Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארד בע"מ- צומחת בעולם המים.עננה בגלל הגשת כתבי אישום נגד החברה ומנהלים ע"י הרשות להגבלים עסקיים.

חברת ארד סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה בגידול של 10% במכירות, 21% ברווח התפעולי ו-4% ברווח הנקי.
28/12/2011

חברת ארד פועלת בתחום מדידת וניהול מערכות המים בארץ ובעולם. החברה עוסקת בשני תחומי פעילות מרכזיים:

 • פיתוח, תכנון, ייצור ושיווק של מערכת המשולבת במדי מים לתקשורת ממוחשבת ולקריאה מרחוק של נתוני מדידת מים, ומערכות לניהול נתוני מדידת המים ("AMR").תחום פעילות זה היווה כ-72% מהפעילות בשנת 2010.
 • פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים למדידת מים ונוזלים אחרים (להלן: "תחום המוצרים המכניים") - כ-28% מהפעילות בשנת 2010.

כ-80% מפעילות החברה היא בחו"ל וכ-20% בישראל.החברה מעריכה את חלקה בשוק העולמי ב-6%, בארה"ב ב-9% ובישראל ב-85% (ראה על כך בהמשך).

השליטה בחברה היא בידי הקיבוצים דליה ורמות מנשה המחזיקים כל אחד ב-27.78%, וחברת מיילסטונס מערכות מדידה וניהול מים (אס.פי.סי) המחזיקה ב-15.88%.בין שלוש החברות קיימים הסכמים להסדרת שליטה משותפת בחברת ארד.משקיעים מוסדיים מחזיקים בכ-7% והציבור מחזיק בכ-21%. 

אס.פי.סי היא קרן השקעות אשר הוקמה על ידי ביל דוידסון המנוח ועל ידי עודד ורון טירה יבדל"א.הקרן רכשה מדליה ומרמות מנשה בנובמבר 2007 את המניות בהן היא מחזיקה כיום בתמורה כוללת של 80 מ' ש"ח.

החברה נסחרת כיום בשווי שוק של כ-401 מ' ש"ח.לחברה הון עצמי של כ-241 מ' ש"ח (64 מ' $).

מתחילת השנה ירד שער המניה ב-12.3%.בשלושת החודשים האחרונים ביצעה המניה זינוק מרשים של 33%.

הפעילות בישראל מהווה כ-20% מפעילותה של החברה.החברה שולטת ב-85% משוק מדי המים בישראל והיא הוכרזה כמונופול בתחום זה ובתחומים נילווים.

בעקבות חקירה של רשות ההגבלים העסקיים דיווחה החברה ב-28 בדצמבר כי הוחלט להגיש נגדה ונגד נושאי משרה בה כתבי אישום.

רכישת 51% בחברת קונטזרה הספרדית

בדצמבר 2009 רכשה החברה 51% ממניות חברת קונטזרה הספרדית, תמורת 8.1 מ' אירו.לחברה ולמוכרים אופציות CALL ו-PUT הדדיות במחיר המבוסס על תוצאות הפעילות.החברה יצרה במאזנה התחייבות של כ-9.4 מ' דולר לרכישת יתרת המניות.

קונטזרה עוסקת בייצור ושיווק מודד מים אלקטרוני המשולב עם מערכת מידע שפותחה על ידי החברה.חלקה בשוק הספרדי מוערך ב-10%-20%.

מכירות קונטזרה בשנת 2010 היו כ-10 מ' אירו, EBITDA של כ-2 מ' אירו, ורווח נקי כמליון אירו.עלות הרכישה משקפת איפוא מכפיל EBITDA של כ-8 ומכפיל רווח של כ-16.לא זול.

הערכת שווי הפעילות של קונטזרה אשר צורפה לדוח השנתי של 2010 נוקבת בתחזית של כ-6% צמיחה שנתית ממוצעת במכירות ושל כ-5% ב-EBITDA לשנים הקרובות.

בספטמבר 2011 דיווחה החברה כי קונטרזה זכתה במכרז לאספקת מדי מים לעירית מדריד בתמורה ל-7 מ' אירו.האספקה תתחיל ברבעון הרביעי השנה במשך תקופה של שנתיים.

עסקי החברה והתוצאות העסקיות

להלן תמצית דוח רו"ה ותזרים המזומנים באלפי $:

דוח רו"ה: שינוי 1-9/11 1-9/10 שינוי 7-9/11 7-9/10
הכנסות ממכירות: 10% 97,660 89,035 22% 32,890 27,015
רווח גולמי: 12% 37,307 33,248 24% 12,729 10,285
רווחיות גולמית:

-

38% 37%

-

39% 38%
רווח תפעולי: 21% 11,458 9,453 50% 3,934 2,624
רווחיות תפעולית:

-

12% 11%

-

12% 10%
הכנסות (הוצאות) מימון נטו:

-

1,776- 405

-

899- 72-
רווח לפני מסים על ההכנסה: 1% 9,682 9,554 19% 3,035 2,546
רווח נקי: 4% 8,920 8,610 24% 2,810 2,260
תזרימי מזומן:
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: 8%- 11,503 12,510 139% 7,714 3,222
רכישת רכוש קבוע ובלתי מוחשי: 22% 4,088 3,343 43% 1,203 841
פרעון הלוואות: 17%- 5,019 6,031 47% 1,680 1,145
דיבידנד: 20% 5,861 4,881

-

-

-

יתרה למימון:

-

3,465- 1,745-

-

4,831 1,236

 

 • הדוחות מעידים על צמיחה בהכנסות ויציבות ברווחיות הגולמית והתפעולית.גידול בהוצאות המימון גרם לעליה מתונה בלבד ברווח הנקי המצטבר.
 • הרווחיות הגולמית במוצרי AMR נעה בין 35% ל-45% ובתחום המוצרים המכניים בין 20% ל-30%.נתונים אלה נכונים לשנת 2010 כולה אולם לאור היציבות ברווחיות הגולמית יש להניח כי הם תקפים גם לשנת 2011.
 • הדיווח המגזרי של החברה אינו בהתאם לתחומי הפעילות אלא עפ"י מגזרים גאוגרפיים.בתקופה ינואר-ספטמבר 2011 51% מהפעילות של החברה היתה בארה"ב, 22% באירופה, 20% בישראל ו-7% באסיה, מרכז אמריקה ואחרים. 
 • עפ"י נתוני שנת 2010 הפעילות בארה"ב היא הרווחית ביותר במונחי רווחיות גולמית - 44%.הרווחיות הגולמית בישראל היא של 30%, באירופה - 28%, אסיה- 23%, מרכז אמריקה - 18% ובאחרים - 25%.יש להניח כי הרווחיות הגולמית הגבוהה בארה"ב מקורה בכך שחלק יחסי גדול מהמכירות שם הן של מוצרי AMR.
 • הפעילות בישראל גדלה בתקופה ינואר-ספטמבר ב-24% עם רווחיות תפעולית של 13%, בארה"ב גדלה הפעילות ב-9% עם רווחיות של 21%, באירופה גדלה הפעילות ב-16% עם רווחיות של 14%.
 • באזורי אסיה, מרכז אמריקה ואחרים חלה ירידה של 26% בפעילות עם רווחיות של 5% בלבד.הירידה נובעת מירידה חדה של 70% במכירות לאסיה, בעיקר לסין, בה הפסיקה החברה השנה את השותפות עם שותף מקומי.במרכז אמריקה לעומת זאת חל זינוק של 125% במכירות.
 • החברה משקיעה בין 4% ל-5% ממחזור המכירות במחקר ופיתוח, סכום נכבד ביותר בהתחשב ברווחיותה התפעולית של החברה.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הוא יציב, אך אינו מספיק כדי לממן את השקעות החברה, שירות החוב ותשלום דיבידנד.

הסכם לשיתוף פעולה עם חברת Landis+Gyr

ב-15 באוגוסט נחתם הסכם לשיתוף פעולה טכנולוגי ושיווקי עם לנדיס, חברה בינלאומית מובילה בתחום מוני חשמל אשר מחזור המכירות שלה הוא כ-1.5 מיליארד $ לשנה.

הצדדים יפתחו וישווקו במשותף מוצר יחודי אשר יאפשר לרשויות שהתקינו או יתקינו מערכות לקריאה מרחוק (AMR) של מוני חשמל להתרחב ולהוסיף על בסיס תשתית מערך התקשורת של קריאת מוני החשמל גם מערכות לקריאה מרחוק של מדי מים של חברת ארד.

תוקף ההסכם הוא ל-5 שנים והוא יתחדש אוטומטית לתקופות של שנה.

רכיבים אלקטרוניים לתחום ה-AMR מחברת טלמטיקס

פיתוח מוצרי AMR נעשה בשיתוף פעולה עם חברת טלמטיקס.טלמטיקס היתה בבעלות חברת איתוראן ונמכרה בשנת 2008 לחברה סינגפורית בינלאומית.

שיתוף הפעולה עם טלמטיקס מבוסס על שורה של הסכמים המגדירים את אופן הפעולה בין הצדדים ואת זכויות הקנין הרוחני על המוצרים המפותחים.

עפ"י נתוני החברה לשנת 2010 כ-27% מרכישות הקבוצה היו של רכיבים אלקטרוניים מחברת טלמטריקס.החברה ציינה כי הפסקת ההתקשרות עם טלמטריקס תחייב תקופת היערכות של שישה חודשים.

שווי שוק, תשואות, מחזורי מסחר

נכון למועד הסקירה נסחרת החברה בשווי שוק של 401 מ' ש"ח.המניה ירדה מתחילת השנה ב-12.3%.בשלושת החודשים האחרונים ביצעה החברה זינוק מרשים של 33%.

מחזור המסחר היומי במניה הוא כ-158 אש"ח.

בשנת 2010 חילקה החברה דיבידנד בסך של 4.9 מ' $ ובשנת 2011 בסך של 5.7 מ' $ - תשואת דיבידנד של 5.3%.

שורה תחתונה

 • החברה פועלת בתחום צומח כתוצאה מהגברת הצורך בחסכון במים.במדינות רבות קיימת עליה מתמדת במחירי המים, וחל גידול משמעותי במודעות להקטנת אובדני ופחת מים.שיעור הגידול השנתי של התחום הוא כ-4%, ושל תחום ה-AMR המיושם בעיקר בארה"ב 10%-15%.
 • המגמות בשוק מדי המים העולמי וחלקי השוק של החברה שאינם גדולים, תומכים בהמשך הצמיחה.
 • הסכם שיתוף הפעולה עם חברת לנדיס והחדירה לשוק הספרדי באמצעות רכישת קונטזרה עשויים להניב צמיחה נוספת בשנים הקרובות.
 • מדוחות החברה לא ניתן לדעת מהי מידת התלות בחברת טלמטיקס אולם נראה כי הפסקת ההתקשרות איתה לאור הידע והחלק המשמעותי של הרכישות ממנה (27%) עלולה להוות בעיה.
 • החברה נסחרת כיום במכפיל רווח של 10, מכפיל סביר לנתוני החברה, לאחר עלייה של 33% בשלושת החודשים האחרונים.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.
 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. אבנר (27/09/2012 16:05:47)
ראה סקירות נוספות על ארד:
ארד ממשיכה לצמוח גם ברבעון הראשון., 16/06/2014
עליה במכירות וברווח הנקי של ארד ב-2013., 25/03/2014
ארד בע"מ - תוצאות הרבעון הראשון 2012., 31/07/2012
דרונט בניית אתרים