Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סודה סטרים ב-2013 ו-2014 (תחזית החברה)- המכירות צומחות, אבל הרווח נשאר קבוע.

לאחר שתוצאות הרבעון השלישי אכזבו במידה מסוימת, תוצאות הרבעון הרביעי וה-Guidance לשנת 2014 היוו אכזבה גדולה.הדוח השנתי המלא יפורסם רק בעוד מספר שבועות, אולם ניתן ללמוד הרבה מהדוח שכבר פורסם ומנתונים נוספים שנחשפו בשיחת הועידה של בכירי החברה עם אנליסטים על שהתרחש ברבעון הרביעי.
2/03/2014

המכירות ברבעון עלו ב-26.4% בדומה לעליה בשנת 2013 כולה, 28.5%, אולם הרווחיות הגולמית צנחה  מ-53% אשתקד ל-42.4% ברבעון, והורידה את הרווחיות הגולמית לשנה כולה ל-50.7% לעומת 54% בשנתיים הקודמות.

מה קרה ברבעון הרביעי?

הנתון בדרמטי ביותר הוא כאמור הירידה החדה ברווחיות הגולמית, אשר נבעה הן מצד מחירי המכירה והן מצד העלויות.

החולשה במכירות בארה"ב בתקופת החגים אשר מצאה ביטוי אפילו בביטול הזמנות אילצה את החברה למכור במחירים נמוכים יותר. בשיחת הועידה ציין מנכ"ל החברה דניאל בירנבאום כי מחירה של מכונת סודה ברבעון היה נמוך  ב-10% או ב-$5 ליחידה מהמתוכנן. עפ"י נתוני המכירה הכספיים והכמותיים שפרסמה החברה המחיר הממוצע  ירד ל- $50.4, ירידה חדה של של 14% ביחס לרבעון הרביעי ב-2012 וירידה בשיעור מתון יותר של 4% ביחס למחירי הרבעון השלישי.

צד העלויות תרם אף הוא לצניחה ברווחיות הגולמית - עלויות של הרצת יצור הסודה-קפס, הכנת אריזות גדולות לחגים אשר לא הוכיחה את עצמה וחייבה פירוק והשמשה אחרת של חלק מהאריזות, והתחזקות השקל אשר ייקרה את עלויות היצור בדולרים.כן ציינה החברה כגורם לרווחיות הגולמית הנמוכה את מכירת מילוי הגאז, המניב את הרווחיות הגולמית הגבוהה ביותר, בכמויות נמוכות מהמצופה.

במונחים כמותיים נמשכה ב-2013 הצמיחה במכירות החברה כפי שניתן לראות בטבלה הבאה.קצב הגידול היה דומה לזה של 2012, פרט למכירת הטעמים אשר עלתה ב-22% לעומת 49% ב-2012.

המודל העסקי של החברה הוא מודל של Razor and Blades (דוגמת רכישה חד פעמית של מכשיר גילוח ולאחר מכן של סכיני גילוח) - רכישה של מכשיר הסודה ולאחר מכן החלפת גאז בבלונים ומכירת טעמים שונים הנילווים לסודה.השיעור הנמוך יותר של הגידול בכמויות הטעמים מאשתקד, ולכן שיעורו הנמוך ממכירת המכשירים ומילויי הגז מאכזבים במקצת אף הם.

גם במונחים כספיים נמשכה הצמיחה המהירה במכירות החברה עם גידול של 29%, אם כי בשיעור צמיחה נמוך מאשר ב-2012 שהיה 51%. 

 להלן מכירות מוצרי החברה באלפי יחידות:

המוצר שינוי Q4/13 Q4/12 שינוי 2013 2012 2011
 Starter Kit 39% 1,542 1,111 27% 4,449 3,499 2,710
CO² Refills 25% 5,375 4,308 30% 21,481 16,543 13,292
Flavor Units 32% 9,751 7,362 22% 34,211 28,100 18,900

באמריקה נמכרו ברבעון 679 אלפי מכשירי סודה, עליה של 21% (44% מסה"כ), מילויי גז - 1.2 מ' , עליה של 29% (22%), וטעמים 4.3 מ' יחידות, 54%, 44%. 

בארה"ב עלתה ברבעון מכירת המכשירים ב- 21%, הטעמים ב- 54%, ומילוי גז ב- 30%.

בשנה כולה באמריקה מכשירי סודה עלו ב-37%, גז ב-59% וטעמים ב-49%. 

להלן מכירות מוצרי החברה לפי מוצרים באלפי דולר:

-

שינוי Q4/13 Q4/12 שינוי 2013 2012 2011
Starter Kit 18% 77,800 66,100 25% 233,146 185,785 125,595
מחיר ממוצע ל-kit 15%- $50.4 $59.5 1.3%- $52.4 $53.1 $46.3
Consumables* 35% 87,800 64,800 31% 317,798 241,922 156,959
סה"כ מכירות 26% 168,100 132,900 29% 562,723 436,316 288,953
 

להלן התפלגות המכירות לפי אזורים באלפי דולר:

אזור

שינוי Q4/13 Q4/12 שינוי 2013 2012 2011
אמריקה 16% 72,700 62,800 38% 218,169 157,705 83,894
מע. אירופה 38% 71,600 51,900 31% 268,500 204,332 153,174
אסיה-פסיפיק 28% 14,800 11,600 3% 43,554 42,367 21,010
CEMEA 36% 9,000 6,600 2% 32,500 31,912 30,875
סה"כ 26% 168,100 132,900 29% 562,723 436,316 288,953

הצמיחה המהירה באמריקה ובמערב אירופה נמשכה ב-2013, לעומת צמיחה נמוכה  באסיה-פסיפיק וב-CEMEA. ב-1 באפריל יכנס לתוקף הסכם לרכישת המפיץ של החברה ביפן אשר החברה אינה מרוצה מביצועיו.ברכישה יושקעו כ-7 מ' דולר, בעיקר ברכישת מלאי.

נתוני הרווח התפעולי לפי אזורים גאוגרפיים יפורסמו עם פרסומו של הדוח השנתי המבוקר, כאמור בעוד מספר שבועות.

תמצית דוח רו"ה (באלפי $):

-

שינוי Q4/13 Q4/12 2014E* שינוי 2013 2012 2011
מכירות 26.4% 168,110 132,947 647,100 28.5% 562,723 436,316 288,953
רווח גולמי 1.2% 71,329 70,508

323,550**

28.3% 285,570 235,825 157,548
רווחיות גולמית

-

42.4% 53.0%

50%**

-

50.7% 54% 54.5%
רווח תפעולי 66.7%- 2,620 7,865 7.5% 48,928 45,533 28,707
רווחיות תפעולית

-

1.6% 5.9%

-

-

8.7% 10.4% 9.9%
Ebitda 45.2%- 5,880 10,728 69,070 13.4% 62,226 54,890 35,282
רווח לפני מס 86.8%- 1,005 7,611

-

4.7% 46,682 44,597 30,858
מסים על ההכנסה

315.3%

324 78

-

523%

4,655 737 3,373
רווח נקי 90.9%- 681 7,533 43,287 4.2%- 42,027 43,860 27,485

* תחזית החברה.

** עפ"י נתונים משיחת הועידה.

הוצאות המכירה הסתכמו ב-2012 ב-153 מ' דולר, 35% מהמכירות, וב-2013 עלו הוצאות המכירה ב- 21.7% ל- 186.3 מ' דולר, וירדו לשיעור של 33% מהמכירות- תופעה די נדירה בהתחשב בכך שכאשר המכירות גדלות עולות גם הוצאות על הובלה, איחסון, משכורות ועמלות סוכנים וכמובן הוצאות פרסום וקידום מכירות.

הוצאות ההנהלה והכלליות הסתכמו ב-2012 ב-37.8 מ' דולר, 8.7% מהמכירות, וב-2013 הן עלו ב-33% ל-50.3 מ' דולר, 8.9% מהמכירות.

בהוצאות המס חל גידול ניכר אשר אליו תתיחס החברה ככל הנראה בדוח הדירקטוריון.

Guidance ל-2014

ראשית נתייחס לרבעון הראשון של 2014.החברה לא פרסמה תחזית נפרדת לרבעון זה, אולם ציינה במהלך שיחת הועידה מספר רב של פעמים את "הרוח הנגדית" שתנשוב במהלך המחצית הראשונה של 2014.

לכך מספר סיבות - המשך החולשה בתחום הקמעונאי, צבירת מלאי על ידי קמעונאים ברבעון הרביעי, השפעת הירידה במחירים ברבעון הרביעי אשר תשפיע ככל הנראה גם על המחירים ברבעון הראשון. כל אלה יובילו לדברי דני ארדרייך, CFO  סודה סטרים, לכך שברבעון הראשון לא נראה גידול במכירות ביחס ל-2013, ויתכן שגם הרווחיות תהיה נמוכה מאד (פרשנות שלי).

מצד העלויות יפעלו לרעת החברה התחזקות השקל אשר התדרדר בינתיים לשער 3.47 ש"ח, והוצאות פרסום חריגות בעקבות הפרסום ב- Super Bowl והסכם היצוג עם סקרלט ג'והנסון, וכן הוצאות בגין פעילויות שיווק נוספות במערב אירופה.

התחזית לשנה הבאה מבשרת המשך צמיחה במכירות אולם בשיעור מתון של 15%, רווחיות גולמית של כ-50% בדומה לשנה שעברה, יחס Ebitda למחזור של 10.6% לעומת 11% ב- 2013.

הרווח הנקי יעלה על פי התחזית ב-3% בלבד, ויהווה 6.7% מהמחזור לעומת 7.5% אשתקד.אזהרת החברה מרוח נגדית במחצית הראשונה של השנה מעורר את החשש שהחברה עלולה שלא לעמוד ברווחיות הגולמית החזויה.

שורה תחתונה

  • אם תעמוד החברה בתחזית, 2014 תהיה השנה השלישית עם רווח נקי כמעט ללא שינוי בסביבות 43 מ' דולר, כאשר מחזור המכירות עולה במקביל בקרוב ל-50%. המשמעות היא - החברה מוציאה יותר ויותר כדי למכור.
  • העסקה בין קוקה קולה לבין חברת הקפה   Green Mountain Coffee Rosters (סימול - GMCRׂ), המוכרת מכונות קפה ביתיות עם שם המותג Keurig ואשר נועדה לשווק גם מכונות ביתיות ליצור סודה, יצרה בשוק ציפיות נוגדות. מחד חשש ממלחמת גולית בדוד, ומאידך תקוה לכך שפפסי לא תשאר אדישה ותרכוש את סודה סטרים.
  • בימים האחרונים עולה מנית סודה סטרים לאחר שוויטני טילסון המנהל מספר קרנות גידור והידוע כ"משקיע ערך" הודיע כי רכש מניות של סודה סטרים והביע אמון בעתידה של החברה.
  • מכפיל הרווח בו נסחרת החברה במועד הסקירה על בסיס רווחי 2013 וגם של 2014 הוא של 21, עדיין לא נמוך בעיקר בהתחשב בקפאון ברווחי החברה.
  • ההשקעה במניות סודה סטרים היא השקעה לטווח ארוך עם סיכון עסקי ובורסאי לא נמוכים.
  • מאידך רכישת החברה על ידי פפסי או שיתוף פעולה איתה יגרמו לעליה חדה במחיר המניה.
    סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
    לתנאי השימוש באתר.

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה כתבות נוספות על סודה סטרים:
סודה סטרים תפרסם את דוחות הרבעון הראשון ב-14 במאי., 2/05/2014
כלכליסט דיווח על מגעים להכנסת שותף לסודה סטרים - המניה זינקה ב-8%., 17/04/2014
מנית סודה סטרים צנחה אבל יתרות השורט דוקא גדלו., 4/02/2014
סודה סטרים פרסמה אזהרת רווח חמורה. המניה צנחה ב-25%.האם ראינו כבר את הגרוע מכל, והאם המוכרים בשורט יסגרו את הפוזיציה?, 15/01/2014
לאחר שכבר ירדה מתחת למחיר של $47 זינקה סודה סטרים ל-$50.34, לאחר סקירה חיובית והמלצת "קניה"., 9/01/2014
האם תעמוד סודה סטרים ב - Guidance לרבעון הרביעי?, 9/12/2013
Soda Stream רבעון שלישי - ספקות בוול סטריט לגבי קצב הצמיחה העתידי., 3/11/2013
נקמת השורטיסטים: התוצאות של Soda Stream ברבעון השלישי לא רעות בכלל אבל וולסטריט מאוכזבת והמניה צונחת ב-11%., 30/10/2013
Soda Stream - צמיחה מהירה בעסקים ובמחיר המניה - מה הלאה?, 29/09/2013
דרונט בניית אתרים