Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על בד- תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2011.

למרות רכישת רוזתם אשר דוחותיה אוחדו לראשונה באוגוסט אשתקד, גדל הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-6% בלבד, בעוד שהמכירות עלו ב-23%.
הרווח הנקי גדל ב-20% ל-20.1 מ' ש"ח כתוצאה מקיטון בהוצאות המימון והמס.
5/12/2011

חברת על בד עוסקת ביצור ושיווק מגבונים לחים עשויים בד לא ארוג במגוון אריזות ושימושים, בעיקר על בסיס של Private Label. החברה פועלת בתחום זה 26 שנים.

בחודש אוגוסט 2010 הושלמה רכישתה של חברת רוזתם אשר נרכשה לפי שווי חברה של 65 מ' $, ובניכוי הלואות בעלים, הלואות בנקאיות ועלויות רכישה הסתכמה עלות הרכישה ב-122.8 מ' ש"ח.ההון העצמי של רוזתם נכון למועד הרכישה היה שלילי בסך של 28.5 מ' ש"ח.לסקירה על רכישת רוזתם לחץ כאן.בספטמבר 2010 מוזגה כל פעילות רוזתם לתוך חברת על בד.

רוזתם עוסקת ביצור טמפונים ובמכירתם על בסיס של Private Label ועיקר פעילותה בחו"ל. 

בסקירה זאת נתייחס לתוצאות העסקיות של על בד בתשעת החודשים הראשונים של 2011.לסקירה מקיפה על פעילות החברה ועל תוצאותיה העסקיות בשנים 2008-2010 לחץ כאן.  

להלן תמצית דוחות רו"ה לרבעון השלישי של 2011 ולתקופה ינואר-ספטמבר 2011 לפי מגזרי פעילות ולחברה כולה, באלפי ש"ח (טבלה מפורטת יותר מצורפת לסקירה בקובץ אקסל - ראה קישור בסיום הסקירה):

א.דוח מגזרי

מגזר

סעיף

שינוי 1-9/11 1-9/10 שינוי 7-9/11 7-9/10
מגזר המגבונים: מכירות: 7% 712,947 667,756 17% 257,850 220,122

           -

רווח תפעולי: 25%- 26,751 35,666 69% 10,216 6,036

-

רווחיות תפעולית:

-

4% 5%

-

4% 3%
מגזר ההיגיינה הנשית*: מכירות:

-

143,913 31,288

-

49,031 31,288

-

רווח תפעולי:

-

8,610 4,968-

-

352 4,968-

-

רווחיות תפעולית:

-

6%

-

-

1%

-

*בשנת 2010 מתייחס לתקופה 17.8-30.9 בלבד.

ב.דוח לחברה כולה

-

שינוי 1-9/11 1-9/10* שינוי 7-9/11 7-9/10*
סה"כ מכירות 23% 856,860 699,044 22% 306,881 251,410
רווח גולמי 15% 162,314 140,978 35% 52,774 39,118
רווחיות גולמית

-

19% 20%

-

17% 16%
רווח תפעולי 6% 34,093 32,280 354% 8,295 1,828
רווחיות תפעולית

-

4% 5%

-

3% 1%
הכנסות (הוצאות) מימון נטו

8%-

(7,962) (8,684)

-

594 (4,669)
רווח נקי 20% 20,122 16,750

-

6,597 (2,352)

*פעילות רוזתם (מגזר ההיגיינה הנשית) בשנת 2010 מתייחסת לתקופה 17.8-30.9 בלבד.

מגזר המגבונים

מכירות המגבונים מיועדות לשלושה אזורים - ישראל (25%), אירופה (62%) וארה"ב (13%).

המגמה במכירות באזורים אלה לא היתה אחידה - עליה בישראל ואירופה, ירידה בארה"ב.הרווח התפעולי ירד בארה"ב (ירידה חדה) ובגרמניה, ועבר בישראל מהפסד אשתקד לרווח השנה.

בישראל נמצא בתהליך הקמה קו יצור נוסף לבדי ספאנלייס בעלות של 13 מ' אירו.כמו כן נמצא בתהליך הקמה ע"י מושב משואות יצחק (בעל השליטה בחברה) מבנה בשטח של 5,350 מ"ר בעלות של 13 מ' ש"ח לצורך תפעול קו היצור.הקו צפוי להתחיל לפעול במחצית 2012. 

מגזר ההיגיינה הנשית

כאמור הושלמה רכישת רוזתם באוגוסט 2010, כך שנתוני ההשוואה  אינם על בסיס שווה.עפ"י השוואת המכירות של רוזתם על בסיס פרו-פורמה בין התקופות עלו המכירות ברבעון ב-12% ובמצטבר ירדו ב-2%.

הרווחיות התפעולית ברבעון היתה נמוכה ביותר של 1% בלבד, ובמצטבר היתה הרווחיות התפעולית 6%.

במהלך הרבעון השלישי היו לחברה בתחום הפעילות של ההיגיינה הנשית הוצאות חד פעמיות כתוצאה מהעברת אתר היצור של רוזתם בארה"ב לאתר היצור של על בד בצפון קרוליינה ומהטמעת מערכות המידע.

שורה תחתונה

  • שנה לאחר רכישת רוזתם ומיזוגה בעל בד לא נהנית החברה עדיין מסינרגיה בפעילות שתי החברות. 
  • כמו כן, רווחיות החברה עדיין לא התייצבה על מגמה קבועה, והיא משתנה במגזרים ובאזורים הגאוגרפיים השונים.
  • החברה משקיעה בהגדלת כושר היצור, ויתכן שתהיה לכך השפעה חיובית בעתיד על הקטנת עליות הייצור.
  • מתחילת השנה ירדה מנית על בד ב-41%, בעוד שמדד יתר 50 עליו היא נמנית ירד ב-28%.
  • על בסיס שווי שוק של 285 מ' ש"ח ותוצאות ינואר-ספטמבר 2011 המגולמות לבסיס שנתי נקבל מכפיל רווח של 10.5.
  • השינוי הצפוי בדמי הניהול שישולמו למושב משואות יצחק ישפר את תוצאות החברה - ראה סקירה על כך.
  • הבסיס העסקי והפיננסי של פעילות החברה הוא איתן ולרווחיותה בסיס להשתפר.מכפיל הרווח בו נסחרת החברה נראה לנו אפוא סביר.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

על בד - תמצית דוח רו"ה לרבעון השלישי 2011  על בד - תמצית דוח רו"ה לרבעון השלישי 2011
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על על בד:
על בד במחצית הראשונה של 2014 - תנודות חדות במגזרי הפעילות השונים., 28/09/2014
על בד ב-2013 - קפאון במכירות, זינוק ברווח לאחר השלמת קו ייצור והתייעלות.רוזתם והוספיקו מאכזבות., 13/04/2014
על בד רבעון שלישי 2013 - מכירות מאכזבות, אבל כשהרווח מוכפל קשה לבוא בטענות., 20/11/2013
על בד - סיכום המחצית הראשונה של 2013 - הרווח התפעולי הוכפל, מגזר המגבונים עדיין השחקן הראשי., 27/10/2013
על בד בשנת 2012 - גידול במכירות וברווח, תלות גבוהה במספר לקוחות., 5/04/2013
תיקון 16:דמי הניהול שתשלם חברת על בד למושב משואות יצחק לא יובאו לאישור האסיפה הכללית לאחר שהמושב לא הגיע להסכמה עם המוסדיים., 6/12/2011
דרונט בניית אתרים