Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארד ממשיכה לצמוח גם ברבעון הראשון.

חברת ארד המשיכה לצמוח ברבעון הראשון של שנת 2014, בעיקר בישראל ובאסיה.בארה"ב, מוקד המכירות והרווח העיקרי של החברה הצמיחה היתה נמוכה יחסית לחברה כולה.
מנהלי החברה אשר הואשמו בעבירה על חוק ההגבלים העסקיים הגיעו להסכמי טיעון, וכעת נשאר לראות באיזה קנסות תשא החברה עצמה.
16/06/2014

חברת ארד פועלת בתחום מדידת וניהול מערכות המים בארץ ובעולם. החברה עוסקת בשני תחומי פעילות מרכזיים:

  • AMR/AMI - פיתוח, תכנון, ייצור ושיווק של מערכת תקשורת ממוחשבת לקריאה מרחוק המשולבת במדי מים המיוצרים על ידי הקבוצה ומשווקת בעיקר לשוק האמריקאי וכן מערכות לניהול המידע של רשת המים העירונית ומתן פתרונות לאיתור נזילות ודליפות ובקרה על פחת המים. תחום פעילות זה היווה בשנים  2011-2013 69% ממכירות החברה, עם רווחיות גולמית של 30%-45%.פיתוח ישומים אלה נעשה במשותף עם חברת טלמטיקס ווירלס, לשעבר תדיראן טלמטיקס (ראה על כך בהמשך הסקירה).
  • פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים למדידת מים ונוזלים אחרים (המוצרים המכניים) - כ-31% מהפעילות בשנים 2011-2013, עם רווחיות גולמית של 20% ל-30%.

החברה מעריכה את חלקה בשוק העולמי ב-6%, בארה"ב ב-9% ובישראל ב-70%.

השליטה בחברה היא בידי הקיבוצים דליה ורמות מנשה המחזיקים כל אחד ב-27.14%, וחברת מיילסטונס מערכות מדידה וניהול מים (אס.פי.סי) המחזיקה ב-15.51%.בין שלוש החברות קיימים הסכמים להסדרת שליטה משותפת בחברת ארד.משקיעים מוסדיים מחזיקים בכ-15.21% והציבור מחזיק בכ-15%. אס.פי.סי היא קרן השקעות אשר הוקמה על ידי ביל דוידסון המנוח ועל ידי עודד ורון טירה יבדל"א.הקרן רכשה מדליה ומרמות מנשה בנובמבר 2007 את המניות בהן היא מחזיקה כיום בתמורה כוללת של 80 מ' ש"ח.

התוצאות העסקיות

להלן תמצית דוח רו"ה לשנים 2011-2013 לרבעון הראשון ב-2014, באלפי דולר:

-

שינוי

Q1/14

Q1/13

2013

2012 2011

מכירות

16.7% 

39,841

  34,130

  156,066

135,251 129,257

רווח גולמי

17.9%

15,231 

  12,915

  57,999

50,486 48,615

רווחיות גולמית

 -

  38.2%

  37.8%

  37.2%

37.3% 37.6%

רווח תפעולי

19.5%

 4,469

  3,739

  17,388

14,972 14,254

רווחיות תפעולית

 -

 11.2%

  10.96%

 11.1%

11.1% 11.0%

הוצאות מימון נטו

 -

 346

360

 327

(121) 2,010
רווח לפני מיסים 22.0% 4,123 3,379 17,061 15,093 12,244

רווח נקי

 23.4%

  3,722

  3,015

  15,312

12,661 11,281

לאחר צמיחה של 15% במכירות בשנת 2013 נמשכה הצמיחה ברבעון הראשון, בעיקר בישראל ובאסיה.הרווח התפעולי גדל ב-19% והרווח הנקי ב-23%.

מוקד הפעילות של החברה הוא בארה"ב, אשר המכירות בה היוו ב-2013 כמחצית ממכירות החברה, עם רווחיות גולמית של 47% ביחס ל-38% בחברה כולה. הרווחיות הגולמית באזורי הפעילות האחרים נעה בין 15% במרכז ודרום אחריקה ל-29% בישראל.הרווחיות התפעולית בארה"ב היא של 22% ביחס ל-11% בחברה כולה.באזורי הפעילות האחרים נעה הרווחיות התפעולית בין 1% במרכז וצפון אמריקה ל-13% בישראל.

להלן נתוני המכירות, הרווחיות הגולמית, והרווחיות התפעולית באזורים בהם פועלת החברה (מכירות באלפי דולר):

האזור

Q1/14 Q1/13 2013 2012 2011
צ. אמריקה- מכירות 17,982 17,298 80,192 72,045 65,609

רווחיות גולמית

-

-

47% 46% 46%

רווחיות תפעולית

21% 20% 22%   21% 21%
אירופה - מכירות 8,710 9,058 33,355 30,124 29,192
רווחיות גולמית

-

-

26% 25% 28%

רווחיות תפעולית

8% 12% 7% 9% 13%

ישראל - מכירות

9,108 6,574 32,773 27,289 25,906
רווחיות גולמית

-

-

29% 32% 33%

רווחיות תפעולית

13% 17% 13% 13% 12%
מרכז ודרום אמריקה-מכירות 1,216 742 5,473 3,697 5,192
רווחיות גולמית

-

-

15% 21% 16%

רווחיות תפעולית

7% 0% 1% 4% 5%
אסיה - מכירות 2,792 426 4,031 1,533 2,264
רווחיות גולמית

-

-

26% 23% 23%

רווחיות תפעולית

12% (57%) 2% (24%) 3%
אחרים - מכירות

-

-

242 563 1,094
רווחיות גולמית

-

-

32% 29% 23%

רווחיות תפעולית

-

-

(33%) 2% 2%

החברה משקיעה כ-5% מהמכירות במחקר ופיתוח, כ-7.6 מ' דולר בשנת 2013. עיקר ההשקעה במחקר ופיתוח הוא במוצרים עבור השוק האמריקני. יש לציין כי קבוצת ארד קיבלה את פרס החדשנות הגלובלי לשנת 2014 לפתרונות ניהול מים מבוססי טכנולוגיית מידע בשווקים מתפתחים, של ארגון 'פורסט אנד סאליבן'.

הוצאות מכירה ושיווק מהוות כ-11% מהמחזור, הוצאות הנהלה וכלליות מהוות גם הן כ-11% מהמחזור - שיעור גבוה יחסית.

שני הסעיפים הבולטים בהוצאות ההנהלה והכלליות ב-2013 הם שכר עבודה ונילוות - 8.8 מ' דולר, ושירותים מקצועיים - 3.1 מ' דולר.

שכרם של חמשת אנשי המפתח הניהוליים בעלי השכר הגבוה ביותר בחברה הסתכם בשנת 2013 ב-3.3 מ' דולר, כ-16% מהרווח התפעולי לפני הוצאות שכר אלה. בולט בעיקר שכרו של מנכ"ל חברת הבת בארה"ב, כ-1.4 מ' דולר. שכרו של מנכ"ל הקבוצה הסתכם ב-650 אלפי דולר (עפ"י שער החליפין הממוצע של הדולר ב-2013).

סעיף השירותים המקצועיים חריג בהיקפו, והחברה אינה מציגה את הרכבו, פרט לעלות השירותים שקבלה החברה ב-2013 ממשרד רואי החשבון - 290 אלף דולר.לא ברור על מה הוציאה החברה את  2.8 מ' דולר הנותרים. גם בשנים הקודמות הסתכם סעיף השירותים המקצועיים בסכומים חריגים - 2.6 מ' דולר ב-2012 ו-2.7 מ' דולר ב-2011.

פנינו לחברה בנושא, ולהלן התשובה שקבלנו:הסעיף כולל בחובו סל רחב של הוצאות בגין יועצים בתחומי העסוק הנרחבים של קבוצת ארד בישראל ומחוץ לישראל, לרבות – הוצאות מבקר פנים, הוצאות משפטיות שונות, הוצאות שנבעו בגין רכישת חברות בחול, רואי חשבון, יועצי מס, יועצים ארגוניים ויועצים שונים נוספים שבהם נעזרת החברה במהלך העסקים הרגיל.

להלן תזרים המזומנים של החברה, באלפי דולר:

תזרים מזומנים

שינוי

Q1/14 Q1/13 2013 2012 2011
תזרים תפעולי

-

(1,839) 4,964 16,100 11,828 14,093

רכישת רכוש קבוע ובלתי מוחשי

 18.1%

  1,271

  1,076

  5,700

4,921 5,892

דיבידנד ששולם

 -

 -

 6,958

5,928 5,661

בשלוש השנים האחרונות לחברה תזרים תפעולי חיובי אשר איפשר רכישת רכוש קבוע ובלתי מוחשי ותשלום דיבידנד.

הסכם  עם חברת טלמטיקס

לחברה הסכמים עם חברת טלמטיקס המתחדשים ומעודכנים אחת לכמה שנים. הסכמים אלה מסדירים את שיתוף הפעולה בין הצדדים בפיתוח, ויצור של מערכות רדיו המורכבות במערכות התקשורת לקריאה מרחוק של מדי מים. ההסכם הנוכחי בין החברות הוא בתוקף עד ליולי 2016.

בשנת 2013 היוו רכישות מערכות הרדיו מחברת טלמטיקס  22.4% מסך רכישות חומרי הגלם, 24.4% ו-23.3% בשנים 2012 ו-2011 בהתאמה.

נראה שלחברה תלות גבוהה בחברת טלמטיקס. בשנים הקודמות ציינה החברה כי התנתקות מטלמטיקס תחייב תקופת היערכות של חצי שנה. בדוח התקופתי לשנת 2013 דיווחה החברה על תקופה של שנה. 

טלמטיקס החליפה בעלות מספר פעמים בשנים האחרונות ולאחרונה נרכשה על ידי חברת Telit.

כתב אישום נגד החברה מנהלים בה בגין עבירות על חוק ההגבלים העסקיים

בעקבות חקירה של רשות ההגבלים העסקיים הוגשו כתבי אישום נגד החברה, חברה בת, ושני מנהלים, מנכ"ל הקבוצה גבי ינקביץ ומנכ"ל חברת הבת ארם, בחשד לתיאום מחירים עם יצרניות אחרות של מדי מים במכרזים בתחום המים של תאגידי מים, עיריות וקבלנים ועבירות נוספות.

בחודש ספטמבר 2013 הורשע גבי ינקביץ בהסדר טיעון ונגזרו עליו מאסר על תנאי, כחודשיים עבודות שירות וקנס כספי של 175 אש"ח. בפברואר 2014 אושר הסדר טיעון עם מנכ"ל ארם אשר פרטיו לא פורסמו.

ההליך הפלילי בענינם של החברה וחברת ארם נמשך. יועציה המשפטיים של החברה סבורים כי קיים סיכוי של מעל ל-50% שחברות הקבוצה תורשענה וכי יוטלו עליהן קנסות. עם זאת, לא יצרה החברה הפרשה בדוחות הכספיים לקנסות אלה שכן אין ביכולתה לאמוד אותם באופן מהימן.

שורה תחתונה

  • החברה פועלת בתחום צומח כתוצאה מהגברת הצורך בחסכון במים.במדינות רבות קיימת עליה מתמדת במחירי המים, וחל גידול משמעותי במודעות להקטנת אובדני ופחת מים.שיעור הגידול השנתי של התחום הוא כ-6%, ושל תחום ה-AMR כ-10%.
  • המגמות בשוק מדי המים העולמי וחלקי השוק של החברה שאינם גדולים, תומכים בהמשך הצמיחה.
  • מדוחות החברה לא ניתן לדעת מהי מידת התלות בחברת טלמטיקס אולם נראה כי הפסקת ההתקשרות איתה לאור הידע והחלק המשמעותי של הרכישות ממנה (22%) עלולה להוות בעיה משמעותית.
  • לאחר עליה של 31% מתחילת השנה נסחרת החברה בשווי שוק של 824 מ' ש"ח ובמכפיל רווח סביר של 14.9.

    סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על ארד:
עליה במכירות וברווח הנקי של ארד ב-2013., 25/03/2014
ארד בע"מ - תוצאות הרבעון הראשון 2012., 31/07/2012
ארד בע"מ- צומחת בעולם המים.עננה בגלל הגשת כתבי אישום נגד החברה ומנהלים ע"י הרשות להגבלים עסקיים., 28/12/2011
דרונט בניית אתרים