Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דלתא גליל ב- 2018 - ממשיכה לצמוח על ידי רכישות. בוחנת רכישה נוספת.

דלתא גליל סיימה שנה מוצלחת ביותר עם גידול בכל הפרמטרים עם תחזית לצמיחה נוספת, איטית יותר, לשנת 2019. החברה דווחה על קבלת אופציה לרכישת יצרנית של חזיות הפועלת מהונג קונג ומשווקת את מוצריה באירופה ובארה"ב.

13/03/2019

החברה הנסחרת בשווי שוק של 2.94 מיליארד ש"ח ( 816 מ' דולר), מתמקדת בתחומי ההלבשה הבסיסית הכוללים, בין היתר, פריטי הלבשה תחתונה, Activewear ,גרביים והלבשת שינה. מוצרים אלו חשופים במידה פחותה לתנודתיות בהשוואה לתחומי הלבשה אחרים  

מכירות דלתא גליל הגיעו ב-2018 לשיא של 1.5 מיליארד דולר, עליה של 10% ביחס ל-2017. שיעור הצמיחה האורגני של מכירות החברה ב-2018 הסתכם ב-5.6%.יתרת העליה במכירות נבעה מאיחוד לראשונה של פעילות המותג Eminence שנרכש תמורת 144 מ' דולר. בשנת 2017 היתה הצמיחה האורגנית 2% בלבד.

בניהולו של בעל השליטה (48%) והמנכ"ל אייזיק דבאח התרחבה פעילות דלתא גליל בשנים האחרונות על ידי מספר רכישות אסטרטגיות. מתוך מחזור מכירות של כ-1.5 מיליארד דולר בשנת 2018 מכירות בסך של 554 מ' דולר (37% ) הן של מותגים ופעיליויות שנרכשו החל משנת 2012 ומהווים כיום שני מגזרי פעילות שלמים - דלתא מותגי פרמיום ודלתא אירופה. בשנים אלה השקיעה דלתא סך של 350 מ' דולר ברכישות אסטרטגיות - בשנת 2012 רכשה דלתא גליל את מותג ההלבשה התחתונה שיסר מגרמניה תמורת 86 מ' דולר, בשנת 2016 נרכשה פעילות  חטיבת ה-Contemporary brands מחברת ההלבשה האמריקנית VF Corporation  בתמורה ל-120 מ' דולר, ובשנת 2018 נרכש המותג Eminence מצרפת תמורת 144 מ' דולר. 

 

המותג Eminence שנרכש השנה אוחד לראשונה רק ברבעון השלישי של 2018 כך שהשפעתו על המחזור השנתי היתה חלקית בלבד. הצגת המחזור של Eminence החל מתחילת השנה על בסיס פרו-פורמה תביא למחזור מכירות שנתי כולל של 1.55 מיליארד דולר, מהם  כ-40%  מותגים שנוספו לחברה מאז 2012.

 

החברה ממשיכה לחפש רכישות נוספות, ולאחרונה הודיעה  כי קבלה אופציה לרכישתה של קבוצת Bogart העוסקת בייצור ושיווק של מוצרי הלבשה תחתונה ובעיקר חזיות ובגדי ים ללקוחות בעלי מותגים מובילים בארה"ב ובאירופה. Bogart נוסדה בשנת 1993 והיא אחת מיצרניות החזיות הגדולות בעולם עם מחזור המכירות שנתי של כ-240 מ' דולר. לא צוין מחיר העסקה. יש לציין כי בדוח הדירוג של מידרוג שפורסם בימים האחרונים מצוין כי סבירות הרכישה היא בינונית.

 

התפתחות דלתא גליל בחמש השנים האחרונות

 

ההתמכרות לרבעונים טובים ולעמידה בתחזיות משכיחה לעיתים את הצורך לבחון את התפתחות החברה לאורך זמן. לצורך זה בחנו את ביצועיה של החברה בחמש השנים האחרונות והשווינו  את התוצאות העסקיות של החברה ב-2018 לאלה של 2013  (ראה טבלה בהמשך הסקירה):  

ב-5 השנים האחרונות הגדילה דלתא את מכירותיה ב-54%, את הרווח הגולמי בשיעור כמעט כפול, והרווחיות הגולמית זינקה מ-30% ל-38%. הסיבה לזינוק ברווחיות הגולמית היא בעיקר הגידול החד בחלקם של המוצרים הממותגים מ-50% ל-72%. במוצרים אלה הרווחיות הגולמית גבוהה מאשר במוצרי Private Label.

הרווח התפעולי גדל בשיעור נמוך הרבה יותר והרווחיות התפעולית אפילו ירדה במקצת. הסיבה לכך היא גם כאן  הגדלת חלקם של המוצרים הממותגים. במותגים אלה על החברה להשקיע יותר בהוצאות שיווק ומכירה - עלויות החזקה של חנויות,  שכר עבודה, ופרסום. הוצאות השיווק והמכירה עלו בחמש השנים ב-113% וחלקן במחזור עלה מ-19.5% ל-27.1%, עליה שקזזה למעשה את העליה ברווחיות הגולמית.

הרווח למניה עלה בחמש השנים האחרונות ב-35%, שיעור נמוך יותר מהעליה במכירות.

תוצאות אלה מאכזבות במקצת, בעיקר העובדה שלמרות הגידול הרב במכירות לא חל שיפור ברווחיות התפעולית. עם זאת יש לזכור שמדובר בתעשיה מסורתית אשר שיעורי הצמיחה האורגניים שלה חד ספרתיים במקרה הטוב, ובמבנה עסקים מורכב.

 

ומה היו ביצועיה של מנית דלתא גליל בתקופה ארוכה זאת? בחמש השנים שעברו בין פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2013 ולשנת 2018 עלתה מנית דלתא גליל ב- 22.5% (מתואם לדיבידנד), שיעור שנתי ממוצע לא מחמיא במיוחד של 4.1%. מדד ת"א 125 עלה באותה תקופה ב-17.3%, שיעור שנתי של 3.2%. על בסיס רווחי השנה הקלנדרית שהסתיימה נסחרה מנית דלתא גליל בפברואר 2014 במכפיל רווח של 15 ובפברואר 2019 במכפיל רווח של 13.2.

 

להלן תמצית התוצאות העסקיות של דלתא גליל ללא הכנסות והוצאות חד - פעמיות ל-2018, ל-2017 ול-2013, במליוני דולרים, פרט לרווח למניה:  

 

שינוי²

שינוי¹

2018 2017

2013

מכירות 53.7% 9.5% 1,498 1,368 974.7
 % מכירות ממותגות

 -

 -

 72%  67%  50%
רווח גולמי 92.5% 10.4% 566.4 512.8 294.2
רווחיות גולמית

-

-

37.8% 37.5% 30.2%
 הוצאות מכירה  113%  12.6%  406.1  360.5  190.6
 % מהמכירות

 -

 -

 27.1%  26.4%  19.5%
הנהלה וכלליות  79.6%

 -

 65.2  65.4  36.3
 % מהמכירות

 -

 -

 4.3%  4.8%  3.7%
רווח תפעולי 44.3% 12.1% 98.0 87.4 67.9
רווחיות תפעולית

-

-

6.5% 6.4% 7%
רווח נקי 36.9% 19.3% 60.5 50.7 44.2
רווח למניה 35.4% 19.7% $2.37 $1.98 $1.75

 

 

 ¹ שינוי ביחס ל-2017.

 ² שינוי ביחס ל-2013.

 

 תוצאות 2018 ביחס ל-2017 

 

להלן התוצאות העסקיות ל-2018 לפי מגזרים, במליוני דולרים:

 

[להגדלה/הדפסה לחצו על הטבלה] 

 

 

 

 

ללא סעיפי הוצאות והכנסות חד פעמיות עלו הרווח התפעולי וה-Ebitda ב-12% ל-98 מ' דולר ול-130 מ' דולר בהתאמה, הרווח הנקי עלה ב-19% ל-60 מ' דולר, והרווח למניה ב-20% ל-$2.37.

הסעיפים החד פעמיים הסתכמו בשנת 2018 בסכום לא קטן של 17.3 מ' דולר לעומת 2.8 מ' דולר ב-2017. הוצאות אלה כללו הוצאות ארגון מחדש  בחטיבת דלתא פרמיום אשר נרכשה בשנת 2016 בסך של 5.4 מ' דולר, והוצאות רכישה והתאמת ערך מלאי וצבר הזמנות בגין רכישת Eminence ב-2018 בסך 11.9 מ' דולר. בניכוי השפעת המס בגין סעיפים אלה השפעת הסעיפים החד פעמיים על הרווח הנקי היא של 12.3 מ' דולר.

בניתוח מגזרי בולטת העליה בשיעור של 31% במכירות המגזר החדש, דלתא אירופה, הכולל את מכירות שיסר (היוו עד לאמצע השנה מגזר נפרד), ואת מכירות  Eminence. מכירות שיסר בנפרד עלו ב-2018 ב-5.6%.

כמו כן בולטת העליה במכירות דלתא ישראל אשר עלו ב-20%. הגידול המרשים במכירות דלתא ישראל נבע מגידול במכירות בחנויות זהות עקב שיפור בקולקצית המוצרים, התרחבות רשת חנויות Fix, גידול במכירות המקוונות וכן עקב גידול במכירות המותג Puma.

שני הלקוחות המרכזיים של החברה הם Walmart ו-Nike. המכירות ל-Walmart הסתכמו ב-2018 ב-143 מ' דולר, כ-10% מהמכירות, לעומת 158 מ' דולר ב-2017. הקיטון במכירות ל-Walmartבשנת 2018 לעומת 2017 נבע בעיקר מקיטון במכירות מוצרי הלבשת Activewear תחת המותג Avia לאור סיום ההתקשרות בהסכם הזכיינות עם בעלי המותג. סכום המכירות ל-Nike אינו מגיע לשיעור של 10% מהמכירות ואינו מדווח בדוחות החברה.

 

הרווחיות הגולמית ב-2018 היתה 37.3%, דומה ל- 2017.

 

הוצאות השיווק והמכירה עלו בשיעור של 12.7% הגבוה מהגידול במכירות, וחלקן מהמכירות עלה מ-26.4% ל-27.1%. הגידול נבע מאיחוד לראשונה של תוצאות Eminence , התרחבות רשת חנויות בישראל ובגרמניה, והתחזקות בשער החליפין של האירו לעומת הדולר בכ-5% לעומת שער החליפין אשתקד. כמו כן, גדלו הוצאות מכירה ושיווק בשנת 2018 עקב גידול בהוצאות פרסום בתחומי הפעילות דלתא ישראל ודלתא מותגים אירופאים.

הרווח התפעולי עלה ב-2018 ב-12% אך הרווחיות התפעולית עלתה באופן זניח. בולטת הירידה ברווח התפעולי בתחום מגזר פלח השוק העליון אשר נבעה ממעבר למוצרי בייסיק המיוצרים עבור Nike המאופיינים ברווחיות נמוכה יותר מאשר מוצרי פרימיום. סיבה נוספת היא תרומה שלילית לתוצאות של מפעלי החברה בווייטנאם ובתאילנד עקב חוסר יעילות והוצאות הרצה של המפעל בווייטנאם.

כמו כן בולטת עליה ברווח התפעולי של דלתא ישראל עקב גידול במכירת חנויות זהות ואתר האינטרנט וצמיחה ברשת FIX .

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ירד ירידה חדה מ-74.7 מ' דולר ב-2017 ל-22.4 מ' דולר ב-2018. הסיבה העיקרית לירידה היא עליה בחוב לקוחות כתוצאה מאיחוד פעילותה של Eminence בה לדברי החברה ההון החוזר גדול יותר.

 

החוב הפיננסי נטו של החברה עלה מ-125.6 מ' דולר בדצמבר 2017 ל-326.7 מ' דולר בדצמבר 2018 , ויחס החוב ל-Cap ( יחס החוב לסך החוב + ההון העצמי) זינק מ- 17.4% ל-36.5%. הסיבה לכך היא ההשקעה בסך 136.4 מ' דולר בפעילות Eminence, מתן הלואה בסך 13.8 מ' דולר לBogart, השקעה ברכוש קבוע בסך 41.8 מ' דולר, וחלוקת דיבידנד במזומן בסך 14 מ' דולר, ובסה"כ שימושים של 206 מ' דולר אשר מומנו בחלקם על ידי התזרים מפעילות שוטפת.

החברה הודיעה לאחרונה כי בכוונתה לגיס כ-70 מ' דולר ע"י הרחבת סדרה ו' של אגרות החוב שלה. מידרוג הותירה את הדירוג שנקבע בעבר לאגרות החוב של החברה, A1, ולהרחבת סדרה ו' כאמור.

 

תחזית החברה ל-2019

 

להלן תחזית החברה לתוצאות שנת 2019 לפני סעיפים חד פעמיים במליוני דולרים :  

 

[להגדלה/הדפסה לחצו על הטבלה] 

 

 

 

הטווח הנמוך של תחזית המכירות זהה למכירות ב-2018 הכוללות את מכירות Eminence לכל השנה על בסיס פרו-פורמה, כלומר ללא צמיחה כלל. הטווח הגבוה מורה על צמיחה של קרוב ל-3%. שורות הרווח חוזות עליה של 6%-12%.

 

שורה תחתונה 

  • ענף ההלבשה כולו עובר טלטלה בעיקר עקב מעבר הצרכנים לרכישות מקוונות וויתור על חווית הקניה המסורתית.
  • שיעור הצמיחה האורגני של החברה הוא חד ספרתי נמוך. עיקר הצמיחה של החברה בשנים האחרונות היה על ידי רכישות, אשר עלותן הסתכמה החל משנת 2012 ב-350 מ' דולר.
  • לחברה תלות גבוהה מאד בבעל השליטה והמנכ"ל אייזיק דבאח אשר מוביל את פעילותה המורכבת ואת אסטרטגית הרכישות.
  • בחמש השנים האחרונות השתנו פני החברה: חלקם של המותגים בבעלותה או בזכיון גדל מ-50% ל-72% והמחזור גדל ב-54%. עם זאת, למרות הגידול במכירות לא חל שיפור ברווחיות התפעולית והרווח למניה עלה בשיעור נמוך יותר של 35%.
  • יש לציין כי החברה אינה מציגה את חלקם המחזור של מותגים שאינם בבעלותה המשווקים על בסיס זכיינות, בהם הסיכון גבוה מאשר במכירות מותגים בבעלות, והארוע עם המותג Avia (ראה לעיל) הוא דוגמא טובה לכך.
  • נכון למועד פרסום הסקירה נסחרת דלתא גליל במכפיל רווח של 13.5 על בסיס רווחי 2018, ועל בסיס הרווח החזוי ל-2019 במכפיל רווח של 12.4.
  • החברה נסחרת אפוא במחיר סביר, אולם עם פוטניציאל צמיחה אורגנית נמוך. הסיבה העיקרית להחזקה בה היא להערכתנו המשך הרכישות.
    סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובהצור קשר
ראה סקירות נוספות על דלתא גליל:
דלתא גליל רבעון ראשון - תוצאות מצוינות לרבעון ותחזית לתוצאות טובות לא פחות לשנה כולה., 23/05/2021
דלתא גליל לאחר שנת 2020 והנפקת דלתא ישראל., 26/04/2021
דלתא גליל - מה תהיה השפעת הרכישה של מותג ההלבשה התחתונה Eminence., 6/05/2018
המחצית הראשונה של 2017- חטיבת דלתא פרמיום תורמת בינתיים תרומה משמעותית רק לשורות המכירות והרווח הגולמי. המניה סובלת מהסנטימנט השלילי כלפי ענף הקמעונאות., 12/09/2017
דלתא בשנת 2016 לאחר רכישת חטיבת ה-Contemporary brands מ- VF Corporation - צמיחה אורגנית שלילית ותחזית לצמיחה אורגנית שלילית גם ב-2017., 10/03/2017
דלתא גליל ברבעון השלישי 2015- המשך צמיחה, השפעה שלילית להתחזקות הדולר, ההתפתחויות בוול-מארט מעוררות דאגה., 1/11/2015
דלתא גליל - התחזקות הדולר השפיעה על תוצאות הרבעון הרביעי.תחזית אנמית לשנת 2015.ומתי תהיה רכישה משמעותית?, 6/04/2015
האנליסטית מיכל אלשייך מלידר העלתה את מחיר היעד למנית דלתא מ-117 ש"ח ל-125 ש"ח., 18/11/2014
דלתא ברבעון השלישי 2014 - ממשיכה לצמוח, אבל יותר לאט., 11/11/2014
דלתא גליל במחצית הראשונה של 2014 - המשך הצמיחה, הפסקת ההתקשרות עם לקוח בארה"ב מהווה תזכורת לסיכונים העסקיים., 29/10/2014
דרונט בניית אתרים