Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נמשך הזינוק במכירות וברווחי מטרנה:ברבעון השני עלו המכירות ב-25% והרווח הנקי ב-56%, רווחיות תפעולית של 16%.

תחליפי החלב של מטרנה אשר השליטה בה נרכשה ע"י אסם ב-31.12.2009 עלו לאחרונה על סדר היום של השיח הציבורי.על רקע זה מענין לבחון את הדוח הכספי של מטרנה לרבעון השני אשר פורסם לאחרונה.
10/10/2011

לסקירה מקיפה על התפתחותה של מטרנה מאז התפוצצות פרשת רמדיה ועל עסקת הרכישה של השליטה בחברה על ידי אסם לחץ כאן.

מאז רכישתה של החברה על ידי אסם חל גידול משמעותי בהיקף הפעילות וברווחי החברה.מגמה זאת נמשכה גם ברבעון השני של שנת 2011.

להלן תמצית דוחות רו"ה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה (באלפי ש"ח):

שינוי H1/11 H1/10 שינוי Q2/11 Q2/10 2010
מכירות 23.8% 178,728 144,334 25.0% 91,636 73,321 319,655
רווח גולמי 28.1% 84,850 66,241 31.0% 43,757 33,390 148,327
רווחיות גולמית 47.5% 45.9% 47.8% 45.5% 46.4%
רווח תפעולי 50.9% 28,626 18,964 33.5% 14,052 10,529 45,349
רווחיות תפעולית 16.0% 13.1% 15.3% 14.4% 14.2%
הוצאות מימון נטו 41.0%- 1,187 2,012 70.8%- 549 1,883 3,290
רווח נקי 61.9% 27,439 16,952 56.2% 13,503 8,646 42,059

להלן התייחסות למספר נקודות בדוחות הכספיים:

  • ברווחיות הגולמית חל במחצית הראשונה של השנה וברבעון השני שיפור - עלות המכר במחצית הראשונה עלתה ב-20.2% לעומת עליה של 23.8% במכירות, וברבעון ב-19.9% לעומת עליה של 25% במכירות.
  • במחצית הראשונה של השנה מדובר אפוא בעלית מחירים של כ-3% מעבר לגידול בעלויות וברבעון ב-4.2%.
  • אם נפעיל את אותה השוואה על הרבעון השני השנה מול הרבעון הראשון של 2010, כלומר מהרבעון הראשון של העברת השליטה ועד היום נקבל עלית מחירים של 2.8% מעבר לגידול בעלויות על פני שנה ורבע.
  • אסם ומטרנה טוענות כי מאז נכנסה אסם עלו מחירי תחליפי החלב של מטרנה בכ-5%.מדובר אפוא בעלייה במכירות של כ-20% מעבר לעלית המחירים, אשר חלקה קשור כנראה למעבר בין המפיצים במחצית הראשונה של 2010 (אסם במקום המפיץ הקודם):כך צוין בדוח לרבעון השני של אסם כי במחצית הראשונה של 2010 נוצר הפסד מכירות ורווח חד פעמיים (תוספת שלנו) שהיו גלומים במלאי שהיה אצל המפיץ הקודם.אסם לא ציינה את ההשפעה הכספית אשר יצרה גידול מלאכותי, חד פעמי גם הוא, בשיעור הגידול של הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2011 מול התקופות המקבילות אשתקד.
  • יש לציין כי בדוח התקופתי של מוצרי מעברות המחזיקה כיום ב-49% משותפות מטרנה צוין כי חלק השוק של מטרנה בתחום תחליפי החלב ב-2009 היה 56% וב-2010 58%. ביתרת חלק השוק מחזיק המותג סימילאק המיובא על ידיד חברת ניאופרם.
  • הזינוק ברווח התפעולי נובע מהעליה במכירות וברווח הגולמי, אך גם מהעובדה שעלויות התפעול (הוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות) עלו בשיעור נמוך באופן משמעותי משיעור העליה ברווח הגולמי.
  • הרווחיות התפעולית של מטרנה, 16% במחצית הראשונה, חריגה ביותר.חברות רבות היו שבעות רצון מהשגת רווחיות תפעולית נמוכה הרבה יותר.
  • הרווחיות התפעולית של אסם, בעלת השליטה במטרנה, לדוגמא, היתה במחצית הראשונה 12.4%, ושל שטראוס 10.8%.
  • בדוח של מעברות לא ניתן הסבר לזינוק בנתונים, מלבד הסבר טכני, אולם בדוח של אסם צוין גם, מעבר להסבר דלעיל, כי אשתקד סבלה השותפות החדשה מ"עלויות הקמה ועלויות לימוד".

יתכן שהרווחיות התפעולית של 16%, מכובדת מאד לכשעצמה, אינה מבטאת את מלוא הרווחיות של מטרנה, אסם ומוצרי מעברות במשותף: עפ"י שורה של הסכמים משלמת שותפות מטרנה תשלומים שונים לבעלי מניותיה, בחלקם באמצעות תאגיד שוויצרי. 

בשנת 2010 הסתכמו תשלומים אלה ב-67.5 מ' ש"ח, כ-21% מהמחזור.רובו של הסכום מתייחס לתשלומי שכר, שכר דירה, עמלות הפצה, שימוש ברכוש קבוע, ושירותים שונים - סכומים בהם היתה נושאת שותפות מעברות בכל מקרה, ונשאר רק לבחון את סבירותם.

מעבר לסכומים אלה משלמת שותפות מעברות גם תמלוגים לבעלי מניותיה בסך של 5% ממחזור המכירות בגין שימוש בקנין הרוחני.בצירוף תמלוגים אלה רווחיותה הגולמית של מטרנה היא כ-21%.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.

נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.

בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר. 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על מוצרי מעברות:
מכירות מטרנה קפצו ב-23% ברבעון הראשון של 2011.הרווח זינק ב-68%., 29/05/2011
דרונט בניית אתרים