Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריט 1

ריט 1 ברבעון השלישי - המשך הצמיחה, אך לא במונחים של FFO למניה.

השנים האחרונות הטיבו עם חברות הנדל"ן המניב אשר המודל העסקי שלהן מבוסס על מינוף בשיעורים כאלה או אחרים.
בעוד שה-Cap Rate (שיעור ההיוון) בריט 1 המחולץ משווי הנכסים המניבים ומה-N.O.I קבוע זה מספר שנים בשיעור של כ- 8%, הולכים שיעורי הריבית ויורדים, ופותחים לחברה פער חיובי הולך וגדל בין דמי השכירות לעלויות המימון.
20/11/2014
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

ריט 1 תפרסם את דוחות הרבעון הראשון ב-14 במאי.

2/05/2014
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

ריט אופציה 6 - מה קרה מאז הסקירה האחרונה?

בחודש ינואר השנה פרסמנו סקירה על כתב אופציה 6 של חברת ריט 1.ב"שורה התחתונה" של הסקירה ציינו כי "למעונינים בהשקעה בריט 1 השקעה באמצעות כתב האופציה 6 נראית אטרקטיבית".
מה קרה מאז?
15/10/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

המלצות של "תשואת חסר" ותשואת שוק" לריט 1.

לאחר עליה של 16.2% מתחילת השנה מקבלת ריט 1 המלצה של "תשואת חסר" מבנק איגוד.בחודש מאי קבלה החברה המלצה של "תשואת שוק" מכלל פיננסים.
6/07/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

ריט 1 כתב אופציה 6.

קרן הריט ריט 1 מחויבת לממן 60% מהשקעותיה בנדל"ן מניב על ידי הון עצמי.זאת כדי לעמוד בתנאי החוק המאפשרים לה פטור ממס הכנסה.
בשבוע שעבר הנפיקה החברה מניות וכתבי אופציה למניות בהיקף כספי של 137 מ' ש"ח.אם ימומשו כתבי האופציה יזרמו לקופת החברה כ-73 מ' ש"ח נוספים.
מהי כדאיות ההשקעה בריט 1 באמצעות השקעה בכתב האופציה 6?
25/01/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

ריט 1 בתשעת החודשים הראשונים של 2012.

ריט 1 היא קרן הריט הראשונה שהחלה לפעול בישראל.הצטרפה אליה מאוחר יותר קרן הריט סלע קפיטל וכיום ריט 1 וסלע קפיטל הן שתי קרנות הריט היחידות הפועלות בישראל.
ריט 1 החלה לפעול בשנת 2006 ומניותיה נסחרות בבורסה מאותה שנה.נכון ל-30 בספטמבר לחברה נדל"ן להשקעה בסך של כ-1.9 מיליארד ש"ח, מזה נדל"ן מניב בסך של כ-1.85 מיליארד ש"ח.
2/02/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

ריט 1 - סקירה על החברה ועל תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2010.

ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2010 נמשך הגידול בפעילות החברה, הכנסותיה, ברווח הנקי וב-FFO.
ברבעון הרביעי המשיכה החברה ברכישת נכסים מניבים בסך כולל של 117 מ' ש"ח ברמת החייל ובנשר, וברבעון הראשון של 2011 רכשה החברה נכס בנתיבות בהשקעה של 56 מ' ש"ח.
9/02/2011
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
דרונט בניית אתרים