Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המ-לט - המכירות והרווחים יורדים, אבל פימי דוקא רוצה לקנות עוד.

ב-15 באוגוסט הושלמה עסקה למכירת 60.11% ממכירת מניות המלט על ידי דסק"ש.הקונה היתה שותפות מוגבלת בה מחזיקה קרן פימי בשליטת ישי דוידי ב-90.9%,והחברות תדאה ומולדן ב-9.1%.המניות נרכשו במחיר של 7.59 $ למניה בסך כולל של 63.1 מ' $.
6/10/2012

המ-לט היא חברה תעשיתית המייצרת רכיבים המיועדים למיכשור ובקרה.המוצרים משמשים מערכות הובלת נוזלים וגאז אשר תפקידן למדוד ולהעביר נתונים לגבי זרימה, לחץ וטמפרטורה במערכות מיכשור ובקרה.

לחברה שני תחומי פעילות:

 1. מחברים וברזים/שסתומים למערכות פיקוח ובקרה תעשייתית ("מוצרים לתעשייה התהליכית").כשני שלישים מהמכירות הינן להקמת פרויקטים תעשיתיים והיתרה היא לעבודות תחזוקה.הפרויקטים בהם נעשה שימוש במוצרי החברה הם בתחומים מגוונים - טורבינות גאז וקיטור, מפעלים כימיים ופטרוכימיים, בתי זיקוק, מערכות להובלת דלק וגאז, מפעלי נייר, מפעלי מזון, מספנות ועוד.
 2. מחברים וברזים/שסתומים למערכות הובלת גזים אולטרה-טהורים בתעשיות מיקרו אלקטרוניקה ותעשיות אולטרה-נקיות אחרות.המוצרים בתחום פעילות זה מיועדים לתעשיות בהן נדרשת רמת טוהר גבוהה בתהליך היצור.הענף המשמעותי ביותר בתחום הפעילות הוא ענף המוליכים למחצה ובנוסף נמכרים המוצרים לתעשית הפיבראופטיקס לבדיקות רפואיות, האנרגיה הסולארית, הגרעין, התרופות והביוטכנולוגיה.

חלק השוק של החברה בשני תחומי פעילותה עדיין אינו  מהותי.היקף המכירות של החברה, 80 מ' $ - 100 מ' $, ממצב אותה בשורה השניה של החברות בתחומי הפעילות שלה.לחברות השורה הראשונה היקפי מכירות של מיליארדי דולרים.

מכירות החברה מיועדות ליצרני ציוד (O.E.M), לחברות ההנדסה וההקמה, וללקוח הסופי.

94% ממכירות החברה הן לחו"ל עפ"י ההתפלגות הבאה בשנת 2011:

 • צפון אמריקה - 29%.
 • אירופה - 33%.
 • המזרח הרחוק - 26%.
 • המזרח התיכון - 12% (מזה ישראל 6%).

היקפי הפעילות של המ-לט תנודתיות ורגישות מאד לתהליכים הכלכליים בעולם, כפי שניתן לראות מנתוני המכירות והרווח בטבלה הבאה (נתונים באלפי $):

H1/12 H1/11 Q2/12 Q2/11 2011 2010 2009 2008
מכירות: 41,838 53,932 19,675 27,418  98,590 82,293 50,500 71,805
רווח גולמי: 15,343 22,876 6,833 11,570 40,436 32,501 13,567 18,061
רווחיות גולמית: 36.7% 42.4% 34.7% 42.2% 41.0% 39.5% 26.9% 25.2%
רווח תפעולי: 3,729 10,465 1,290 5,370 17,594 12,259 (2,808) (4,655)
רווחיות תפעולית: 8.9% 19.4% 6.6% 19.6% 17.8% 14.9%

-

-

רווח נקי: 3,059 9,830 983 4,960 16,019 10,253 (4,192) (6,732)

הנתונים מורים על רכבת הרים אמיתית - לאחר השפל בשנת 2009 היו השנים 2010-2011 שנים של צמיחה מהירה במכירות, ברווחיות הגולמית וברווחיות התפעולית.במחצית השניה של 2011 ובמחצית הראשונה של 2012 חזרה החברה למגמה שלילית במחזור ועקב כך גם ברווחיות הגולמית והתפעולית.

הירידה ברווחיות הגולמית נובעת מהיות החברה חברה יצרנית עם עלויות ייצור קבועות המייקרות את עלות היצור כשהיקפו יורד.

להלן מכירות ורווח תפעולי לפי תחומי פעילות, באלפי $:

תחום הפעילות

-

H1/12 H1/11 Q2/12 Q2/11 2011
תעשיה תהליכית מכירות 31,635 30,745 14,948 16,532 61,154

-

רווח תפעולי 3,234 5,504 1,165 3,036 10,284
מוצרים אולטרא-נקיים מכירות 10,203 23,187 4,727 10,886 37,436

-

רווח תפעולי 495 4,961 125 2,334 7,310

כפי שניתן לראות הצניחה במכירות נובעת מתחום המוצרים האולטרא-נקיים, וזאת כתוצאה מההאטה הכללית בתחום המוליכים למחצה.הירידה התלולה במכירות תחום זה החלה כבר במחצית השניה של 2011.

מחזור המכירות במחצית הראשונה של 2012 ירד בכ-22%, אולם למרות זאת לא חלה ירידה בהוצאות המכירה והשיווק.הוצאות אלה הסתכמו במחצית הראשונה של 2012 ב-8,350 אלפי $ לעומת 8,698 אלפי $ אשתקד, וחלקן במכירות עלה מ-16%  ל-20%.מרכיב השכר והעמלות היווה ב-2011 כ-55% מסך הוצאות המכירה והשיווק.יש להניח כי חלק מעלויות אלה הוא פונקציה של היקף המכירות כך שתמוה שלא חלה ירידה בהוצאות אלה.

בדוח הדירקטוריון ציינה החברה כי לאחר תאריך המאזן ועד למועד פרסום הדוח (9.8.12) נמשכה הירידה במכירות.

מאזן החברה ל-30.6.12:

 • סך מאזן החברה הסתכם ב-109,466 אלפי דולר, מזה הון עצמי בסך 66,488 אלפי דולר, 61%.
 • מזומנים ושווי מזומנים - 19,043 אלפי דולר.
 • חוב פיננסי - 22,767 אלפי דולר.
 • הון חוזר תפעולי - 38,128 אלפי $ לעומת 26,141 אלפי $ אשתקד ו-34,976 אלפי $ ב-31.12.11.
 • נתונים אלה לא "מסתדרים" עם נתוני המכירות, שכן בעקבות ירידה בפעילות צפויה גם ירידה בהון החוזר התפעולי, ואילו כאן המכירות יורדות וההון החוזר התפעולי עולה.
 • בעיקר בולטת הירידה בסעיף אשראי ספקים על רקע השינויים במלאי.סעיף הספקים ירד  מ-19,718 אלפי $ ב-30.6.11 ל-14,396 אלפי $ ב-31.12.11 ול-9,617 אלפי $ ב-30.6.12.המלאי באותם תאריכים היה 30,639 אלפי $, 36,490 אלפי $ ו-34,483 אלפי $ בהתאמה.כלומר, אשראי הספקים ירד בשנה האחרונה ב-51% בעוד המלאי עלה באותה תקופה ב-12%.סיבה אפשרית לכך היא קיצוץ חד באשראי ספקים, אולם בדוח הדירקטוריון אין התייחסות או הסבר לירידה החדה בסעיף הספקים.
 • רכוש קבוע - 30,394 אלפי $.
 • התחייבויות שאינן שוטפות - 15,392 אלפי $.

שורה תחתונה

 • לאחר פרסום הצעת הרכש המלאה על ידי פימי למניות המ-לט במחיר של 26 ש"ח למניה (למעבר לסקירת הצעת הרכש לחץ כאן) נסחרת המניה במחיר של 26.73 ש"ח בשווי שוק של 374 מ' ש"ח.
 • הסיכון העסקי הקשור לפעילות החברה הוא גדול כתוצאה מהתנודתיות הרבה בהיקף פעילותה ורווחיה - רע מאד כשהמכירות יורדות, אולם כשמכירות החברה גבוהות היא מגיעה לרווחיות תפעולית גבוהה ביותר (כ-18% בשנת 2011).
 • המחיר ששילמה קרן פימי, $7.59 למניה, גבוה ב- 10% בלבד ממחירה הדולרי של המניה כיום, 6.93 $, עקב הירידה התלולה בשער הדולר.
 • על בסיס רווח החברה בשנה שהסתיימה ב-30.6.12 נסחרת החברה במכפיל רווח של 10.5 ועל בסיס הרווח החצי-שנתי מגולם לשנתי נסחרת החברה במכפיל גבוה הרבה יותר של קרוב ל-16.
 • התנודתיות בפעילות החברה הופכות את הרווח החצי שנתי ובעקבותיו את המכפיל לנתונים שאינם בהכרח מייצגים.
 • קרן פימי רכשה את החברה כשכבר היו ידועות לה תוצאות המחצית השניה של 2011 והמחצית הראשונה של 2012.בנוסף להשקעה של 63 מ' $ היא מתכוונת להשקיע 37 מ' $ נוספיםברכישת מניות הציבור  ובסה"כ 100 מ' $.
 • פימי סבורה אפוא שניתן לשפר את ביצועיה של המ-לט. 
 • לסיכום - השקעה לטווח ארוך עם סיכון גבוה, עם אמונה בצדקת דרכה של פימי.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לרכוש ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על המ-לט:
היענות אפסית לנסיון השני של פימי לרכוש את מניות המ -לט מהציבור., 9/02/2013
דרונט בניית אתרים