Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוטרום במסע רכישות - האם תהפוך מרוכשת לנרכשת?

פרוטרום הינה חברה גלובלית המפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת טעמים (Flavors) וחומרי גלם יחודיים (Specialty Fine Ingredients) בייצור מזון, משקאות, תמציות טעם וריח, מוצרי פארמה/נוטרה ומוצרים נוספים.
21/02/2012

בעשור הקודם החלה החברה לרכוש חברות רבות בתחומי פעילותה ורכשה במהלכו חברות בהיקף כספי של כ-300 מ' $ (עפ"י שערי החליפין הנוכחיים).החברות שנרכשו היו מאנגליה, ארה"ב, גרמניה, שוויץ, נורבגיה, וישראל.

בשנת 2005 גייסה החברה כ-76 מ' $ על ידי הנפקת מניות בבורסה בלונדון.סכום זה לצד תזרים המזומנים החזק של החברה ומימון בנקאי סייעו לחברה לממן את הרכישות.

החל משנת 2010 הגבירה החברה את קצב הרכישות, ורכשה החל מדצמבר 2010 חברות בהיקף כספי כולל של כ-170 מ' $ (מתוכם כ-17 מ' $ ישולמו בחודש מרץ עם השלמת הצעת רכש למניות הציבור בחברת Etol מסלובניה אשר נרכשה לאחרונה).לחברות שנרכשו מחזור שנתי של כ-145 מ' $, כרבע ממחזור המכירות של החברה בתקופה ינואר-ספטמבר 2011 בגילום שנתי.המכירות בינואר - ספטמבר כוללות כבר מכירות בסך 17 מ' $ של החברות שנרכשו.החברה לא מסרה נתונים ביחס לרווחי כל החברות שנרכשו. 

פעילות הטעמים

פעילות זאת המהווה כ-70% מפעילותה של החברה כוללת פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של טעמים מתוקים ושאינם מתוקים (Savory) המשמשים בעיקר לייצור מזון ומשקאות ומוצרי צריכה נוספים.להערכת החברה המכירות העולמיות בתחום הטעמים בשנת 2009 הסתכמו בכ-7.7 מיליארד $.

פעילות הטעמים עברה תהליך של צמיחה מואצת מאז שנת 2001 וגדלה מ-39.1 מ' $ בשנת 2001 ל-306.4 מ' $ בשנת 2010, בעיקר בעקבות רכישות אסטרטגיות. 

פעילות חומרי הגלם הייחודיים

במסגרת פעילות חומרי הגלם הייחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים, רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים, מיצויים טבעיים מצמחי מרפא וחומרים טבעיים נוספים.כשליש ממכירות חומרי הגלם היחודיים הם של מוצרים שמקורם בכימיקלים ארומטיים.

חומרי הגלם נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות, הטעם והריח, והטיפוח האישי.

מכירות חומרי הגלם הייחודיים צמחו באופן משמעותי מ-57.5 מ' $ בשנת 2001 ל-141.5 מ' $  בשנת 2010 .

פעילות חומרי הגלם היחודיים מהווה 30% מפעילות החברה.

התפלגות גאוגרפית של המכירות בשנת 2010

 • אירופה, אפריקה והמזה"ת (ללא גרמניה, שוויץ וישראל) - 41%.
 • גרמניה - 17%.
 • שוויץ - 10%.
 • אמריקה - 12%.
 • אסיה והמזרח הרחוק - 11%.
 • ישראל - 9%.

לחברה אין תלות במי מלקוחותיה, מאחר ואין לקוח אשר המכירות אליו עולות על 10% ממכירות החברה והיא מפעילה 19 אתרי יצור בישראל, שוויץ, גרמניה, אנגליה, ארה"ב וסין.

בעלי המניות בחברה

37.28% מוחזקים על ידי ג'ון פרבר, בעל השליטה בחברה, באמצעות תאגיד Icc Industry. קבוצת ההשקעות Goodman Invest מחזיקה ב-5.69%, משקיעים מוסדיים (כלל ביטוח וכלל פיננסים) מחזיקות ב-9.11%.

הציבור מחזיק בכ-52% מהמניות.

מנכ"ל החברה הוא אורי יהודאי.

תמצית דוחות רו"ה באלפי $:

דוח מגזרי

-

שינוי 1-9/11 1-9/10 2010 2009 2008
פעילות הטעמים מכירות 18.2% 269,810 228,234 306,374 297,062 339,819

-

רווח תפעולי (2.6%) 35,931 36,320 46,268 37,712 47,557

-

רווחיות תפעולית

-

13.3% 15.9% 15.1% 12.7% 14%
 חומרי גלם מכירות 5.3% 114,079 108,342 139,267 121,043 120,292

-

רווח תפעולי (30%) 10,330 14,720 16,813 9,193 8,332

-

רווחיות תפעולית

-

9.1% 13.6% 12.1% 7.6% 6.9%

 לחברה כולה

-

מכירות 14.2% 386,871 338,692 451,066 425,179 473,286

-

רווחיות גולמית

-

36.7% 39.4% 38.8% 36.6% 37.2%

-

רווח תפעולי (8.6%) 46,514 50,912 62,982 47,285 56,611

-

רווחיות תפעולית

-

12% 15% 14% 11.1% 12%

-

Ebitda (4.4%) 62,300 65,200 82,000 66,200 76,400

-

רווח נקי (3.3%) 34,111 35,283 44,111 33,220 37,229

תזרים מזומנים

-

תזרים תפעולי (34%) 32,492 48,982 62,066 84,860 37,020

-

תזרים השקעות

-

(75,131) (5,890) (9,821) (41,066) (53,005)

-

(פרעון) קרן וריבית נטו

-

39,600 (33,357) (48,316) (34,396) 26,115

-

דיבידנד ששולם 23.7% (3,380) (2,733) (2,733) (2,485) (3,006)

מאזן החברה ל-30.9.11

 • סך המאזן המאוחד הסתכם ב-612 מ' $, מזה 395 מ' $ הון עצמי (כ-64% מהמאזן).
 • ההון החוזר התפעולי הסתכם ב-136 מ' $, 27% ממחזור המכירות השנתי.
 • לחברה רכוש קבוע בסך 140 מ' $ ונכסים בלתי מוחשיים בסך של 223 מ' $ אשר נוצרו מהרכישות שבצעה החברה.
 • החוב הפיננסי הסתכם ב-106 מ' $, כמעט כולו לזמן קצר.בניכוי מזומנים ושווי מזומנים בסך 37 מ' $ לחברה מינוף פיננסי נטו לא גבוה של כ-15%.
 • מצבה הפיננסי האיתן של החברה מאפשר לה לבצע רכישות נוספות.

מובילות השוק

ארבע חברות ענק מובילות את שוק הטעמים וחומרי הגלם היחודיים:Givaudan השוויצרית, Firmenich השוויצרית אף היא, IFF מארה"ב ו- Symrise הגרמנית.

פעילותן של ארבע חברות אלה בתחומי הטעמים מהווה כ-75% משוק זה ׁ(יש לציין כי חברות אלה מגדירות שני מגזרי פעילות עיקריים: Flavours ו-Fragrances).

נתונים תוצאתיים לשנת 2011 במליוני דולר למובילות השוק ופרוטרום (שווי השוק נכון ל-20.2.12):

-

פרוטרום* Givaudan **Firmenich IFF Symerise
פועלת מ: ישראל שווייץ שווייץ ארה"ב גרמניה
שווי שוק 564 9,120

-

4,580 3,440
סך מכירות 499 4,300 3,060 2,788 1,600
Ebitda 79 870

-

494 322
כאחוז מהמחזור 15.8% 20.2%

-

17.7% 20.1%
רווח נקי 43 280

-

267 155.8
מכירות Flavours (טעמים) 348 2,450

1,200***

1,347 792
Ebitda-Flavours 46**** 448

-

249**** 166
כאחוז מהמחזור 13.2% 18.3%

-

18.5% 20.9%
מכפיל Ebitda 7.1**** 10.5

-

9.3**** 10.7
מכפיל רווח 13.1 32.5

-

17.1 22
מכפיל רווח חזוי ל-2012

-

16.8

-

13 16.8

*לשנה שהסתיימה ב-30.9.11.

**חברה פרטית.

***עפ"י מצגת של פרוטרום מספטמבר 2010.

****רווח תפעולי.לא פורסם נתון ה- Ebitda למגזר הטעמים בנפרד.

שווי שוק, תשואת המניה, דיבידנד במזומן

שווי השוק של החברה נכון ל-21.2.12 הוא כ-2.1 מיליארד ש"ח.המניה עלתה ב-8.4% מתחילת השנה (מדד ת"א 100 ירד בתקופה זאת ב-4.1%) וב-5% ב-12 החודשים האחרונים (17.3%-).למרות הגידול בפעילות ירדה המניה בחמש השנים האחרונות ב-3%.

בהנחה שהדיבידנד ששולם כבר השנה, 3.38 מ' $ הוא סופי, תשואת הדיבידנד נמוכה ביותר, 0.6%. 

שורה תחתונה

 • למרות הרכישות הרצופות לחברה מבנה פיננסי איתן ורמת מינוף נמוכה יחסית, עד עתה.הרכישות האחרונות אשר מומנו על ידי אשראי בנקאי ירעו את יחס המינוף מ-15% לקרוב ל-40% , ואת יחס ההון העצמי למאזן מ-64% לכ-50%. עדיין יחסים סבירים ביותר.
 • המכירות שיתווספו לחברה עקב הרכישות בשנה האחרונה בניכוי מכירות שנכללו כבר בתקופה ינואר-ספטמבר יגדילו את המחזור המכירות בכ-20%, ויש להניח כי תהיה להן השפעה מהותית גם על הרווח.
 • רווחיותה הגולמית והתפעולית של החברה יציבה, למרות התנודות החריפות במחירי חומרי הגלם.מאידך, ניתן היה לצפות לשיפור ברווחיות כתוצאה מסינרגיה בין החברה לחברות הנרכשות. 
 • החברה מצהירה על כוונתה להמשיך ברכישת חברות.כבר כיום מפעילה החברה חברות בנות רבות ברחבי העולם ועובדת עם 19 אתרי יצור שונים.יש להניח כי בכך נוצרת לחברה בעיית שליטה וניהול לא קטנה וקושי במימוש סינרגיות.
 • החברה נסחרת במכפילי Ebitda ורווח סבירים ביחס להתפתחות החברה ולמצבה הפיננסי.
 • עפ"י נתוני החברה היקף המכירות בתחום הטעמים ממצב אותה בין עשרת הראשונים בעולם בתחום זה (למעשה במקום השביעי).
 • מדוחות החברה לא ניתן לדעת כיצד מתחלקות המכירות בין המדינות המפותחות למתפתחות, אולם נראה כי עיקר המכירות אינו למדינות המתפתחות בהן צפוי גידול מהיר יותר.החברה המובילה בשוק Givaudan A.G מוכרת לאזורים אלה 42% מהמכירות ומקווה להגיע ל-50% עד 2015.החברה השניה בגודלה FFI מוכרת לאזורים המתפתחים 44% ממכירותיה. 
 • ביחס לארבע המובילות נסחרת החברה במכפילים נמוכים.גם היקף פעילותה אשר יגיע לאחר הרכישות האחרונות לכ-650 מ' $ בשנה והעובדה ש-91% ממכירות פרוטרום הן מחוץ לישראל יכולים לעורר ענין.
 • האם החברה תהיה מועמדת לרכישה על ידי אחת מהחברות הגדולות בענף ותהפוך מרוכשת לנרכשת?


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על פרוטרום:
באיזה מחיר נסחרת פרוטרום ביחס לחברות הגדולות בתחומה?, 6/05/2018
פרוטרום: זה אומר - קנו, וזה אומר - מכרו., 11/04/2014
פסגות הפכה לבעלת ענין בפרוטרום., 10/04/2014
פרוטרום במחצית הראשונה של 2012 - גידול מרשים במכירות וברווח התפעולי, גידול מתון ברווח הנקי., 3/11/2012
פרוטרום רבעון ראשון 2012 - הושלמה תקופה אינטנסיבית של רכישות, כעת יש לבחון את התוצאות., 8/06/2012
דרונט בניית אתרים