Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעקבות הכניסה לפרויקט השוק הסיטונאי:מידרוג הותירה דירוג A1 לרבוע הכחול נדל

פעולת הדירוג מתייחסת לאגרות החוב שבמחזור מסדרות א', ב' ו-ג' ולסדרת אג"ח חדשה בהיקף של עד 100 מ' ש"ח.
2/06/2010

חברת מידרוג מציינת כי הצבת אופק הדירוג השלילי נובעת מכניסת החברה לפרויקט מתחם השוק הסיטונאי בתל אביב  אשר, להערכת מידרוג, מעלה את רמת הסיכון העסקי בהתחשב בהיקפו המשמעותי והשפעתו על שינוי תמהיל הפעילות של החברה על ידי גידול ניכר בחלק היזמי.

לדעת מידרוג אף שהפרויקט נהנה ממיקום מרכזי ובהתאם - הינו בעל פוטנציאל שיווקי טוב, רמת הסיכון הגלומה בהקמתו, שיווקו ואכלוסו, הינה גבוהה יחסית בהשוואה לפרופיל הפיננסי של יתר פעילויות החברה. רמת הסיכון אף מתבטאת בכך שהחברה טרם התנסתה בהקמת פרויקט משולב בעל מורכבות בהיקף האמור ובתלותה בשותף אשר אמור לנהל את כלל הקמת הפרויקט ולשווק את חלק המגורים.

עם זאת, מידרוג מציינת כי תשלום התמורה עבור הקרקע במתחם השוק הסיטונאי פרוס על פני תקופה ארוכה יחסית, המאפשר לחברה לצמצם חשיפות קיימות במהלכה.

חברת הדירוג תמשיך לעקוב בתקופה הקרובה אחר התפתחות העסקה וחשיפות החברה לפרויקט, לרבות הגידול ברמת המינוף ובהתאם - השפעתם על דירוג או אופק דירוג הסדרות.

התקדמות העסקה בהתאם למתווה הקיים שלה עלולה להוביל להורדת דירוג.

האסיפה הכללית של בעלי המניות תדון היום באישור עסקת השוק הסיטונאי.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובההגב לעורכי האתר
ראה סקירות נוספות על רבוע נדל"ן:
רבוע כחול נדל"ן ברבעון השלישי - גידול ברווח התפעולי (ללא שינויים בשווי ההוגן) והנקי.מחירי הדירות שנמכרו בפרויקט השוק הסיטונאי נמוכים מהממוצע החזוי., 27/01/2012
מעלות הורידה את דרוג אגרות החוב של רבוע כחול נדלן בשתי דרגות לדרוג של -A.ההתקשרות עם מעלות תפסק., 26/10/2010
האסיפה הכללית של רבוע כחול נדל"ן אישרה את כניסת החברה לפרויקט השוק הסיטונאי, 3/06/2010
דרונט בניית אתרים