Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות שונות, שיעורי היוון שונים לגמרי.

הערכת השווי של נכסים מניבים מחושבת בד"כ כלל על ידי חלוקת ה-N.O.I בשיעור ההיוון  ( Cap Rate).

הצעות רכש

הושלמה הצעת הרכש ל-5% ממניות וילי פוד.

עסקת הרכישה של מניות וילי פוד מצבי ויוסף ויליגר על ידי אלכסנדר גרנובסקי באמצעות חברת אמבלייז כרוכה בהצעת רכש למניות החברה במחיר של 34.71 ש"ח למניה.
29/04/2014
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

להצעת הרכש של ריבוע כחול נדלן נענו כמעט כל בעלי המניות.שיעור ההקצאה -7.68%.תגובה שלילית של מידרוג לרכישה העצמית.

היענות של 99.2% להצעת הרכש הביאה לכך שבעלי המניות אשר נענו להצעה קיבלו מכרו 7.68% מהמניות אותן בקשו למכור.
24/02/2014
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

המחירים גבוהים? רבוע כחול נדל"ן דוקא חושבת שלא - משקיעה 160 מ' ש"ח ברכישת מניותיה.

חברת רבוע כחול נדל"ן אינה נרתעת מהמחיר הגבוה אליו הגיעו מניותיה ומציעה לבעלי המניות לרכוש מהם בהצעת רכש 979,220 מניות מתוך סך כולל של 12,554,098 מניות, במחיר של 163 ש"ח לכל מניה, ובסה"כ ב-160 מ' ש"ח.

9/02/2014
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

הצעת הרכש למניות מי עדן נכשלה אבל היתה קרובה מאד לסיום מוצלח.

בהצעת הרכש הציע רוני נפתלי לרכוש 58.12% ממניות מי עדן במחיר של 6.1 ש"ח.
6/01/2014
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

לא מפתיע - מחיר הצעת הרכש למניות מי עדן הועלה בכ-13% ל-6.1 ש"ח.

בסקירת הצעת הרכש למניות מי עדן שאלנו מדוע למכור שקל ב-86 אגורות, שכן מחיר הצעת הרכש, 5.4 ש"ח, היה נמוך ב-14% מהונה העצמי של החברה על בסיס פרו-פורמה.
היום הודיע רוני נפתלי באמצעות חברה בשליטתו על העלאת מחיר הצעת הרכש ל-6.1 ש"ח, נמוך בכ-2% מההון העצמי.
25/12/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

הצעת רכש מלאה למניות מי עדן ע"י רוני נפתלי - מדוע למכור שקל ב-86 אגורות?

לאחר שנמכרו כל עסקיה של חברת מי עדן פרסם רוני נפתלי הצעת רכש מלאה למניות החברה במחיר של 5.4 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של 57.7 מ' ש"ח.
17/12/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

הצלחה להצעת הרכש המיוחדת למניות ברן.

לאחר שתי הצעות רכש מלאות שלא נענו אשתקד, הציבור נענה להצעת הרכש המיוחדת ומכר לבעלי השליטה בחברה 5.11% מהון המניות של החברה.
23/10/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

שוב הצעת רכש בברן, הפעם מיוחדת.מאיר דור הופך ממוכר לקונה.

לאחר שתי הצעות רכש שכשלו בשנת 2012 שוב עומדת בפני בעלי המניות של ברן הצעת רכש, אלא שהפעם הצטרף למציעים מאיר דור, יו"ר הדירקטוריון, וההצעה היא למניות המייצגות 5.14% בלבד מזכויות ההצבעה.לא פחות חשוב - מחיר ההצעה נמוך יותר.
7/10/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

הצלחה להצעת הרכש של עזריאלי למניות חברת גרנית - תמחק מהמסחר ותהפוך לחברה פרטית.

להצעת הרכש נענו ניצעים אשר החזיקו ב-51,397,179 מניות, ועזריאלי הגיעה להחזקה של 95.5% בחברת גרנית.ליתרת הנצעים אשר לא נענו להצעת הרכש תבוצע מכירה כפויה.
28/09/2012
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

מחיר הצעת הרכש למניות גרנית הועלה ב-25% ל-5.49 ש"ח.

לאחר שמחיר המניה עלה מעל למחיר בו נקבה הצעת הרכש העלתה חברת עזריאלי את מחיר הצעת הרכש בלא פחות מ-25%.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

גרנית מוצגת במאזן עזריאלי לפי שווי של 1.29 מיליארד ש"ח, הצעת הרכש למניותיה של גרנית נוקבת במחצית משווי זה.

קבוצת עזריאלי פרסמה הצעת רכש מלאה למניות גרנית במחיר של 4.4 ש"ח למניה ובהיקף כספי של 255 מ' ש"ח.מחיר מנית גרנית כיום כבר גבוה ב-8% ממחיר הצעת הרכש.
20/08/2012
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
דרונט בניית אתרים