממי ומיועדות בעיקר לרשתות גדולות בארה"ב על בסיס של PL וכן של מכירות ממותגות.כמו כן מיועדות מכירות מגזר זה לבריטניה על בסיס PL.

הלקוח העיקרי במגזר דלתא USA וכן והגדול ביותר של החברה כולה הוא רשת וול מארט אשר המכירות אליה בשנת 2016 הסתכמו ב-153.1 מ' דולר, לעומת 190.1 מ' דולר ב-2015 , ירידה של כ-20%. המכירות לוול מארט היוו ב-2016 כ-13% מסך מכירות הקבוצה וכשליש ממכירות דלתא USA.

לקוחות חשובים נוספים של הקבוצה בתחום פעילות דלתא ארה"ב כוללים את: ,J.C. Penney ,Macy's ,Kmart-Sears ,Ross Stores ,Lane Braynt ,Kohl's ,Target , Marmaxx .Primark-ו Marks & Spencer ,Nordstrom ,Costco .

המכירות ב-2016 הסתכמו ב-461 מ' דולר לעומת 491 מ' דולר ב-2015. הירידה של 6% במכירות מיוחסת לוול מארט בעוד שביתר המכירות חל עליה קלה. הרווח התפעולי הסתכם בכ-31 מ' דולר (6.7% מהמכירות) לעומת 30 מ' דולר אשתקד (6.1%).

 

חטיבה גלובלית פלח שוק עליון - מכירות מגזר זה מיועדות לרשתות קמעונאיות ולמותגים מובילים בארה"ב ובארופה בעיקר על בסיס PL. הלקוחות הבולטים במגזר זה הם נייק וויקטוריה סיקרטס, ובנוסף קלוין קליין, טומי הילפיגר, ויקטוריה סיקרטס וארמור.  

מכירות החטיבה הסתכמו ב-2016 ב-278 מ' דולר לעומת 288 מ' דולר ב-2015, ירידה של 3.5%. הרווח התפעולי הסתכם ב-31 מ' דולר (11.2% מהמחזור) לעומת 26 מ' דולר ב- 2015 (9%) ,עליה של 19%.

יש לציין כי על רקע מאמציה של הקבוצה להגדיל את חלקן של המכירות הממותגות כי דוקא החטיבה  הגלובלית היא הרווחית ביותר מבין מגזרי הפעילות של הקבוצה, למרות שעיקר פעילותה הוא על בסיס PL - קרוב לודאי שהרווחיות הגולמית נמוכה יותר, אולם מאידך הוצאות השיווק נמוכות ואולי אפילו זניחות, ומובן שאין תמלוגים. בנוסף לכך, הלקוח הגדול של החטיבה, חברת נייק לה מספקת החברה גרביים, יציבה ומצליחה יותר על רקע הצמיחה הנמוכה בענף ההלבשה.

 

דלתא ישראל - מכירה ממותגת באמצעות רשת החנויות של החברה בישראל המונה 170 חנויות, וכן באמצעות מכירה לרשתות. 

במכירות דלתא חל גידול של 18% מ-126 מ' דולר ב-2015 ל-148 מ' דולר ב-2016, אולם הרווח התפעולי לא גדל בעקבות הגידול במכירות והסתכם ב-6.9 מ' דולר (4.6% מהמחזור), גידול זניח ביחס ל-2015. 

 

שיסר - מוצרים הנושאים את שם המותג שיסר של מוצרי הלבשה תחתונה בעיקר בגרמניה ובמדינות דוברות גרמנית נוספות - אוסטריה, שוויץ, וכן במדינות בנלוקס.

מכירות שיסר ב-2016 הסתכמו ב-195.8 מ' דולר לעומת 185.5 מ' דולר ב-2015, גידול של 6%. הרווח התפעולי הסתכם ב-13.6 מ' דולר (6.9% מהמחזור), ירידה של 2%.

 

חטיבת מוצרי הפרמיום

 

הארוע העיקרי בשנת 2016 היה רכישת חטיבת ה-Contemporary brands מחברת ההלבשה האמריקנית VF Corporation באוגוסט 2016, בתמורה ל-120 מ' דולר אשר מומנו מאמצעיה העצמיים של החברה. הרכישה בוצעה במחיר המהווה כשליש בלבד ממחזור המכירות, ומכפיל Ebitda של 6 ביחס לרווחי 2015.

 

להלן נתונים עיקריים על החטיבה הנרכשת:  

 • מוצרי החטיבה הם מוצרי פרימיום ממותגים המיועדים לפלח השוק העליון : מותג הג'ינס  7 For All Mankind  המהווה כ-60% ממכירות החטיבה, ומותגי ההלבשה העליונה ומוצרים נילווים Splendid ו-Ella Moss. 
 • מחזור המכירות של החטיבה בשנת 2016 על בסיס פרופורמה היה 297 מ' דולר. לעומת 344 מ' דולר בשנת 2015. דלתא החלה לאחד את החטיבה בדוחותיה בחודש ספטמבר 2016. מכירות החטיבה שנכללו בדוח לשנת 2016 הסתכמו ב-109 מ' דולר. 
 • 75% מהמכירות הינן ללקוחות בצפון אמריקה, 21% באירופה. 60% מהמכירות הן באמצעות ערוץ סיטונאי, 34% בקמעונאות ו-6% ב-E-Commerce.
 • ה-Ebitda המתואם של החטיבה בשנת 2015 הסתכם ב-19.4  מ' דולר.  
 • בתקופה של ארבעה חודשים בה אוחדה פעילות החטיבה ב-2016 היו המכירותי כאמור 109 מ' דולר, רווחיות גולמית של כ-50%, הוצאות מכירה ושיווק של כ-39%, הנהלה וכלליות - 7%, ורווח תפעולי של 3% בלבד.
 • בשנת 2016 כולה הסתכמו המכירות ב-297 מ' דולר. הרכישה הגדילה אפוא את מכירות קבוצת דלתא ב-28%.

להלן תמצית דוח רו"ה לשנים 2015-2016 וכן תחזית החברה ל-2017, באלפי דולר:

 

 שינוי  2017*  שינוי 2016   2015
מכירות   12.8%  1,330,000  9.2%  1,179,167  1,079,987
 מכירות ללא חטיבת הפרמיום

 -

 -

 (1%)  1,070,167  1,079,987
 רווח גולמי

 -

 -

 23.6%  391,517  316,726
 רווחיות גולמית

 -

 -

 -

 33.2%  29.3%
 רווח תפעולי**  6.4%  88,500  10.2%  83,206  75,533
 רווחיות תפעולית

 -

 6.7%

 -

 7.1%  7.0%
 Ebitda  7.9%  115,500  12.3%  107,000  95,300
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות** 8.3% 51,000 (2.6%) 47,097 48,334
רווח מדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים 6.5% $1.97 (1.6%) $1.85 $1.88

 

* תחזית החברה.

** לפני סעיפים חד פעמיים. 

 

להלן התייחסות לסעיפי דוח רו"ה:

 

 • מחזור המכירות של דלתא ב-2016 ללא מכירות חטיבת הפרמיום בארבעת החודשים האחרונים של השנה הסתכמו ב-1.07 מיליארד דולר, ירידה של כאחוז ביחס ל-2015.
 • השיפור ברווחיות הגולמית נבע מאיחוד לראשונה של מוצרי חטיבת דלתא פרמיום ומגידול בחלקן היחסי של מכירות שיסר ודלתא ישראל, מותגים בבעלות החברה המתאפינים ברווחיות גולמית גבוהה מיתר הפעילויות, וכמו כן משיפור בתפעול היצור.
 • הוצאות מכירה ושיווק גדלו ב-26%, הרבה מעבר לגידול במכירות, וחלקן היחסי מהמחזור עלה מ-19.3% ל-22.3%. הגידול נובע מפעילות דלתא פרמיום אשר שיעור הוצאות מכירה ושיווק מהמכירות בה הוא גבוה בדומה לדלתא ישראל ושיסר, כ-40%, בעוד שבשאר הפעילויות מהוות הוצאות מכירה ושיווק כ-11% מהמחזור.
 • הוצאות הנהלה וכלליות עלו ב-31% והושפעו גם הן מהוצאות של חטיבת  דלתא פרמיום.
 • הרווחיות התפעולית דומה מאד ל-2015 והתחזית ל-2017 היא של ירידה קלה ברווחיות.

 

 

נתוני פרופורמה

 

מכירות החטיבה הנרכשת בשנת 2016 אשר אוחדו בחלקן הסתכמו ב-297 מ' דולר, לעומת 344 מ' דולר ב-2015, ירידה של כ-14%.

 

המכירות ב-2016 ללא חטיבת דלתא פרמיום הסתכמו ב- 1.07 מיליארד דולר. מכירות אלה כללו ב-2016  את מכירות המותג   P.J. Salvage אשר אוחדו בחלק משנת 2015. על בסיס פרופורמה המכירות ב-2015 היו מסתכמות ב-1.09 מיליארד דולר, כך שעל בסיס זה חלה ירידה של כ-2% במכירות.

 

מכירות הקבוצה הכוללות את מכירות דלתא פרמיום אילו היו מאוחדות מתחילת 2016 הסתכמו ב- 1.367 מיליארד דולר, ואילו המכירות החזויות על ידי החברה ל-2017 הן של 1.33 מיליארד דולר, כלומר, החברה צופה ירידה של קרוב ל-3% במכירות. הרווח הנקי ב-2016 על בסיס פרופורמה הסתכם ב-54.6 מ' דולר, והיא חוזה רווח נקי של 51 מ' דולר, ירידה של 6.6%.

 

תזרים מזומנים

 

התזרים מפעולות שוטפות הסתכם ב- 2016 ב-76.6 מ' דולר, לעומת 70.5 מ' דולר ב-2015. בשנת 2016 השקיעה החברה ברכוש קבוע וציוד סך של 42.6 מ' דולר, וב-2015 38.1 מ' דולר. כמו כן ב-2016 הושקעו 118.9 מ' דולר ברכישת חטיבת  דלתא פרמיום ובשנת 2015 37.4 מ' דולר ברכישת המותג P.J.Salvage.

 

שורה תחתונה

 

 • דלתא המשיכה לצמוח בשנת 2016 באמצעות רכישת חטיבת ה-Contemporary brands מחברת ההלבשה האמריקנית VF Corporation. ללא רכישה זאת מכירותיה האורגניות ירדו ב-2%. המכירות החזויות ל-2017 מבטאות אף הן ירידה של 3% על בסיס אורגני. בפועל כמובן הנתונים שונים, אולם ללא רכישות נוספות אין צמיחה במכירות.
 • בולטת הירידה בשיעור של 20% במכירות לוול-מארט, הלקוח הגדול ביותר של החברה.
 • ברבעון האחרון של 2016, לאחר הרכישה,  72% ממכירות החברה הן של מותגים לעומת 57% ברבעון האחרון של 2015. מכירות על בסיס של PL היוו 28% מהמכירות לעומת 43% אשתקד.
 • המעבר לאחוז גבוה יותר של מותגים בבעלות מקנה יותר יציבות ובטחון, אולם לא כך הדבר ביחס למותגים בזכיון שהבעלות עליהם היא זמנית. החברה אינה מספקת פירוט של מכירות מותגים בבעלות ובזכיון.
 • ענף ההלבשה בארה"ב מצוי בסטגנציה ומתמודד עם דולר חזק וירידה בתנועת הקונים, ככל הנראה כתוצאה ממעבר לרכישות מקוונות.
 • דלתא נסחרת בשווי שוק של 2.7 מיליארד ש"ח (732 מ' $). מתחילת השנה ירדה מנית דלתא גליל ב- 9.85%, ב-12 החודשים האחרונים עלתה המניה ב-4.11%, ובשלוש השנים האחרונות ירדה המניה ב- 1.79%, אולם בחמש השנים האחרונות עלתה מנית דלתא פי 4.1.
 • על בסיס  הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות בשנת 2016, 47.1  מ' $, נסחרת דלתא במכפיל רווח של 15.5, וביחס לרווח החזוי ל-2017 במכפיל של 14.3.
 • EV של החברה ל-31.12.16 (נתון של Capital Cube המוצג באתר הבורסה) הוא של 3.53 מיליארד ש"ח (918 מ' $), כך שהיא נסחרת במכפיל EV/EBITDA  של 8.6, ועל בסיס התחזית ל-2017 במכפיל של 8. 
 • בהשוואה למספר חברות הלבשה גדולות בארה"ב נסחרת דלתא במכפילים סבירים:

  • Coach (סימול COH) - שווי שוק של 10.9מיליארד $, מכפיל רווח של 21.2 ומכפיל EV/EBITDA של 8.8. מנית החברה ירדה בשנה האחרונה ב-0.28%.
  • PVH (סימול PVH)- שווי שוק של 7.2 מיליארד $, מכפילים של   12.8 ו-10.4 בהתאמה. מנית החברה עלתה בשנה האחרונה ב- 7.5%.
  • VFC (סימול VH ) - שווי שוק 21.9 מיליארד דולר, מכפילים של 18.1 ו-13.8 בהתאמה. מנית החברה ירדה בשנה האחרונה ב-18.5%.
  • רלף לורן (סימול RL) - שווי שוק של 6.6 מיליאד דולר, מכפילים של 46 ו- 7 בהתאמה. מנית החברה ירדה בשנה האחרונה ב-17.2%.
 • מנית דלתא סופגת בימים האחרונים ירידות חזקות. ככל הנראה השוק מאוכזב מכך שהחברה לא צומחת אורגנית, ומכך שהתחזית לשנת 2017 אשר תכלול כבר פעילות מלאה של חטיבת דלתא פרמיום מבטאת צמיחה חד ספרתית בלבד. 
 •  עם זאת יש להניח כי ב-2017 עדיין לא תמוצה הסינרגיה בין הקבוצה לחטיבת דלתא פרימיום.
 • קבוצת דלתא הוכיחה את עצמה כרוכשת שקולה שאינה פועלת בחופזה. הרכישה המשמעותית הקודמת של שיסר הוכחה כמוצלחת, ויש לקוות שגם הרכישה הנוכחית תהיה כזאת.
 • אנו מלווים את דלתא גליל זמן רב וממשיכים להאמין בחברה, בכפוף ליכולת לספוג את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בחברה ולהתאמת ההשקעה לכל משקיע.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על דלתא גליל:
דלתא גליל - ביצועים טובים ב-2021, תחזית אופטימית לשנת 2022, הכנות להנפקה בארה"ב., 24/01/2022
דלתא גליל רבעון ראשון - תוצאות מצוינות לרבעון ותחזית לתוצאות טובות לא פחות לשנה כולה., 23/05/2021
דלתא גליל לאחר שנת 2020 והנפקת דלתא ישראל., 26/04/2021
דלתא גליל ב- 2018 - ממשיכה לצמוח על ידי רכישות. בוחנת רכישה נוספת., 13/03/2019
דלתא גליל - מה תהיה השפעת הרכישה של מותג ההלבשה התחתונה Eminence., 6/05/2018
המחצית הראשונה של 2017- חטיבת דלתא פרמיום תורמת בינתיים תרומה משמעותית רק לשורות המכירות והרווח הגולמי. המניה סובלת מהסנטימנט השלילי כלפי ענף הקמעונאות., 12/09/2017
דלתא גליל ברבעון השלישי 2015- המשך צמיחה, השפעה שלילית להתחזקות הדולר, ההתפתחויות בוול-מארט מעוררות דאגה., 1/11/2015
דלתא גליל - התחזקות הדולר השפיעה על תוצאות הרבעון הרביעי.תחזית אנמית לשנת 2015.ומתי תהיה רכישה משמעותית?, 6/04/2015
האנליסטית מיכל אלשייך מלידר העלתה את מחיר היעד למנית דלתא מ-117 ש"ח ל-125 ש"ח., 18/11/2014
דלתא ברבעון השלישי 2014 - ממשיכה לצמוח, אבל יותר לאט., 11/11/2014
דרונט בניית אתרים