Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האסיפה הכללית של רבוע כחול נדל"ן אישרה את כניסת החברה לפרויקט השוק הסיטונאי

האישור נדרש היות וחלק מבעלי השליטה בחברה הם גם בעלי מניות במישרין ובעקיפין בחברת השוק הסיטונאי ממנה נרכש חלק מהמתחם.
3/06/2010

באסיפה אשר התקיימה ב-2 ביוני אושרה העיסקה ברוב גדול. באסיפה השתתפו 12,161,264 מניות, תמכו באישור 12,149,858 מניות והתנגדו 11,406 מניות בלבד.2,367,014 מניות סווגו ככאלה אשר בעליהן אינם בעלי ענין בעסקה או שאין להם ענין אישי בה, מתוכן תמכו בעיסקה 2,355,608 מניות.

העיסקה הובאה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות הואיל וחלק מבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי ענין אישי בעסקה.הכוונה היא לעו"ד שרגא בירן שהוא בעל מניות בחברת השוק הסיטונאי ממנה נרכש הקרקע וכן מבעלי השליטה בחברת האם הרבוע הכחול וכן לארגוני קניות של קיבוצים שהם בעלי מניות בחברת השוק הסיטונאי באמצעות החזקתם בתנובה וכן בעלי מניות בחברה השולטת בחברת האם.
 
יש לציין כי גם החברה עצמה היא בעלת מניות בחברת השוק הסיטונאי ומחזיקה בכ- 3.5% ממניותיה.

לסקירה על עיסקת השוק הסיטונאי לחץ כאן.

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על רבוע נדל"ן:
רבוע כחול נדל"ן ברבעון השלישי - גידול ברווח התפעולי (ללא שינויים בשווי ההוגן) והנקי.מחירי הדירות שנמכרו בפרויקט השוק הסיטונאי נמוכים מהממוצע החזוי., 27/01/2012
מעלות הורידה את דרוג אגרות החוב של רבוע כחול נדלן בשתי דרגות לדרוג של -A.ההתקשרות עם מעלות תפסק., 26/10/2010
בעקבות הכניסה לפרויקט השוק הסיטונאי:מידרוג הותירה דירוג A1 לרבוע הכחול נדל, 2/06/2010
דרונט בניית אתרים