Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פלסאון ברבעון שלישי - טוב.אפילו טוב מדי?

מתוצאות הרבעון השלישי של חברת פלסאון עולה כי החברה "מתעלמת" מהמשבר הכלכלי ומעליית מחירי חומרי הגלם - המכירות עולות, הרווחיות הגולמית אפילו משתפרת בשיעור ניכר, הרווח התפעולי והנקי מזנקים.
19/12/2011

סקירה זאת מתייחסת לתוצאות הרבעון השלישי ולתקופה ינואר-ספטמבר.לסקירה רחבה על החברה לחץ כאן.

התוצאות העסקיות

החברה מציינת בדוח הדירקטוריון כי השווקים אותתו על מגמה חיובית של גידול בביקושים, ואמנם במכירות החברה חל גידול בשיעורים כמעט זהים של כ-10% ברבעון השלישי ובתקופה ינואר-ספטמבר ("במצטבר").

אפילו תנאי הסחר שהם גרועים השנה מאשר בשנה שעברה, כפי שמציינת החברה בדוח הדירקטוריון, לא מנעו שיפור דרמטי ברווחיות הגולמית:עלייה מ-37% ברבעון השלישי אשתקד ל-44% ברבעון השלישי השנה, ומ-39% בתקופה ינואר-ספטמבר אשתקד ל-43% השנה.החברה מסבירה את השיפור כפועל יוצא של הגידול במכירות תוך ניצול היתרון לגודל של הקבוצה.

בחינת הרווחיות הגולמית לפי מגזרים מורה על שינוי קיצוני עוד יותר - במגזר אביזרי החיבור לצנרת, מגזר הפעילות העיקרי של החברה, עלתה הרווחיות הגולמית בין הרבעונים מ-37% ל-47% (!) ובמצטבר מ-40% ל-46% בהתאמה.במגזר הלול ירדה הרווחיות הגולמית מ-40% ברבעון השלישי אשתקד ל-37% ברבעון השנה, ועלתה מ-35% ל-38% בתקופה ינואר-ספטמבר.

הנתונים מפליאים אף יותר כשמשווים את השינויים בעלויות המכר עצמן בין התקופות השונות - בעוד שמכירות הקבוצה עלו בין הרבעונים בכ-23 מ' ש"ח, עלות המכר ירדה בכ-2 מ' ש"ח.במגזר אביזרי החיבור לצנרת עלו המכירות בין הרבעונים בכ-2 מ' ש"ח ואילו עלות המכר ירדה ב-16 מ' ש"ח.בתקופות ינואר-ספטמבר של שתי השנים עלו המכירות בכ-37 מ' ש"ח ועלות המכר ירדה בכ-7 מ' ש"ח. 

המכירות לארופה היוו בתקופה 51% ממכירות החברה.ההתפלגות הגאוגרפית המלאה של המכירות אינה מפורטת בדוחות הרבעוניים.בשנת 2010  היוו המכירות בארופה 48% מהמכירות, באמריקה 28%, בישראל 11%, באוקיאניה 9%, ובאסיה ואפריקה 4%.

להן תמצית דוח רו"ה לרבעון ובמצטבר באלפי ש"ח:

שינוי 1-9/11 1-9/10 שינוי Q3/11 Q3/10
מכירות 11% 748,926 677,926 10% 252,885 229,747
עלות המכר

-

427,114 415,606

-

142,503 144,420
רווח גולמי 23% 321,812 262,052 29% 110,382 85,327
רווחיות גולמית

-

43% 39%

-

44% 37%
רווח תפעולי 50% 115,401 76,707 76% 41,228 23,437
רווחיות תפעולית

-

17% 13%

-

18% 12%
הוצאות מימון נטו 171% 15,728- 5,814- 382% 6,268- 1,301-
רווח נקי 54% 84,215 54,859 46% 30,025 20,618

 מאזן החברה ל-30.9.11

 • מאזן החברה הסתכם ב-1.34 מיליארד ש"ח, מזה הון עצמי של 665 מ' ש"ח, המהווה 50% מהמאזן.
 • לחברה נכסים נזילים בסך 323 מ' ש"ח, ומנגד חוב פיננסי לזמן קצר של 294 מ' ש"ח ולזמן ארוך של 136 מ' ש"ח.החברה מייחסת את החוב הפיננסי לזמן קצר למימון ההון החוזר התפעולי - ראה להלן.
 • ההון החוזר התפעולי הסתכם ב-383 מ' ש"ח, קרוב ל-40% ממחזור המכירות, לעומת 323 מ' ש"ח אשתקד (36%) ו-307 מ' ש"ח בדצמבר (35%).
   • האשראי ללקוחות הסתכם ב-276 מ' ש"ח לעומת 250 מ' ש"ח אשתקד ו-213 מ' ש"ח בדצמבר.החברה מציינת כי גובה החוב משקף אשראי ממוצע של 89 יום.
   • המלאי הסתכם ב-260 מ' ש"ח לעומת 234 מ' ש"ח אשתקד ו-245 מ' ש"ח בדצמבר.גובה המלאי תואם עפ"י החברה ל-5.5 חודשי מכירה והוא בא להבטיח לדבריה אספקה מהירה ללקוחות.
 • הנכסים שאינם שוטפים כוללים בעיקר רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים בסך 396 מ' ש"ח והשקעה בחברות כלולות בסך 20 מ' ש"ח.

תזרים מזומנים

תזרים המזומנים של החברה מפעולות שוטפות הסתכם ברבעון השלישי ב-32,461 אלפי ש"ח לעומת 42,691 אלפי ש"ח אשתקד ובמצטבר ב-41,982 אלפי ש"ח לעומת 89,730 אלפי ש"ח אשתקד.הירידה נובעת מגידול בהון החוזר התפעולי.

שווי שוק, דיבידנד במזומן

נכון ל-19 בדצמבר שווי השוק של החברה הוא  815 מ' ש"ח (מחיר המניה- 84.32 ש"ח), לאחר שעלתה בכ-5% מתחילת השנה. 

בשנת 2010 חילקה החברה דיבידנד בסך 47.7 מ' ש"ח ובשנת 2011 57.3 מ' ש"ח (כולל 19.1 מ' ש"ח שיחולקו ב-29 בדצמבר) - תשואת דיבידנד נאה של 7%.

שורה תחתונה

 • על בסיס רווחי השנה שהסתיימה ב-30.9.11 נסחרת החברה במכפיל רווח של 8.4.
 • כאמור, לחברה נכסים נזילים בסך 323 מ' ש"ח.בחישוב מכפיל הרווח בהתחשב בנכסים אלה וברווח שנתי משוער בגינם נטו ( כ-7 מ' ש"ח) נקבל מכפיל רווח נמוך מאד של 5.5.
 • מכפילי הרווח של החברה סבירים ביותר בכל שיטת חישוב.השאלה היא האם רמת רווחיות תפעולית של 17%, רמה גבוהה באופן חריג, היא רמה אשר ניתן להתבסס עליה כרמת הרווחיות המייצגת של החברה.על כך נקבל תשובה ברבעונים הבאים.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על פלסאון תעשיות:
פלסאון ברבעון השני 2012 - עכשו אין ספק שמדובר בשינוי מגמה.שבחים מחברת הדירוג מידרוג., 13/11/2012
פלסאון רבעון ראשון 2012 - התחלה של שינוי מגמה?, 15/06/2012
צמיחה ורווחיות תפעולית מרשימים לחברת פלסאון בשנת 2011.ירידה צפויה בדמי הניהול לקיבוץ מעגן מיכאל., 26/04/2012
פלסאון - סקירה ראשונה ותוצאות המחצית הראשונה לשנת 2011, 26/10/2011
דרונט בניית אתרים