Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוטרום במחצית הראשונה של 2012 - גידול מרשים במכירות וברווח התפעולי, גידול מתון ברווח הנקי.

לאחר השלמת מסע רכישות בשנת 2011 וברבעון הראשון השנה, מציגה פרוטרום במחצית הראשונה של השנה גידולים מרשימים בהכנסות, ברווח הגולמי, וברווח התפעולי.
הרווח הנקי גדל אף הוא אך בשיעור נמוך יותר, כתוצאה מגידול חד בהוצאות המימון שנבע מהלואות שלקחה החברה למימון הרכישות.
3/11/2012

לסקירה מקיפה על פעילות החברה לחץ כאן. 

להלן תמצית התוצאות למחצית הראשונה של שנת 2012, באלפי $:  

-

שינוי H1/12 H1/11 2011
מכירות 25.6% 316,013 251,618 518,443
רווח גולמי 24.0% 116,702 94,141 188,577
רווחיות גולמית

-

36.9% 37.4% 36.4%
רווח מפעולות 17.8% 39,622 33,636 58,664
רווחיות תפעולית

-

12.5% 13.4% 11.3%
הוצאות מימון נטו

-

5,236 (63) 5,798
רווח נקי 6.3% 27,049 25,442 41,031
תזרים מפעילות שוטפת 251% 39,945 15,937 35,575
תזרים מפעילות השקעה 541% 72,654 13,439 107,279
דיבידנד ששולם (10.4%) 3,029 3,380 3,380

להלן נתונים נוספים על התוצאות העיסקיות:

 • התחזקות הדולר הקטינה את המכירות במטבעות כלפיהם התחזק הדולר ב-11.1 מ' $.
 • החברות שנרכשו תרמו כ-70 מ' $ למכירות, מתוך זה חברת Etol הסלובנית כ-35 מ' $.
 • בניטרול הקיטון במכירות כתוצאה מהתחזקות הדולר והמכירות של החברות שנרכשו נקבל צמיחה אורגנית של כ-2% בלבד, ועפ"י המכירות בפועל בניטרול מכירות החברות שנרכשו הצמיחה האורגנית היא שלילית בשיעור של 2.2%.
 • חברת Etol תרמה כ-5 מ' $ לרווח הנקי.
 • המחזור במגזר הטעמים הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב-231.4 מ' $, גידול של 33.9%.הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם בכ-32 מ' $, גידול של 30%.
 • במגזר חומרי הגלם הסתכם במחזור בכ-74 מ' $, ירידה של 3%.הרווח התפעולי הסתכם ב-7.1 מ' $, ירידה של 18%.
 • בעקבות רכישת Etol חל גידול משמעותי בפעילות מגזר השיווק והסחר.המחזור במגזר זה הסתכם ב-11.7 מ' $ עם רווח תפעולי של 617 אלפי $.
 • הגידול בהוצאות המימון נבע מהגידול באשראי שנועד לממן את רכישת החברות - סך האשראי נכון ל-30.6.12 הסתכם ב-203.4 מ' $ לעומת 61.6 מ' $ אשתקד.
 • לאחר השלמת רכישות והשקעה ברכוש קבוע ולא מוחשי בהיקף של כ-180 מ' $ בשנה וחצי האחרונות היחס בין ההון העצמי למאזן הוא של 55%, לעומת 71% אשתקד ו-61% בדצמבר 2011.הרכישות נתמכו בתזרים חזק מפעולות שוטפות אשר לאחר תשלום דיבידנד מימן כ-38% מהן.

שורה תחתונה

 • תוצאות מחצית השנה הראשונה משקפות את הרכישות שביצעה החברה, אולם עדיין לא באו לידי ביטוי סינרגיות כתוצאה מרכישות אלה.
 • לאחר עליה מרשימה של  26.5% מתחילת השנה, (מדד ת"א 75 עלה באותה תקופה ב-5.5% ומדד ת"א 100 ב-10.6%), שווי השוק של החברה הוא כבר 2.45 מיליארד ש"ח.יש להניח כי המניה קיבלה רוח גבית מהיקף הרכישות המסיבי.
 • על בסיס הרווח בשנה שהסתיימה ב-30.6.12 נסחרת החברה במכפיל רווח של 14.8 - מכפיל גבוה בהתחשב בכך שהתוצאות כוללת כבר את החברות שנרכשו, ובאשר לסינרגיה - יש לראות אותה מתממשת.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על פרוטרום:
באיזה מחיר נסחרת פרוטרום ביחס לחברות הגדולות בתחומה?, 6/05/2018
פרוטרום: זה אומר - קנו, וזה אומר - מכרו., 11/04/2014
פסגות הפכה לבעלת ענין בפרוטרום., 10/04/2014
פרוטרום רבעון ראשון 2012 - הושלמה תקופה אינטנסיבית של רכישות, כעת יש לבחון את התוצאות., 8/06/2012
פרוטרום במסע רכישות - האם תהפוך מרוכשת לנרכשת?, 21/02/2012
דרונט בניית אתרים