Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על בד

על בד במחצית הראשונה של 2014 - תנודות חדות במגזרי הפעילות השונים.

מכירות חברת על בד במחצית הראשונה של השנה ירדו בכ-4% והרווח התפעולי לפני הכנסות והוצאות אחרות ירד ב-14%, אולם הנתונים המצרפיים לחברה כולה אינם מספרים את כל הסיפור.התוצאות לפי מגזרים משקפות תנודות, לעיתים חדות, לכיוונים שונים, תנודות להם החברה אינה מספקת הסברים. בולטות המגמות השליליות בעסקים שנרכשו בשנים האחרונות.
28/09/2014
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

על בד ב-2013 - קפאון במכירות, זינוק ברווח לאחר השלמת קו ייצור והתייעלות.רוזתם והוספיקו מאכזבות.

למרות הזינוק ברווח המנוטרל מסעיפים חד פעמיים 2013 אינה שנת בשורה בחברת על בד - היקף הפעילות במגזר המגבונים הלחים אינו מתרומם, ובשני התחומים שנרכשו בשנים האחרונות המכירות אף ירדו.
ההשקעה ברוזתם אינה עונה על הצפיות והחברה נאלצה למחוק כ-28 מ' ש"ח מהשקעתה בחברה זאת.
13/04/2014
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

על בד רבעון שלישי 2013 - מכירות מאכזבות, אבל כשהרווח מוכפל קשה לבוא בטענות.

רבעון עם גמגום קל במכירות אך שיפור ניכר ברווחיות כתוצאה מהשלמת קו היצור הנוסף.החברות שנרכשו - רוזתם והוספיקו עדיין לא מספקות את הסחורה.
20/11/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

על בד - סיכום המחצית הראשונה של 2013 - הרווח התפעולי הוכפל, מגזר המגבונים עדיין השחקן הראשי.

על בד סיימה מחצית שנה ראשונה טובה.המכירות עלו ב-10.9%, חל שיפור ברווחיות הגולמית והרווח התפעולי זינק.החברה החלה להפעיל את קו היצור השלישי לבד לא ארוג בשיטת Spanlace ולכך היתה תרומה משמעותית להוזלת היצור.
27/10/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

על בד בשנת 2012 - גידול במכירות וברווח, תלות גבוהה במספר לקוחות.

בשנת 2012 צעדה חברת על בד קדימה - היקף הפעילות ורווחיות החברה גדלו.בחינת ההרכב הפנימי של המכירות והרווח קצת פחות מעודדת.
5/04/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

תיקון 16:דמי הניהול שתשלם חברת על בד למושב משואות יצחק לא יובאו לאישור האסיפה הכללית לאחר שהמושב לא הגיע להסכמה עם המוסדיים.

תיקון 16 לחוק החברות יוצר מהפכה של ממש בעסקאות בין החברות הציבוריות לבין בעלי השליטה בהן.דוגמא מוחשית לכך הם דמי הניהול ששולמו עד כה על ידי על בד למושב משואות יצחק, בעל השליטה בחברה.
6/12/2011
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

על בד- תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2011.

למרות רכישת רוזתם אשר דוחותיה אוחדו לראשונה באוגוסט אשתקד, גדל הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-6% בלבד, בעוד שהמכירות עלו ב-23%.
הרווח הנקי גדל ב-20% ל-20.1 מ' ש"ח כתוצאה מקיטון בהוצאות המימון והמס.
5/12/2011
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
דרונט בניית אתרים