Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעלות הורידה את דרוג אגרות החוב של רבוע כחול נדלן בשתי דרגות לדרוג של -A.ההתקשרות עם מעלות תפסק.

חברת מעלות פרסמה היום דוח דרוג לאגרות החוב של רבוע חול נדל"ן וכן לחברת האם הרבוע הכחול.דרוג אגרות החוב של הרבוע הכחול והרבוע הכחול נדל"ן הורד מדרוג של +A לדרוג של -A.
בעקבות הורדת הדרוג הפסיקה קבוצת הרבוע הכחול את התקשרותה עם חבדת הדרוג מעלות.
26/10/2010

דרוג חברת האם הרבוע הכחול הורד  בשל הורדה מתמשכת לדעת מעלות של הפרופיל הפינאנסי.

דרוג אגרות החוב של החברה הורד בשל השפעת הורדת הדרוג של החברה האם ובשל הכניסה לפרויקט השוק הסיטונאי, בשותפות עם חברות של משפחת גינדי.

מעלות מציינת כי היא רואה קשר חזק בין החברה לחברה-האם אשר היא השוכר העיקרי של נכסי החברה.

באשר לחברה עצמה מושפעת הורדת הדרוג מכניסתה של החברה לפרויקט השוק הסיטונאי בת"א, הכולל יזום של בניה למגורים בה אין לחברה נסיון.עם זאת מציינת מעלות כי סיכוני השיווק של הפרויקט עשויים להיות מאוזנים ע"י מיצובו הגבוה וכי נכון להיום הוגשו לחברה בקשות רכישה לכ-50% מהדירות בפרויקט.השפעה חיובית יש למבנה התשלומים בגין הזכויות בקרקע אשר עיקרם יהיה בעוד כשנתיים, ויאפשר מימון ע"י מקדמות מרוכשי דירות.

מעלות מציינת כי דרוגה העצמאי של החברה גבוה מהדרוג שניתן לה ואשר מושפע כאמור מהורדת הדרוג של חברת האם.המשמעות היא כי למרות כניסתה של החברה לפרויקט השוק הסיטונאי היה דרוג האשראי שלה גבוה יותר אילולא הורדת הדרוג של הרבוע הכחול.

לדרוג ניתן אופק יציב בהתבסס על ההנחה שהחברה תשמור על הפרופיל העסקי והפינאנסי שלה.

כיום נסחרות ארבע סדרות של אגרות חוב של החברה אשר שווי השוק שלהן הוא 1.54 מיליארד ש"ח. סדרה א' היא של אג"ח להמרה.

לסדרות האג"ח דרוג A1 של חברת מידרוג המקביל לדרוג +A של מעלות.בחודש יוני הודיעה מידרוג כי היא אינה משנה את דרוג אגרות החוב של הרבוע הכחול נדל"ן אך הציבה אופק דרוג שלילי.

לאחר הורדת הדרוג ע"י מעלות נוצר פער של שתי דרגות בין חברות הדירוג.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות הערך המוזכרים כאן והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.החלטת השקעה צריכה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש לאתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על רבוע נדל"ן:
רבוע כחול נדל"ן ברבעון השלישי - גידול ברווח התפעולי (ללא שינויים בשווי ההוגן) והנקי.מחירי הדירות שנמכרו בפרויקט השוק הסיטונאי נמוכים מהממוצע החזוי., 27/01/2012
האסיפה הכללית של רבוע כחול נדל"ן אישרה את כניסת החברה לפרויקט השוק הסיטונאי, 3/06/2010
בעקבות הכניסה לפרויקט השוק הסיטונאי:מידרוג הותירה דירוג A1 לרבוע הכחול נדל, 2/06/2010
דרונט בניית אתרים