Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריט אופציה 6 - מה קרה מאז הסקירה האחרונה?

בחודש ינואר השנה פרסמנו סקירה על כתב אופציה 6 של חברת ריט 1.ב"שורה התחתונה" של הסקירה ציינו כי "למעונינים בהשקעה בריט 1 השקעה באמצעות כתב האופציה 6 נראית אטרקטיבית".
מה קרה מאז?
15/10/2013

מחיר המניה בעת פרסום הסקירה הקודמת היה 7.67 ש"ח, 7.328 ש"ח לאחר התאמה לחלוקת דיבידנד.מחיר אופציה 6 היה אז 0.331 ש"ח.המחירים האלה הם הסטוריה - מחיר המניה בעת כתיבת הסקירה הוא 8.53 ש"ח, עליה נאה של 16.4%, ומחיר האופציה זינק ל...1.33 ש"ח, פי 4 ממחירו אז.

למעבר לסקירה הקודמת לחץ כאן.

על החברה

ריט 1 היא חברת נדל"ן מניב הפועלת כקרן ריט.קרן הריט עצמה פטורה ממס בכפוף למגבלות מסוימות, וביניהן שיעור המינוף והתחיבות לחלוקת 90% מהרווח כדיבידנד.המס מוטל בפועל על בעלי המניות של החברה באמצעות ניכוי במקור מהדיבידנד.בשוק ההון נסחרת כיום קרן ריט נוספת, קטנה יותר - סלע קפיטל.

ריט 1 הוקמה לפני 6 שנים, ומאז היא גדלה במהירות, על ידי רכישה של נכסים מניבים.לחברה כיום 490 שוכרים ב- 25 נכסים מניבים בשטח של 264 אלף מ"ר, כולו בישראל.שיעור התפוסה של הנכסים גבוה מאד - 98.4%.שווי הנכסים המניבים נכון ל-30.6.13 הוא 2.3 מיליארד ש"ח.יכולת הצמיחה של החברה נעוצה בכך שהיא חברה קטנה יחסית.כמו כן נהנית החברה, ככל חברות הנדל"ן המניב, מהריבית הנמוכה שהיא משלמת לבנקים ולבעלי אגרות חוב.

ריט 1 נסחרת כיום בתשואת FFO של 9.5%, או במכפיל FFO של 10.5.

אופציה 6

אופציה 6 של ריט 1 מקנה למחזיק בה את הזכות לרכוש מניה אחת עד ל-14.7.14, בתוספת מימוש של 7.435.תוספת המימוש תופחת בהתאם לדיבידנד שישולם למניה.

מחיר האופציה כיום הוא 1.33 ש"ח ומחיר המניה 8.53 ש"ח.הפרמיה למימוש מיידי נמוכה ביותר, 2.75%, ומנוף האופציה (היחס בין מחיר המניה למחיר האופציה) הוא 6.4, מכובד ביותר, כפי שנראה להלן.

הפרמטרים של האופציה נראים אטרקטביים - פרמית מימוש נמוכה, זמן סביר למימוש (תשעה חודשים), ומנוף לא נמוך בכלל.

נדגים להלן את תשואת ההשקעה באופציה לעומת ההשקעה במניה עד לפקיעת האופציה (מחירי המניה והאופציה המוצגים בטבלה הם שערים תאורטיים למועד הפקיעה):

מחיר המניה תשואת המניה מחיר האופציה תשואת האופציה
7.435 ש"ח ומטה (12.6%) 0 ש"ח (100%)
8.765* 2.75% 1.33 0%
8.81** 3.26% 1.373 3.26%
8.96 5.0% 14.4%
9.17 7.5% 1.735 30.4%

*מחיר האיזון בו התשואה על ההשקעה באופציה תשמור על ערכה. 

** המחיר בו תשואת האופציה תשווה לתשואת המניה.ממחיר זה ומעלה מתחיל מנוף האופציה "לעבוד" במרץ רב ויוצר להשקעה באופציה תשואה עודפת על פני ההשקעה במניה.

שורה תחתונה

האופציה כיום אטרקטיבית פחות ביחס למניה מאשר היתה בסקירה בתחילת השנה (מחיר האופציה מהווה 15.6% ממחיר המניה עם מנוף של 6.4, לעומת 4.3% ומנוף של 23.2 בעת הסקירה הקודמת), אולם עדיין כדאית למי שמאמין שריט 1 תמשיך בדרכה המדודה למעלה, עם סטית תקן שנתית נמוכה של 8.5% (סטית התקן השנתית של מדד המעו"ף היא 16%).


   סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק בניירות ערך הנזכרים בה, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על ריט 1:
ריט 1 ברבעון השלישי - המשך הצמיחה, אך לא במונחים של FFO למניה., 20/11/2014
ריט 1 תפרסם את דוחות הרבעון הראשון ב-14 במאי., 2/05/2014
המלצות של "תשואת חסר" ותשואת שוק" לריט 1., 6/07/2013
ריט 1 כתב אופציה 6., 25/01/2013
ריט 1 בתשעת החודשים הראשונים של 2012., 2/02/2013
ריט 1 - סקירה על החברה ועל תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2010., 9/02/2011
דרונט בניית אתרים