Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סנו - סטגנציה בפעילות אך זינוק ברווחים.

3/11/2017

חברת סנו נסחרת בבורסה בת"א בשווי שוק לא קטן של כ-2.5 מיליארד ש"ח, לאחר שעלתה ב- 222% בחמש השנים האחרונות וב-11.4% מתחילת השנה.למרות שווי השוק שלה, סנו אינה נכללת במדדי המניות המובילים  - ת"א 125, SME-60 ואפילו לא ב-SME-150.

שווי שוק של 2.5 מיליארד ש"ח לא הולך ברגל - הוא גבוה יותר משווי השוק של חברות גדולות וידועות כמו דלק רכב, אלקו, רמי לוי, קרסו ודיסקונט השקעות אשר נסחרות כולן במדדי שווי השוק המובילים. הסיבה לכך היא שיעור החזקה נמוך במיוחד של הציבוו בחברה, 14% בלבד, כאשר בעלת השליטה בחברה, משפחת לנדסברג, מחזיקה ב-86%. גם פרמטר נוסף,  סחירות המניה, דליל ביותר, ומסתכם  בממוצע יומי של כ- 160 אש"ח בלבד. מייסד החברה ומנהלה במשך שנים רבות, ברונו לנדסברג ז"ל, נפטר לאחרונה. בנו אלכס לנדסברג מכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון ונכדו יובל לנדסברג הוא מנכ"ל החברה.

בעוד שחברות רבות הנסחרות בבורסה יוצאות מגדרן כדי להכנס למדדים המובילים, ובעליהן מוכרים לשם כך מניות על מנת להגדיל את החזקות הציבור, דומה שמשפחת לנדסברג, החברה, והדירקטורים בסנו די אדישים למצב הנוכחי.

החברה אינה עושה מאמצים לליצירת קשר הדוק ורצוף עם ציבור המשקיעים. לדוגמא, החברה אינה מפרסמת מצגות, כלי מקובל להצגת נתונים לציבור המשקיעים ולאנליסטים תוך הצגת נקודות שהחברה רוצה להדגיש. לא מצאנו דוחות של אנליסטים על החברה, והיות ולא הונפקו על ידיה אגרות חוב לא מתפרסמים גם דוחות דירוג.

 

עם זאת, כשבוחנים את פעילותה של החברה, את התוצאות העסקיות ואת תזרים המזומנים, מתחילים להבין מדוע למשפחת לנדסברג אין נטיה להפרד ממניות סנו.

 

על החברה וביצועיה בשנים האחרונות

 

החברה פועלת בחמישה מגזרי פעילות : מוצרי ניקוי ואחזקת הבית עם המותג "סנו" (42.6% ממכירות החברה), מוצרי נייר, בעיקר חיתולים חד פעמיים עם המותג "ליטופים" (17%), מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה  עם המותג "קרליין" (24.9%), ומוצרים אחרים - מוצרי ניקוי ואחזקה שאינם משויכים למגזרים האמורים וכן  שיווק ומכירה של חומרי גלם ומיחזור כימיקלים (15.5%).

בספטמבר 2016 נחתם הסכם השקעה עם קרנות פימי בניהולו של ישי דוידי להשקעה בחברת דלק סן אשר פעילותה נכללת בפעילות מגזר האחרים בהיקף כספי של 100 מ' ש"ח. לאחר השלמת העסקה מחזיקה סנו ב-38.8% בחברת דלק סן. בעקבות העסקה רשמה החברה ב-2016 רווח של חשבונאי של כ-25 מ' ש"ח כתוצאה משיערוך ההשקעה בדלק סן (רווח זה נוטרל בטבלה המוצגת בהמשך הסקירה).

 

כאמור, בחמש השנים האחרונות עלתה מניות סנו ב-  222%. נבחן מה קרה לחברה בשנים הקלנדריות שקדמו למועדי ההשוואה (סכומים באלפי ש"ח) :

 

 

   מוצרי ניקוי  מוצרי נייר טואלטיקה וקוסמטיקה  אחרים  סה"כ 
 מכירות  2016  633,855  253,859  370,148  229,227  1,487,089
   2012  596,084  288,301  350,042  232,428  1,466,855
   שינוי  6.3%  (12%)  5.7%  (1.4%)  1.4%
 נתח שוק  2016  36%  14%  18%

 -

 -

2012 34% 15% 18%

-

-

רווחיות גולמית 2016 41% 26% 47% 16% 36.0%
2012 39% 22% 41% 18% 32.7%
רווח תפעולי* 2016 116,979 12,747 61,260 (331) 190,655
2012 63,251 (5,571) 38,060 11,207 106,947
   שינוי  84.9%

 -

 60.9%

 -

 78.3%
רווחיות תפעולית* 2016  18.5%

 5.0%

16.6%

-

12.8%
2012 10.6%

-

10.9% 7.0% 7.3%

 

* ללא הכנסות והוצאות אחרות.

 

מכירות ונתח שוק

 

מפתיע מאד לראות כי מכירות החברה לא הלכו לשום מקום בחמש בין השנים 2012-2016,  גם הפעילות של כל מגזר בנפרד לא השתנתה באופן מהותי.

המכירות גדלו ב-1.4%, מתוכן  מוצרי ניקוי ואחזקת הבית גדלו בין השנים ב-6.3%, מוצרי נייר  ירדו ב-12%, מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה עלו ב-5.7%, ומכירות מוצרים אחרים ירדו ב-1.4%. יש לציין כי לכניסתו  של חוק המזון ב-2015 היתה השפעה שלילית על המחזור אשר ירד בגובה עמלות סדרנות ששולמו לרשתות, ומאידך חל קיטון בהוצאות שיווק ומכירה בהן נכללה עד לשנת 2014 ההוצאה בגין סדרנות.

נתח השוק של המגזרים השונים כמעט ולא השתנה, ומשמעות הדבר היא שעל פי הנתונים שמספקת סנו גם בשווקים בהם פועלת החברה שוררת סטגנציה. 

 

רווחיות גולמית ותפעולית

 

הרווחיות הגולמית השתפרה בכל המגזרים פרט למגזר האחרים בו היתה ירידה קלה. נראה ששילוב של שיפור בתנאי הסחר והתיעלות גרמו לשיפור ברווחיות הגולמית. השימוש בחומרים ירד בין השנים ב-8.3%. חלק השימוש בחומרים מהמחזור ירד מ- 57.8% ב-2012 ל- 52.3% ב-2016.

הרווח התפעולי ללא סעיף הכנסות והוצאות אחרות זינק בכל המגזרים פרט למגזר האחרים שעבר מרווח להפסד. הגידול נבע מהשיפור ברווחיות הגולמית ומירידה של 7.2% בהוצאות התפעול. הוצאות השיווק והמכירה ירדו ב-7.7% וחלקן במחזור ירד מ-20.5% ל-18.6%. אפילו הוצאות הנהלה וכלליות שבד"כ נוהגות לעלות ירדו ב-5.2% וחלקן מהמחזור ירד מ-4.9% ל-4.6%.

בשורה התחתונה זינק הרווח התפעולי ב-78% וחלקו מהמחזור עלה מ-7.3% ל-12.8%.

 

תזרים מזומנים חזק ואיתנות פינאנסית

 

סנו מייצרת מזומנים בהיקף דומה לרווח הנקי. בשלוש השנים האחרונות 2014-2016 ייצרה החברה מזומנים בהיקף של 420.3 מ' ש"ח ובמחצית הראשונה של 2017 בסך של 42.1 מ' ש"ח. באותן שנים השקיעה החברה 106 מ' ש"ח ברכוש קבוע ובנכסים בלתי מוחשיים, וחילקה דיבידנד בסך של 118 מ' ש"ח. במחצית הראשונה של 2017 השקיעה החברה 60.2 מ' ש"ח ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים וחילקה דיבידנד בסך של 78.8 מ' ש"ח. נתונים אלה מסבירים את יתרת המזומנים הגבוהה המסתכמת ב-376 מ' ש"ח נכון ל-30.6.17, כאשר מנגד לחברה חוב פיננסי של כ-46 מ' ש"ח בלבד.

הר המזומנים של סנו מושקע בפקדונות לזמן קצר, הנושאים כידוע ריבית אפסית.

מאזנה של סנו הסתכם נכון ל -30.6.17 ב-1.33 מיליארד ש"ח, מזה הון עצמי של 998 מ' ש"ח, 75% מהמאזן. 

 

רכישת מקרקעין

 

ביוני  2016 דווחה החברה כי זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת שני מגרשים המיועדים לתעשיה, משרדים, ומסחר, בשטח  כולל של 23.3 דונם ובתמורה ל-32 מ' ש"ח. המגרשים ממוקמים באזור התעסוקה במועצה האזורית עמק חפר.

במאי 2017 דווחה החברה על רכישת מקרקעין ביעוד לתעשיה בשטח של 8.2 דונם הסמוכים למפעל החברה בהוד השרון. עלות הרכישה - 35 מ' ש"ח.

ב-1.11.2017 דווחה החברה על רכישה נוספת של מקרקעין בשטח של 46 דונם בתמורנ ל-110.5 מ' ש"ח. המקרקעין נמצאים בסמיכות למגרשים בהם זכתה במכרז בעמק חפר. בכוונת החברה להקים על הקרקע פרויקט לוגיסטי.

 

תמוה שהחברה לא מציגה נתונים לגבי היעוד המדויק של הפרויקטים, האם הם יבנו בנוסף לאתרים קיימים או כחלופה להם, שטח הבניה המתוכנן ועלות צפויה של הקמת הפרויקטים.

 

שורה תחתונה 

 

  • פעילותה של סנו היא בעיקר בתחום של מוצרי צריכה מתכלים ובסיסיים, עם פיזור בין מספר סגמנטים, כך שבהחלט ניתן לראות בהשקעה בסנו השקעה דפנסיבית.
  • החברה מדגישה את התחרות העזה השוררת בשווקים בהם היא פועלת, אולם היות וחברות בינלאומיות רבות כבר פועלות בארץ זמן רב, נראה כי לא צפויות הפתעות בתחום התחרות.
  • פעילות החברה מתבססת על מותגים חזקים בבעלותה המלאה (סנו, ליטופים,קרליין), עם חלקי שוק משמעותיים ויציבים
  • פעילות החברה לא מראה על צמיחה בשנים האחרונות, והעליה במחירה של מנית סנו בשנים האחרונות התבססה על העליה החדה ברווחיות הפעילות, שלא ברור אם תמשך בקצב של חמש השנים האחרונות.
  • לחברה תזרים מזומנים חזק ויציב, העולה על צורכי ה-Capex והדיבידנד בהיקפם כיום.
  • החברה רכשנ מקרקעין בעלות כוללת של 177 מ' ש"ח, אך אינה משתפת את הציבור בתכניותיה המדויקות ובעלותן, ולא ברור האם מדובר בהתרחבות צפויה של הפעילות.
  • החזקתו הנמוכה של הציבור במניות החברה מהווה גורם המונע את הכללתה של סנו במדדי המניות המובילים ועל ידי כך מונע ביקושים מובנים למניות החברה.
  • הנכסים הפינאנסיים בהיקף של מאות מליוני ש"ח מוחזקים 100% כמזומנים - אין שום סיכון, אבל גם אין שום רווח. תמוה.
  • מבנה המאזן שמרני ביותר, ללא מינוף. על בסיס תזרים המזומנים ומינוף ניתן היה לחלק דיבידנד בסכומים גבוהים יותר.
  • סנו נסחרת בשווי שוק של 2.52 מיליארד ש"ח, ועל בסיס הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2017 בגילום לשנתי המסתכם ב-148 מ' ש"ח נסחרת סנו במכפיל רווח של 17. 

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק  בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על סנו:
סנו רבעון שלישי 2020 - רווחי החברה ממשיכים לעלות, אך מנית סנו דוקא יורדת., 28/12/2020
סנו - גם חברות "משעממות" לא מאכזבות., 19/10/2020
סנו בשנת 2011 - המשך מגמת העליה במכירות לצד הירידה ברווח התפעולי., 12/04/2012
דרונט בניית אתרים