Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות שונות, שיעורי היוון שונים לגמרי.

הערכת השווי של נכסים מניבים מחושבת בד"כ כלל על ידי חלוקת ה-N.O.I בשיעור ההיוון  ( Cap Rate).

פלסאון ברבעון השני 2012 - עכשו אין ספק שמדובר בשינוי מגמה.שבחים מחברת הדירוג מידרוג.

מגמת ההאטה שהחלה ברבעון הראשון נמשכה גם ברבעון השני.שני המגזרים בהם פועלת החברה מושפעים מאד מתקציבי השקעה ממשלתיים ושל המגזר העסקי, כך שההאטה בתקופה זאת היא טבעית.
13/11/2012

66% מפעילותה של החברה היא במגזר אביזרי החיבור לצנרת המיועדים להובלת, מים, גאז, ולקווי תקשורת, ו- 28% מוצרים במגזר הלול המיועדים לאספקת מים טריים לעופות, מערכות האבסה ומוצרים נוספים.במחצית הראשונה של השנה ירדו מכירות מגזר אביזרי החיבור ב-8% בעוד מכירות מגזר הלולים עלו בשיעור חזק ביותר של 33%.סך המכירות עלו באחוז אחד.

בשנת 2011 היוו המכירות בארופה 47% מהמכירות, באמריקה 28%, בישראל 11% ובאוקיאניה 11%.החברה לא מסרה נתונים לגבי שנת 2012 עד כה.

מכירות המגזר העיקרי, אביזרי חיבור לצנרת, ירדו ברבעון ובמחצית הראשונה ב-9% וב-8% בהתאמה.עיקר הירידה, לא במפתיע, נובע מאיטליה וספרד וכן מארה"ב ואוסטרליה.ברווחיות הגולמית חלה שחיקה מ-45% במחצית הראשונה של השנה אשתקד ל-39% השנה.ברבעון השני חלה שחיקה מ-46% ל-40%.

מכירות מגזר הלול עלו באופן חד ב-28% ברבעון וב-33% במחצית הראשונה, כאשר עיקר הגידול הוא בדרום אמריקה.הרווחיות הגולמית במגזר הלול לא השתנתה ונשארה כ-40%.

מכירות מגזר הפעילויות האחרות של החברה ירדו בכ-12% בשתי התקופות, הרווחיות הגולמית עלתה מ-29% ל-31% ברבעון וירדה במחצית השנה מ-31% ל-29%.

יש לציין כי הדיווח המגזרי של החברה "נעצר" ברווח הגולמי והיא אינה מדווחת מהו הרווח התפעולי המגזרי.

בחברה כולה חלו ברבעון השני ובמחצית הראשוה שינויים מזעריים במכירות, אולם ברווחיות הגולמית חלה במחצית הראשונה שחיקה מ-43% ל-39%.הרווח התפעולי ירד ב-16% מכ-74 מ' ש"ח ל-61.9 מ' ש"ח, והרווחיות התפעולית מ-15% ל-12%.הסיבות לירידה ברווח וברווחיות התפעולית היא הירידה ברווח וברווחיות הגולמית, והעובדה שההוצאות התפעוליות, הוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות, ירדו ב-3% בלבד, בעוד שהרווח הגולמי ירד ב-8%.הוצאות המכירה והשיווק המהוות 82% מההוצאות התפעוליות עלו באחוז, והוצאות ההנהלה והכלליות ירדו ב-21% ככל הנראה כתוצאה מהסכם הניהול החדש עם קיבוץ מעגן מיכאל, בעל השליטה בחברה.

החברה מסבירה את הירידה ברווחיות הגולמית בהיקף יצור קטן יותר, ובהתיקרות חומרי הגלם.עפ"י נתוני החברה מגמת ירידת מחיר חומרי הגלם שהחלה בחודש מאי 2011 התהפכה בתחילת שנת 2012 עם עליות מחירים של כ- 18.7%. בחודש מאי 2012 שוב התהפכה המגמה עם ירידה עד סוף חודש יולי 2012 של כ- 20% במחירים ומתחילת חודש אוגוסט 2012 שוב השתנתה המגמה עם עליות מחירים של כ-10% עד מועד פרסום הדוח.

ברבעון הראשון מכרה חברת ריאון בה מחזיקה החברה ב-50.1% את פעילות החממות ב-9 מ' ש"ח, מכירה אשר הניבה רווח הון בסך של 8.4 מ' ש"ח.

שיעור המס החשבונאי ברבעון היה שלילי בשיעור של 3% ובמחצית השנה שיעור מס חיובי של 9.5% בעוד שאשתקד היה שיעור המס של 20.6%.הסיבות לשיעורי מס מוזרים אלה הם הכללתן של שתי חברות הקבוצה בתכולתו של התיקון לחוק לעידוד השקעות הון, וכן סגירת שומות בגין השנים 2006-2010 אשר יצרה הכנסות מס נטו בגין שנים קודמות בסך 7 מ' ש"ח.

למעבר לתמצית דוח רו"ה בטבלת אקסל ראה קישור בסיום הסקירה.

החברה זוכה לשבחים רבים בדוח חברת מידרוג אשר העניק לחברה דירוג של Aa1.השבחים מתייחסים למצבה הפיננסי של החברה ולאופן בו היא מנהלת את הסיכונים העסקיים הכרוכים בפעילותה.למעבר לדוח הדירוג לחץ כאן. 

שורה תחתונה

  • המשבר הכלכלי החל לתת את אותותיו בתוצאות העסקיות.הרווח התפעולי ירד ירידה חדה של 16%, והרווח הנקי גדל אמנם ה-11%, אולם כתוצאה מרווח הון לפני מס של 8.4 מ' ש"ח ממכירת פעילות החממות, מירידה חדה בהוצאות מימון שנבעה מרווחים על תיק ההשקעות של החברה, ומהכנסות מיסים בגין שנים קודמות.
  • שווי השוק של החברה למועד הסקירה הוא 980 מ' ש"ח.על בסיס הרווח בשנה שהסתיימה ב-30.6.12 נסחרת החברה במכפיל רווח של 9.8.על בסיס שווי השוק בניכוי הנכסים הנזילים בסל 255 מ' ש"ח והרווח נטו בגינם מכפיל הרווח הוא 7.8.
  • למרות שינוי המגמה בפעילות החברה אנו עדיין רואים בפלסאון השקעה טובה לזמן ארוך.


 סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לשנות את החזקותיו בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

פלסאון - רבעון שני 2012.  פלסאון - רבעון שני 2012.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על פלסאון תעשיות:
פלסאון רבעון ראשון 2012 - התחלה של שינוי מגמה?, 15/06/2012
צמיחה ורווחיות תפעולית מרשימים לחברת פלסאון בשנת 2011.ירידה צפויה בדמי הניהול לקיבוץ מעגן מיכאל., 26/04/2012
פלסאון ברבעון שלישי - טוב.אפילו טוב מדי?, 19/12/2011
פלסאון - סקירה ראשונה ותוצאות המחצית הראשונה לשנת 2011, 26/10/2011
דרונט בניית אתרים