Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריט 1 כתב אופציה 6.

קרן הריט ריט 1 מחויבת לממן 60% מהשקעותיה בנדל"ן מניב על ידי הון עצמי.זאת כדי לעמוד בתנאי החוק המאפשרים לה פטור ממס הכנסה.
בשבוע שעבר הנפיקה החברה מניות וכתבי אופציה למניות בהיקף כספי של 137 מ' ש"ח.אם ימומשו כתבי האופציה יזרמו לקופת החברה כ-73 מ' ש"ח נוספים.
מהי כדאיות ההשקעה בריט 1 באמצעות השקעה בכתב האופציה 6?
25/01/2013

לאחר הנפקת המניות הונה הנפרע של ריט 1 כולל כ- 120.982 מ' מניות.הונפקו כ-9.392 מ' כתבי אופציה מסדרה 6 אשר אם יממושו יהוו כ-7.2% מהון המניות הנפרע.כל כתב אופציה ימומש למניה אחת תמורת מחיר מימוש של 7.8 ש"ח.מועד המימוש האחרון הוא ב-14.7.14.

מחיר המניה כיום הוא 7.67 ש"ח, ומחיר האופציה 0.331 ש"ח.שוויו התיאורטי של כתב אופציה הוא 0.65 ש"ח.פרמיית המימוש המיידי היא של 6%.יש לקחת בחשבון כי אורך חיי האופציה הוא כשנה וחצי וכי תוספת המימוש אינה צמודה.

משקיע המעונין להשקיע במנית ריט 1 יכול להשוות בין השקעה במניה לבין השקעה בכתב האופציה:

  • נקודת האיזון בין שתי החלופות תהיה 6.28% (הנתונים בסקירה מעוגלים) , זהה לשיעור הריבית בהלואה הסינתטית אשר מייצרת רכישת האופציה (ברכישת האופציה במקום רכישת המניה אנו חוסכים 7.339 ש"ח ועלינו להחזיר 7.80 ש"ח בעת מימוש האופציה).מדובר בריבית לאורך התקופה כולה.הריבית במונחים שנתיים היא של 4.14% לא צמוד.
  • עליה של 6.28% במניה תביא אותה למחיר של 8.152 ש"ח ואת שווי האופציה ל-0.3518 ש"ח, תשואה של 11% גם כן.
  • משיעור עלייה זה ואילך מתחיל לפעול מנוף כתב האופציה - היחס בין מחיר המניה למחיר האופציה - במקרה זה מנוף גבוה של 23.172.אם לדוגמא תעלה המניה עד מועד המימוש האחרון של כתב האופציה ב-15% ותגיע למחיר של 8.82 ש"ח, יהיה שווי כתב האופציה 1.02 ש"ח - תשואה של 208.16%.
  • שימו לב כי המניה עלתה ב-8.2% מעל לשערה בנקודת האיזון, ואילו האופציה עלתה ב-8.2% כפול המנוף ביחס לשערה בנקודת האיזון.
  • יש לציין כי ריט 1 כקרן ריט מחויבת לחלק 90% מרווחיה כדיבידנד.חלוקת דיבידנד במזומן תקטין את תוספת המימוש כך שמחזיקי כתב האופציה מוגנים מהשפעה שלילית אפשרית של חלוקת דיבידנד.

שורה תחתונה

  • למעונינים בהשקעה בריט 1 השקעה באמצעות כתב האופציה 6 נראית אטרקטיבית.השקעה במניה תהיה עדיפה רק אם במועד המימוש האחרון בעוד כשנה וחצי יהיה שער המניה נמוך בלא יותר מ-4.32% משערו הנוכחי וגבוה מהשער הנוכחי בלא יותר מ-6.28%.
  • השיעור של 4.32% נקבע על ידי חלוקת מחיר האופציה במחיר המניה (ההופכי של מנוף האופציה).כלומר אם המניה תרד בשיעור גדול יותר עד למועד המימוש האחרון יהיה שוויו של כתב אופציה אפס, אולם ההפסד יהיה מוגבל לעלות כתב האופציה בלבד- לכך מתכוונים כאשר אומרים כי בכל אופצית call יש גם built in אופצית put.
  • נשמח לשמוע גם את דעתכם.


  סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. אלעד (25/01/2013 20:58:45)
2. העורך (26/01/2013 18:32:09)
3. אורי (27/01/2013 12:56:22)
ראה סקירות נוספות על ריט 1:
ריט 1 ברבעון השלישי - המשך הצמיחה, אך לא במונחים של FFO למניה., 20/11/2014
ריט 1 תפרסם את דוחות הרבעון הראשון ב-14 במאי., 2/05/2014
ריט אופציה 6 - מה קרה מאז הסקירה האחרונה?, 15/10/2013
המלצות של "תשואת חסר" ותשואת שוק" לריט 1., 6/07/2013
ריט 1 בתשעת החודשים הראשונים של 2012., 2/02/2013
ריט 1 - סקירה על החברה ועל תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2010., 9/02/2011
דרונט בניית אתרים