Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פוקס ממשיכה להתרחב - קיבלה זכיון חלקי למותגי Nike בישראל.

פוקס דיווחה הבוקר לבורסה כי נחתם הסכם עם חברת Nike לקבלת זכיון לא בלעדי לפיו העניקה Nike לחברה זכיון להקמת רשת חנויות בישראל לממכר פריטי הנעלה וביגוד ספורט של המותג Nike.
משמעות הזכיון הלא בלעדי היא כי פוקס תתחרה לא רק במותגים אחרים אלא גם בזכיינים אחרים של Nike בישראל.
30/11/2014

תקופת הזכיון היא למשך שבע שנים ממועד חתימתו, ובנוסף, עבור כל חנות שתפתח החברה תינתן תקופת זכיון של עד שבע שנים ממועד אישור פתיחתה על ידי Nike.בחנויות שתפתחנה בהתאם להסכם ימכרו אך ורק מוצרים המיוצרים על ידי Nike או מי מטעמה.

בכוונת החברה לפתוח 10 חנויות חדשות של המותג עד לאפריל 2016.להערכת החברה עלות ההשקעה בחנויות ובהון החוזר במשך 5 שנות ההפעלה הראשונות תסתכם בכ-30 מ' ש"ח.

כיום יש ל-Nike שבעה זכיינים בישראל המפעילים 27 חנויות במקומות מרכזיים, כך שמדובר בקבלת זכיון בתנאים נחותים.

החברה ציינה בדיווח המיידי כי היא מנהלת מו"מ לרכישת הפעילות של הזכיינים האחרים. יתכן וקבלת הזכיון תעזור לחברה להפעיל לחץ על הזכיינים האחרים למכירת פעילותם. רכישת פעילותם של הזכיינים האחרים תהיה כרוכה בהוצאה כספית לא מבוטלת וכפופה לאישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים.

ההסכם עם Nike נחתם זמן לא רב לאחר קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים להסכם לרכישת הזכיון למותגי "מנגו".

התוצאות העסקיות נפגעו השנה קשות-ברבעון הראשון כתוצאה מהחורף השחון אשר הביא לירידה במכירות, וברבעון השלישי כתוצאה ממבצע "צוק איתן". בתקופה ינואר-ספטמבר חלה ירידה חדה של 48% ברווח התפעולי ו-23% ברווח הנקי.

מנית פוקס נסחרת במחיר של 86.27 ש"ח, ובשווי של 1.09 מיליארד ש"ח לחברה.מתחילת השנה ירדה מנית פוקס בכ-17%. 

על בסיס הרווח בשנה שהסתיימה ב-30.9.2014 נסחרת החברה במכפיל רווח של 13.8.

למאמינים בחורפים גשומים ובמצב בטחוני טוב יותר מאשר בחודשי הקיץ, ובהתחשב בפעילותה האגרסיבית של החברה להרחבת פעילותה, לדעתנו מנית פוקס אטרקטיבית במחירה הנוכחי.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראו סקירות נוספות על פוקס ויזל:
פוקס ויזל רבעון שלישי 2017 - צמיחה בכל הפרמטרים, הרחבת פורטפוליו המותגים, והפעלת אתר מקוון., 24/12/2017
פוקס ממשיכה לאסוף מותגים, מנהלת מו"מ לשיווק מותגי Urban Outfitters בישראל., 15/06/2017
פוקס - קבלת הזכיון למותג מנגו ותכנית אסטרטגית לעתיד., 31/10/2014
פוקס במחצית הראשונה 2014 - הצמיחה תצטרך לחכות לשנת 2015., 3/09/2014
צניחה ברווחי פוקס ברבעון הראשון בעקבות החורף השחון ועיתוי חג הפסח.מדוע לא פורסמה אזהרת רווח?, 17/05/2014
פוקס רבעון שלישי 2013 - המשך הצמיחה, תכנית שאפתנית לשנים הקרובות., 11/12/2013
פוקס מחצית ראשונה 2013 - המשך צמיחה ותכניות לצמיחה נוספת., 2/09/2013
האם המלאי של פוקס גבוה?, 23/08/2013
פוקס ברבעון הראשון 2013 - המשך בצמיחה הודות לעיתוי חג הפסח ולמכירות אמריקן איגל., 1/06/2013
פוקס ברבעון השלישי - אמריקן איגל הזניקה את המכירות אך הרווח התפעולי עלה בשיעור נמוך יותר., 15/12/2012
דרונט בניית אתרים