Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מניות הציבור בעילדב הופכות לנכס נדיר בעקבות רכישות עצמיות של מניות החברה.

בעקבות הרכישות האחרונות הגיעה עילדב להחזקה של 11.64% ממניותיה אשר הפכו למניות רדומות.כתוצאה מכך הולכת ומצטמצמת החזקת הציבור במניות החברה.
18/06/2012

בינואר ובמרץ השנה החליטה החברה על שתי תכניות לרכישה עצמית בסכום מצטבר של 10 מ' ש"ח עד לסוף שנת 2012.מתחילת השנה ועד למועד הסקירה הסתכמו הרכישות בהיקף כספי של כ-6 מ' ש"ח.

כתוצאה מרכישות אלה הגיעה החברה להחזקה של 11.44% ממניותיה.מניות אלה הפכו עם רכישתן למניות רדומות .

בעלי ענין בחברה הגיעו כבר להחזקה של 88% ממניותיה, אם כי לא מדובר בשליטה של 88%.להלן הרכב הבעלות על החברה בניטרול החזקות החברה במניות הרדומות:

  • קבוצת השליטה בחברה כוללת את רונן שטרנבך וחברות בשליטתו בהן שותפים נוספים, וכן חברות בשליטת משפחות רוטר וקוטליצקי ואחרים.הקבוצה מחזיקה כיום ב-66.73% ממניות החברה.
  • שני בעלי ענין נוספים שאינם קשורים לקבוצת השליטה- יהודה שמעוני ואהרון קז - מחזיקים ב-13.0%.בעלי ענין אלה מהווים "אופוזיציה" לקבוצת השליטה.
  • חברה בשליטת משפחת בגס מחזיקה ב-8.5%.משפחת בגס היא בעלת השליטה בחברת קו מנחה בה מחזיקה עילדב ב-15.44%.עילדב מימשה לאחרונה 9.5% ממניות קו מנחה תמורת 15,729 אלפי ש"ח.
  • הציבור מחזיק כיום ב-11.72% ממניות החברה.שווי החזקות הציבור הוא כ-14 מ' ש"ח - גבולי להעברת מניות החברה לרשימת השימור.

הונה העצמי של עילדב נכון ל-31.3.12 מסתכם ב-159 מ' ש"ח, שווי השוק של החברה נכון למועד הסקירה ב-120 מ' ש"ח. לאחר מימוש ההשקעות במדטכניקה ובקו מנחה לחברה נכסים נזילים בסך של כ-172 מ' ש"ח.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על עילדב:
עילדב ממשיכה לרכוש את מניותיה.חוזה הניהול של רונן שטרנבך לא הוארך (בינתיים).הפסדים בתיק ניירות הערך, ובאיזה חברת ת"א 100 בכוונתה של עילדב להשקיע?, 15/01/2012
לאחר האקזיט המוצלח במדטכניקה - מה תהיה העסקה הבאה של עילדב?, 9/07/2011
דרונט בניית אתרים