Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פלסאון - סקירה ראשונה ותוצאות המחצית הראשונה לשנת 2011

למרות המשבר העולמי, התפתחות שערי החליפין והתייקרות חומרי הגלם הצליחה פלסאון להגדיל את המכירות ולשפר את רווחיותה הגולמית והתפעולית.
במחצית הראשונה של 2011 גדל מחזור המכירות ב-11%, הרווח התפעולי ב-39% והרווח הנקי ב-58%.
26/10/2011

חברת פלסאון עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים העשויים מחומרים פלסטיים בשני תחומי פעילות עיקריים: אביזרי חיבור לצנרת פוליאתילן ולצנרת פי.וי.סי (מחברים, ברזים ואביזרי עזר), המיועדים להובלת נוזלים, גזים וקווי תקשורת, ומוצרים לענף הלול הכוללים מערכות לאספקת מים טריים לעופות, מערכות האבסה ומוצרים נוספים.

לקבוצה פעילויות נוספות הכוללות: מוצרי סניטציה, חממות לצמחי נוי, פיתוח מכשירי בדיקה ומוצרים משלימים שונים.

מוצרי החברה מיוצרים ומשווקים על ידי החברה, חברות בנות וחברות כלולות שלה בישראל ובחו"ל.כ-90% ממכירות החברה הן בחו"ל.בשנת 2010 היוו המכירות לאירופה 48% מהמחזור, אמריקה- 28%, ישראל- 11%, אוקיאניה- 9%, אפריקה ואסיה- 4%.

היצור בישראל מתבצע במפעל החברה בקיבוץ מעגן מיכאל ובמפעל של חברת ריאון המשותפת לחברה ולקיבוץ כברי.

כ-80% מחומרי הגלם ליצור המוצרים הם פוליפרופילן ופוליאתילן.

בעל השליטה בחברה הוא קיבוץ מעגן מיכאל המחזיק ב-69.15% מהמניות.קופות ופוליסות של כלל ביטוח מחזיקות ב-9.45%.כלל ביטוח עצמה וכלל פיננסים מחזיקות ב-0.76% נוספים, והציבור ב-20.64%.

בשנת 2010 בתוקף מ-1.4.2010 רכשה החברה חברה ספרדית, PSP, המייצרת ומשווקת בספרד מוצרים מכונות ושרותים לתחומי הולכת גאז, מים ותקשורת.קודם לרכישה שיווקה PSP במשך 9 שנים את מוצרי החברה.בשלושת הרבעונים בהם אוחדה תרמה PSP מכירות של 21.8 מ' ש"ח והפסד של 2.77 מ' ש"ח.

הסכמים שונים עם קיבוץ מעגן מיכאל

לחברה שורת הסכמים עם קיבוץ מעגן מיכאל לתשלום עבור שכר עבודה של חברי הקיבוץ המועסקים בחברה, דמי שכירות למקרקעין, שירותים שונים והשתתפות בהוצאות.בגין הסכמים אלה שילמה החברה לקיבוץ בשנת 2010 כ-70 מ' ש"ח.

בנוסף משלמת החברה לקיבוץ דמי ניהול אשר לא צוינה מהותם, בהתחשב בכך שהחברה מקבלת למעשה שירותים אלה מהדירקטוריון ומהנהלת החברה.יש לציין כי חברי הקיבוץ מועסקים בתפקידי ניהול רבים בחברה וביניהם יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל, שני מנהלי כספים משותפים ונושאי מישרה נוספים אשר שכרם כבר משולם במסגרת הסכם ההעסקה דלעיל.

דמי הניהול מחושבים לפי הגבוה שבין 5.846% מהרווח המאוחד השנתי לפני מס ולפני תשלום דמי הניהול, לבין סך של 3,615 אלפי ש"ח צמודים למדד (בשקלי דצמבר 2010).בנוסף זכאי הקיבוץ לקבל דמי ניהול נוספים בשיעור של 18% מהסכום בו עולה הרווח המאוחד השנתי לפני מס ולפני תשלום דמי ניהול על הסכום של 61,831 אלפי ש"ח בשקלי דצמבר 2010.

בשנת 2010 הסתכמו דמי הניהול ב-11,051 אלפי ש"ח, אשר היוו 11% מהרווח לפני דמי הניהול ולפני מס.

שווי שוק, ביצועי המניה, דיבידנד, מחזורי המסחר

שווי השוק של החברה נכון ל-18.10.11 הוא 858 מ' ש"ח.

 • מתחילת השנה עלו מניות החברה ב-8.37%.
 • היקף המסחר היומי במניה הוא של 450 אלפי ש"ח תמורה כספית.
 • בשנת 2010 חילקה החברה דיבידנד בסך של 47.7 מ' ש"ח, ובשנת 2011, עד עתה, בסך של 38.2 מ' ש"ח.על בסיס הדיבידנד שחולק השנה ושווי השוק הנוכחי תשואת הדיבידנד היא של 4.4%.

התוצאות העיסקיות ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2011

הדוחות המגזריים של החברה מוצגים עד לשלב של הרווח הגולמי בלבד.דיווח מגזרי כזה הוא חריג ביותר.עפ"י דיווחי החברה מקבלי ההחלטות בה בוחנים את ביצוע מגזרי הפעילות על בסיס ברווח הגולמי, ואילו הוצאות התפעול והמימון מנוהלים ע"י הנהלת החברה ואגף הכספים.

שינוי H1/11 H1/10 שינוי Q2/11 Q2/10 2010
מכירות אביזרי חיבור לצנרת 10.6% 359,054 324,496 8.9% 182,006 167,172 631,899
רווח גולמי 18.9% 161,082 135,526 17.3% 83,649 71,296 253,815
רווחיות גולמית

-

44.9% 41.8%

-

46.0% 42.6% 40.2%
מכירות מוצרים לענף הלול 8.4% 105,534 97,343 11.1% 54,687 54,088 197,582
רווח גולמי 24.9% 40,682 32,563 27.0% 20,945 16,486 70,456
רווחיות גולמית

-

38.5% 33.5%

-

38.3% 30.5% 35.7%
הכנסות מפעילויות נוספות 20.6% 31,453 26,072 10.8% 13,860 12,511 53,335
רווח גולמי 11.9% 9,666 8,636 3.3%- 3,957 4,093 15,834
רווחיות גולמית

-

30.7% 33.1%

-

28.5% 32.7% 29.7%

 להלן תמצית דוח רו"ה לחברה כולה, באלפי ש"ח:

שינוי H1/11 H1/10 שינוי Q2/11 Q2/10 2010
מכירות 10.7% 496,041 447,911 7.2% 250,553 233,771 882,816
רווח גולמי 20.0% 211,430 176,225 18.1% 108,551 91,875 340,105
רווחיות גולמית

-

42.6% 39.3%

-

43.3% 39.3% 38.5%
הוצאות תפעול* 11.2% 137,257 123,455 8.5% 70,562 65,060 245,339
רווח תפעולי 39.2% 74,173 53,270 41.7% 37,989 26,815 94,766
רווחיות תפעולית

-

14.9% 11.9%

-

15.2% 11.5% 10.7%
הוצאות מימון נטו 110.0% 9,460 4,513 35.1%- 2,841 4,379 10,677
רווח לפני מס 34.1% 68,281 50,911 44.6% 35,056 24,249 88,421
מסים על ההכנסה 15.5%- 14,091 16,670 32.6% 8,798 6,634 14,987
רווח נקי 58.3% 54,190 34,241 49.1% 26,258 17,615 73,434
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות 58.4% 52,147 32,925 46.5% 25,013 17,068 69,559

*הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות.

בדוח הדירקטוריון המושפע מעט מעלון הקיבוץ ("הקיץ בעיצומו ואצלנו העבודה בהילוך גבוה") מדגישה החברה כי למרות חוסר היציבות וחוסר הודאות מאותתים השווקים על גידול בביקושים, בעיקר באירופה, ובארה"ב נמשכת ההאטה.

לדעת החברה סביר להניח כי צפוי גל שני של משבר כלכלי בעולם, אולם משבר זה לא יפגע לדעתה בפעילות החברה (החברה אינה מסבירה מדוע).סביר להניח דוקא כי האטה כלכלית תגרום גם לירידה בפיתוח תשתיות מים וגאז.

כמו כן מציינת החברה  כי תנאי הסחר השנה נחותים בהשוואה לשנה שעברה (מחירי ח"ג עולים ושערי חליפין יורדים), אולם למרות זאת שיפרה החברה את רווחיותה כתוצאה מהגידול במכירות המבטא לטענת החברה גידול בפעילות, ניצול של יתרונות לגודל, והקפדה על ירידה בהוצאות.

הנתונים ברבעון השני ובמחצית הראשונה הם אכן חיוביים לאורך כל הקו:עליה במכירות, שיפור ברווחיות הגולמית, ועליה חדה ברווח התפעולי, הנובעת מהעליה ברווח הגולמי ומגידול בשיעור נמוך יותר בהוצאות התפעול.

החברה נהנתה משיעור מס נמוך יותר הנובע מהכללתן של שתי חברות הקבוצה בישראל בתחולתו של החוק לעידוד השקעות, ומהשפעת שינויים בשערי החליפין על המס החשבונאי המוצג בדוחות המאוחדים.

מאזן החברה ליום 30.6.2011

סך המאזן הסתכם בכ-1.3 מיליארד ש"ח, מזה הון עצמי של 673 מ' ש"ח המהווה 52% מהמאזן.

 • לחברה נכסים נזילים בסך של 304 מ' ש"ח.
 • הרכוש הקבוע מסתכם ב-314 מ' ש"ח.
 • סך החוב הפיננסי הסתכם ב-394 מ' ש"ח, מזה 269 מ' ש"ח חוב לזמן קצר. 
 • ההון החוזר התפעולי הסתכם ב-384 מ' ש"ח, 39% ממחזור המכירות, לעומת 38% אשתקד ו-35% בדצמבר 2010.שיעור זה גבוה יחסית לממוצע המקובל (15%-25%) ונובע מהיקפי אשראי לקוחות ומלאים גדולים.הגידול בהון החוזר התפעולי נובע מספר סיבות:
  • גידול בימי האשראי ללקוחות - 92 ימי אשראי לעומת 77 ימי אשראי בדצמבר 2010.כמו כן מסבירה החברה כי במחצית הראשונה שח השנה נוהגת החברה לתת אשראי ארוך יותר ללקוחות.
  • החברה מחזיקה מלאים גדולים מאד - עפ"י נתוני החברה תואמים מלאים אלה 5 (!) חודשי מכירה, זאת על מנת להבטיח אספקה מהירה ללקוחות. המלאי הסתכם ב-241.6 מ' ש"ח.
  • החברה טוענת כי היא פועלת "בהתאם להנחית הדירקטוריון והנהלת החברה" להקטין את רמות המלאי מבלי לפגוע ברמת השירות ללקוחות.
  • יש לציין עם זאת כי בתקופות של עליות מחירים חדות במחירי חומרי הגלם מלאים גבוהים יכולים להיות גם יתרון.

תזרים המזומן

תזרים המזומן התפעולי הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב-9.5 מ' ש"ח לעומת 47 מ' ש"ח אשתקד, וברבעון השני בכ-45 מ' ש"ח לעומת כ-34 מ' ש"ח אשתקד.הסיבה לתזרים הנמוך במחצית הראשונה היא גידול של 93 מ' ש"ח בסעיפי הלקוחות, חייבים אחרים ומיסי הכנסה (ראה לעיל).התזרים הפרמננטי (לפני שינויים בהון החוזר) הסתכם במחצית הראשונה ב-105.4 מ' ש"ח לעומת 81.3 מ' ש"ח אשתקד.

במחצית הראשונה של השנה השקיעה החברה כ-23 מ' ש"ח ברכוש קבוע וכ-1.6 מ' ש"ח ברכישת נכסים בלתי מוחשיים.החברה לא חילקה בתקופה זאת דיבידנד, אולם חילקה דיבידנד של 38.2 מ' ש"ח ברבעון השלישי.

שורה תחתונה

דוח הדירוג של חברת מידרוג (הדירוג הראשון ניתן לחברה כשתכננה להנפיק אגרות חוב בהיקף של 100 מ' ש"ח בשנת 2007 אוחם לבסוף לא הנפיקה, מאז מדורגת החברה ע"י מידרוג בדירוג מנפיק.כיום-Aa1) מתייחס למספר מאפיינים:מעמדה העסקי החזק של החברה בתחומי פעילותה בעולם, פיזור לקוחות רחב, גיוון מוצרים, רווחיות גבוהה ביחס לענף התעשייה, תזרימי מזומנים גבוהים ועקביים לאורך השנים (המחצית הראשונה של השנה הינה חריג). ואיתנות פיננסית טובה מאוד.

לדעת מידרוג הסיכון הענפי המאפיין את פעילות אביזרי החיבור לצנרת של החברה, הינו מתון: מחד, חשיפה למחזוריות השקעות בתשתיות המים, הגז והתקשורת אשר נחלשו בעקבות המשבר הכלכלי באירופה ומאידך, גידול בביקושים למים נקיים במדינות דרום אמריקה, אסיה ואוסטרליה.

לאור פעילות החברה במדינות בעלות חשיפה למשבר גוש האירו ולאור היחלשות שער החליפין של הדולר מול השקל, מידרוג מעריכה שחיקה מסוימת ברווחיות בטווח הזמן הקצר, אם כי לא במידה משמעותית.

עד כאן דוח מידרוג המבטא באופן תמציתי את מאפיניה העיסקיים הבסיסיים של החברה. 

להלן מספר נקודות נוספות:

 • לחברה נכסים נזילים בסך של 304 מ' ש"ח.חובה הפינאנסי של החברה הוא אמנם 394 מ' ש"ח, אולם ניתן לייחסו גם למימון ההון החוזר התפעולי המסתכם ב-384 מ' ש"ח.
 • היקף המלאי, 5 חודשי מכירה, הוא בהחלט חריג.
 • על בסיס רווחי השנה שהסתיימה ב-30.6.11 החברה נסחרת במכפיל רווח של 9.6.לאחר הפחתת נכסיה הנזילים של החברה משווי השוק ומאידך את הכנסותיה נטו של החברה מריבית ומרווחים/הפסדים מני"ע, מכפיל הרווח נמוך הרבה יותר - 6.6.
 • מכפיל זה מתבסס על השיפור הרב ברווחיות החברה, אשר יש לבחון לאורך זמן כי הוא נשמר ברמתו הנוכחית.
 • משבר כלכלי נוסף, בעיקר באירופה,  עלול לפגוע בעיסקי החברה אשר 90% מהם מחוץ לישראל.
 • כמו כל חברה אשר מרכיב מהותי מפעילותה הוא בחו"ל חשופה החברה לסיכון של שערי מטבע.
 • מכפיל הרווח הנמוך ומאפייניה העיסקיים והפיננסיים של החברה מצדיקים השקעה במניות החברה לטווח ארוך, בכפוף לסיכונים שצויינו ולמאפייני ההשקעה של כל משקיע.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.

נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.

בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. יובל שמיר (26/10/2011 18:16:20)
2. אריה (29/10/2011 19:27:45)
ראה סקירות נוספות על פלסאון תעשיות:
פלסאון ברבעון השני 2012 - עכשו אין ספק שמדובר בשינוי מגמה.שבחים מחברת הדירוג מידרוג., 13/11/2012
פלסאון רבעון ראשון 2012 - התחלה של שינוי מגמה?, 15/06/2012
צמיחה ורווחיות תפעולית מרשימים לחברת פלסאון בשנת 2011.ירידה צפויה בדמי הניהול לקיבוץ מעגן מיכאל., 26/04/2012
פלסאון ברבעון שלישי - טוב.אפילו טוב מדי?, 19/12/2011
דרונט בניית אתרים