Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארד בע"מ - תוצאות הרבעון הראשון 2012.

תוצאות הרבעון הראשון אינן מסמנות כיוון ברור.המכירות ירדו ב-0.9%, הרווח התפעולי ירד ב-9.1% והרווח הנקי עלה ב-4.6% הודות למעבר להכנסות מימון נטו.
31/07/2012

חברת ארד פועלת בתחום מדידת וניהול מערכות המים בארץ ובעולם. החברה עוסקת בשני תחומי פעילות מרכזיים:

 • פיתוח, תכנון, ייצור ושיווק של מערכת המשולבת במדי מים בתקשורת ממוחשבת ולקריאה מרחוק של נתוני מדידת מים, ומערכות לניהול נתוני מדידת המים ("AMR").תחום פעילות זה היווה כ-68% מהפעילות בשנת 2011, עם רווחיות גולמית של בין 30% ל-45%.
 • פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים למדידת מים ונוזלים אחרים (להלן: "תחום המוצרים המכניים") - כ-32% מהפעילות בשנת 2011, עם רווחיות גולמית בין 20% ל-30%.
 • החברה מעריכה את חלקה בשוק העולמי ב-6%, בארה"ב ב-9% ובישראל ב-85%.

להלן התפלגות גאוגרפית של הפעילות:

 • כ-79% מפעילות החברה היא בחו"ל וכ-21% בישראל.
 • כ-53% מהכנסות החברה הן בארה"ב, בה הרווחיות התפעולית הגבוהה ביותר - 20%.הפעילות בארה"ב תורמת כ-71% מהרווח התפעולי לפני הוצאות שלא הוקצו למגזרים.
 • ההכנסות בישראל מהוות 21% מסך ההכנסות, עם רווחיות תפעולית של 12.5%.
 • ההכנסות בארופה מהוות 21% מסך ההכנסות, עם רווחיות תפעולית של 8.3%.
 • שאר המכירות הן באסיה, מרכז אמריקה ובאזורים אחרים. 

השליטה בחברה היא בידי הקיבוצים דליה ורמות מנשה המחזיקים כל אחד ב-27.78%, וחברת מיילסטונס מערכות מדידה וניהול מים (אס.פי.סי) המחזיקה ב-15.88%.בין שלוש החברות קיימים הסכמים להסדרת שליטה משותפת בחברת ארד.משקיעים מוסדיים מחזיקים בכ-7% והציבור מחזיק בכ-21%. 

אס.פי.סי היא קרן השקעות אשר הוקמה על ידי ביל דוידסון המנוח ועל ידי עודד ורון טירה יבדל"א.הקרן רכשה מדליה ומרמות מנשה בנובמבר 2007 את המניות בהן היא מחזיקה כיום בתמורה כוללת של 80 מ' ש"ח.

בעקבות חקירה של רשות ההגבלים העסקיים דיווחה החברה ב-28 בדצמבר כי הוחלט להגיש נגדה ונגד נושאי משרה, ביניהם המנכ"ל גבי ינקוביץ, בה כתבי אישום.בהמלצת בית המשפט, הופנה התיק לגישור. לא ידוע בשלב זה כיצד יתקיימו הליכי הגישור, ומה יהיו תוצאותיו.להערכת הקבוצה, אם בסיומו של ההליך המשפטי כאמור, אשר אין ביכולתה של הקבוצהלהעריך מתי יסתיים ומה יהיו תוצאותיו, תימצא החברה אשמות באישומים שיטענו נגדה, אזי חשופה החברה לתשלום קנס.בשלב זה, ובהתבסס על חוות הדעת של היועצים המשפטיים, הקבוצה אינה יכולה לאמוד את גובה החשיפה הכספית שעלולה לנבוע כתוצאה מהתנהלות המשפטית של הליך זה ולא יצרה הפרשה בדוחות הכספים בגין תביעה זו. 

להלן תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2012 באלפי $:

-

שינוי

Q1/12

Q1/11

2011

מכירות

 0.9%

 30,358

 30,095

 129,257

רווח גולמי

 (1.2%)

 11,263

 11,396

 48,516

רווחיות גולמית

 -

 37.1%

 37.9%

 37.5%

רווח תפעולי

 (9.1%)

 3,271

 3,600

 14,079

רווחיות תפעולית

 -

 10.8%

 12.0%

 10.9%

מימון נטו

 -

 523

 (524)

 (2,010)

רווח נקי

 4.6%

 3,220

 3,079

 11,106

תזרים מזומן

תזרים תפעולי

 -

 3,873

 49

 14,093

רכישות נטו

 (46.8%)

 960

 1,805

 5,730

דיבידנד ששולם*

 -

 -

 5,661

 ב-30.5.12 חולק דיבידנד בסך של 23 מ' ש"ח, כ- 6.1 מ' $.

הרווחיות הגולמית מושפעת בין השאר ממחיר הנחושת שהיא מרכיב משמעותי בחומרי הגלם אשר נעשה בהם שימוש ליצור מדי מים.מחיר המתכת בשנים האחרונות תנודתי במגמת עליה.מחיר ממוצע לטון נחושת ב-2010 היה 7,502 $, וב-2011 - 8,813 $ לטון, עליה של 17.5%.המחיר ב-31.3.12 ירד ל-8,434 $ ונכון ל-23.5.12 ל-7,630 $.

רכישות רכיבים אלקטרוניים מטלמטיקס ווירלס בשנת 2011 היוו 23% מסך רכישות הקבוצה.להערכת הנהלת הקבוצה, הפסקת התקשרות עם הספק לא תגרום לפגיעה מהותית בתוצאותיה הכספיות ותחייב תקופת הערכות של כ- 6 חודשים.אנחנו קצת יותר סקפטיים וסבורים שמדובר בתלות שהינה גורם סיכון לא קטן.

החברה מקבלת מבעלי השליטה, הקיבוצים דליה ורמות מנשה שירותים שונים ובהם שרותי ניהול.עפ"י הסכם הניהול הקודם הסתכמו דמי הניהול באחוז אחד ממחזור המכירות, לא כולל מחזורה של חברת הבת (51%) הספרדית קונטזרה.בשנים 2010 ו-2011 הסתכמו דמי הניהול השנתיים ב-1,040 אלפי $.הסכם הניהול החדש אושר בועדת הביקורת ובדירקטוריון אך לא הובא עדיין לאישור האסיפה הכללית.

דמי הניהול אשר אושרו כאמור בדירקטוריון הם בסך של 600 אש"ח בתוספת 0.55% מהמחזור, ללא מחזורה של קונטזרה, עם תקרה של 3.87 מ' ש"ח.אילו הופעלו דמי ניהול אלה בשנת 2010 היו מסתכמים ב-736 אלפי $, ירידה של כ-30%.היות ודמי הניהול לא אושרו באסיפה הכללית כאמור, הוצאות ההנהלה והכלליות ברבעון הראשון השנה אינן כוללות הפרשה לדמי ניהול.

מאזן החברה ל-31.3.12 (סכומים באלפי דולר).

 • סך המאזן - 133,386.
 • הון עצמי - 69,284, 52% מהמאזן.
 • הון חוזר תפעולי - 45,930, 35% ממחזור המכירות.
 • מזומנים, שווי מזומנים ונכסים פיננסיים - 19,895.
 • חוב פיננסי - 25,144.
 • יחס שוטף - 2.38, יחס מהיר - 1.35.
 • נכסים לא שוטפים - 38,527.
 • התחיבויות לא שוטפות - 24,263.

שורה תחתונה

 • שווי השוק של החברה נכון למועד הסקירה הוא 332 מ' ש"ח, ירידה של 7.1% מתחילת השנה ועליה של 1.5% בשניים עשר החודשים האחרונים.
 • החברה חילקה השנה דיבידנד בסך של 23 מ' ש"ח, תשואת דיבידנד של 7% על שווי השוק הנוכחי.
 • על בסיס רווחי החברה בשנה שהסתיימה ב-31.3.12 נסחרת החברה במכפיל רווח סביר מאד של 7.4.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על ארד:
ארד ממשיכה לצמוח גם ברבעון הראשון., 16/06/2014
עליה במכירות וברווח הנקי של ארד ב-2013., 25/03/2014
ארד בע"מ- צומחת בעולם המים.עננה בגלל הגשת כתבי אישום נגד החברה ומנהלים ע"י הרשות להגבלים עסקיים., 28/12/2011
דרונט בניית אתרים