Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השוק העניש שוב את אבן קיסר, האם הפעם זאת הזדמנות קניה?

19/11/2016

ערב פרסום הדוח הכספי של אבן קיסר לרבעון השלישי נסחרה מנית אבן קיסר במחיר של $34.35. מאז פרסום הדוח ולאחר התאוששות מסוימת ירדה מנית אבן קיסר ב-16% והיא נסחרת כיום במחיר של $29.45.

מה גרם לירידה התלולה?

שלוש סיבות חזקות - פספוס בתחזית והורדה של ה-Guidance , לצד תוצאות מאכזבות  בשוק האמריקני.

 

המכירות ברבעון הסתכמו ב-144.3 מ' דולר, עליה של 5.5% ביחס לרבעון השלישי ב-2015, אולם האנליסטים ציפו למכירות של  152.8 מ' דולר. הרווח המתואם למניה בדילול מלא הסתכם ב- $0.70 לעומת תחזית של  $0.77.

התחזית החדשה של החברה למכירות בשנת 2016 מסתכמת בממוצע  ב-529 מ' דולר לעומת תחזית ממוצעת קודמת של 557 מ' דולר , ירידה של 5%, ותחזית החברה הממוצעת ל- adjusted Ebitda לשנת 2016 היא עתה של 127 מ' דולר  לעומת 141 מ' דולר, ירידה של 10% (!).

 

האם הירידה החדה במניה מהווה הזדמנות קניה?

 

אבן קיסר (CSTE) מייצרת ומוכרת משטחי קוורץ באיכות גבוהה כמוצר פרימיום בשם המותג Caesarstone ומספר שמות נוספים. משטחי הקוורץ משמשים בעיקר למטבחים ולשימושים שונים אחרים בבית - מדרגות, פנלים וכו'.מאפיני הקוורץ, אשר אינו נשרט או מחורר, לא מחליד ועמיד בחום הופכים אותו אידאלי למטבחים (מתוך דוחות החברה). 

 

לסקירה מקיפה על החברה לחצו כאן. 

 

מכירות 

 

להלן התפתחות המכירות  בשווקים העיקריים של החברה, באלפי דולר:  

 

-

 שינוי  1-9/16  1-9/15 שינוי  Q3/16  Q3/15 שינוי  2015

2014

ארה"ב:

  -

  167,634 166,792    (5.4%)

  58,379

  61,685 20.3%  223,341   185,583
אוסטרליה:   19.2%   94,848 79,603    21.8% 35,637    29,258 2.6%  110,290   107,539
קנדה:   21.6%   64,280 52,860    13.0%   22,379   19,804

 22.2%

 70,739   57,898
ישראל:   8.9%   32,729 30,054    6.4%   11,316   10,632 (4%)  39,645   41,286
אירופה:   10.5%   20,407 18,469    (1.2%)   6,985   7,067

3.6%

 23,948   23,109
שאר העולם:   (2.9%)   23,670 24,376    14.8%  9,610   8,371  (1.4%)  31,551   31,987
סה"כ:   8.4%   403,568 372,154    5.5%

  144,306

  136,816  11.6%  499,515   447,402

 

כפי שניתן לראות, גידולים מרשימים ברבעון באוסטרליה ובקנדה, אך ירידה מאכזבת מאד בארה"ב. מתחילת השנה לא חל שינוי במכירות בארה"ב, לאחר עליה שנתית של 20% בשנים 2014 ו-2015.במצגת שפרסמה לרבעון השלישי של 2016 מסבירה החברה כי המכירות בארה"ב עלו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור חד ספרתי אולם המכירות לאיקאה ירדו ביחס לשנה שעברה. לעומת זאת בקנדה בה עלו המכירות בשיעור גבוה הן ברבעון והן במצטבר מציינת החברה כי המכירות באיקאה תרמו לעליה.

 

ברבעון הרביעי החברה צופה ירידה במכירות בארה"ב (ראה על התחזית לרבעון הרביעי בהמשך).

 

 

הסכמים עם איקאה בארה"ב וקנדה

לאבן קיסר  בלעדיות למכירת משטחים שאינם עשויים מלמינציה בחנויות איקאה ארה"ב עפ"י הסכם שנחתם במאי 2013, ובחנויות איקאה קנדה עפ"י הסכם שנחתם באוקטובר 2014. תקופות ההסכם הנוכחי תסתימנה ב-31.12.2016 וב-31.1.2017 בהתאמה. החברה מוכרת ללקוחות איקאה גם משטחים שאינם מקוורץ וכן מבצעת את התקנת המשטחים עבור הלקוחות.

 

נכון להיום, חודש וחצי לפני מועד הסיום של ההסכם עם איקאה בארה"ב החברה לא מסרה כל דיווח על חידוש החוזה.

 

דוח רו"ה 

 

להלן תמצית דוח רו"ה באלפי דולר:

 

-

 שינוי  1-9/16  1-9/15  שינוי  Q3/16  Q3/15 שינוי 2015

2014

מכירות:   8.4%   403,568 372,154    5.5%   144,306   136,816   11.6%  499,515  447,402
רווח גולמי:   6.0% 161,054 152,007    8.0%   58,461   54,087   5.6%  200,225  189,561
רווחיות גולמית:

  -

 39.9%   40.8%

  -

  40.5%   39.5%

-

 40.1%  42.4%
רווח תפעולי:

-

  73,697 73,743    14%   28,175   24,718   1.4%  96,386  95,042
רווחיות תפעולית:

  -

  18.3%   19.8%

  -

  19.5%   18.1%

 -

 19.3%  21.2%
Edjusted Ebitda*   5.3%  100,292   95,236   3.6%   37,521   36,212   7.8%  125,667  116,553
כאחוז מהמכירות:   -   24.9%   25.6%

  -

  26.0%   26.5%

-

 25.2% 26.1%
רווח נקי:   1.8%   61,166   60,066  11.5%   22,773   20,419  (1%)  79,458  80,259
- מיוחס לבעלי המניות:

  -

  59,527   59,056   12.8%   22,343   19,806 (1%)  77,766  78,439
רווח למניה   1.8%   $1.70   $1.67   16.1%   $0.65   $0.56   (1.5%)  $2.19  $2.22

 

* בניטרול סעיפים חד פעמיים. 

 

להלן התפתחות הסעיפים העיקריים בדוח רו"ה:

 

 • רווחיות גולמית - שיפור מ-39.5% ל-40.5% ברבעון כתוצאה מהוזלה במחיר חומרי הגלם. במצטבר חלה ירידה מ-40.8% ל-39.9%. המפעל החדש בריצ'מונד היל הכולל שני קווי יצור עדיין לא הגיע לאופטימיזציה וגם לכך השפעה שלילית על הרווחיות הגולמית. סמנכ"ל הכספים יאיר אוורבוך ציין בשיחת הועידה כי חוסר היעלות במפעל החדש גרע 1.5% מהרווחיות הגולמית, אולם ציין שהמפעלים בישראל פעלו טוב מאד ופיצו על כך.
 • הוצאות מכירה ושיווק - עליה של 27% ברבעון ושל 16.4% במצטבר. הרבה מעבר לגידול בהכנסות. החברה מסבירה את העליה בהוצאות אלה בהשקעה ביכולות שיווק ומכירה בארה"ב, בין השאר על ידי הגדלת כח האדם בתחום המכירות ב-20% כאשר המטרה היא להגדילו השנה ב-25%.
 • הוצאות הנהלה  וכלליות - עליה של 4.7% ברבעון ושל 12% במצטבר.
 • רווח תפעולי - עליה של 14% ברבעון ויציבות במצטבר. בניטרול סעיף הסדרים משפטיים (פיצויים לעובדים שחלו במחלת ריאות שנגרמה ככל הנראה מחשיפה בעת חיתוך ועיבוד לוחות הקוורץ) הסתכם הרווח התפעולי ב-29.4 מ' דולר ברבעון השלישי אשתקד וב-29.2 מ' דולר השנה. במצטבר לא חל שינוי ברווח התפעולי לעומת שנה שעברה, אולם בניטרול סעיף הסדרים משפטיים הסתכם הרווח התפעולי אשתקד ב-78.5 מ' דולר והשנה ב-76.5 מ' דולר, ירידה של 2.5%.

 

תזרים מזומנים

 

להלן תזרים המזומנים של החברה באלפי דולר:

 

-

 שינוי  1-9/16  1-9/15  2015 2014 2013
תזרים מפעולות שוטפות   27.6%   65,632   51,433  85,661 76,023 75,670
השקעה ברכוש וציוד   (70.5%)   16,961   57,542  76,495 86,373 27,372
 תזרים מזומן חופשי

  -

  48,671   (6,109)  9,166  (10,350)  48,298
דיבידנד ששולם

  -

  -

  -

 -

20,025 20,149

 


לחברה תזרים מזומן חזק המאפשר  את הרחבת כושר היצור.  בשנתיים האחרונות היה לחברה תזרים מזומנים חופשי שלילי או זניח כתוצאה מההשקעה במפעל בארה"ב.

 התזרים התפעולי ברבעון השלישי הסתכם ב-33 מ' דולר לעומת 28.5 מ' דולר אשתקד. 


תחזית החברה ל-2016  

 

בעקבות תוצאות הרבעון השלישי  והמשך פעולות ההתיעלות הורידה החברה את התחזית מתחומי מכירות שהממוצע שלהם הוא 557 מ' דולר ל-529 מ' דולר, ירידה של 5%, ושל ה-Edjusted Ebita  מ-141 מ' דולר ל-127 מ' דולר, ירידה של 10%.

ביחס ל-2015 המכירות ב-2016 יגדלו ב-6%, לעומת צמיחה מהירה של 12% ב-2015 לעומת 2014. ב-Edjested Ebitda  לא יהיה שינוי ביחס ל-2015, לעומת גידול של 8% ב-2015 ביחס ל-2014.

התחזית הנגזרת מכך לרבעון הרביעי היא של מכירות בהיקף של 125  מ' דולר, ירידה של 2%, ושל Edjusted Ebitda בסך של 27 מ' דולר, ירידה של 11%.

 

שורה תחתונה

 • החברה רואה בארה"ב את שוק הצמיחה העיקרי, הן בגלל גודלו והן בגלל החדירה הנמוכה יחסית של משטחי הקוורץ. לצורך כך הוקם במפעל חדש בריצ'מונד היל עם שני קווי יצור, ונבנה מערך ניהולי ושיווקי.
 • ב-2016 לא תהיה צמיחה בשוק זה, ופעילות המפעל שהחלה בהדרגה בשנת 2015 עדיין אינה יעילה.
 • מרכיב חשוב בפעילות בארה"ב הוא שיתוף הפעולה עם איקאה אשר אינו עונה עדיין על הצפיות. מעבר לכך, תקופת החוזה עם איקאה מסתיימת בסוף השנה והחברה לא דיווחה עדיין על חידושו.
 • הפעילות בשאר האזורים דוקא צומחת יפה ומתחילת השנה נרשם בה גידול של 15% במכירות.
 • גם בסך הפעילות תהיה ב-2016 צמיחה, אם כי איטית יותר, של 6%, אולם ה-Edjusted Ebitda יהיה ללא שינוי.
 • מנית אבן קיסר נסחרת במחיר של $29.45 ובשווי שוק של מיליארד דולר, לאחר שירדה ב-16% ביחס למחיר המניה ערב פרסום הדוחות. ב-52 השבועות האחרונים היה שערה הגבוה של המניה $42.35 כך שביחס לשער זה מדובר בירידה של 30%. בעבר הקצת יותר רחוק, באוגוסט 2015, נסחרה המניה במחיר של $72, וביחס לשיא זה ירדה מנית אבן קיסר ב-60%.
 • ביחס לרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים נסחרת אבן קיסר במכפיל רווח של 12.8. ה-EV של החברה הוא 1.25 מיליארד דולר, מכפיל של 9.8 ביחס ל-Edjusted Ebitda.
 • מדובר במכפילים נמוכים, גם ביחס להסטורית המכפילים של החברה, זאת לאחר שהשוק "גילח" את פרמית הצמיחה שנתן בעבר לחברה.
 • האם זה מוצדק? לא בטוח.קשה לחזות את התפתחות השוק האמריקני, אולם אם פעילותה של החברה לארגון מחדש בשוק זה תחזיר אותה לפסי צמיחה מחירה הנוכחי של המניה נראה אטרקטיבי. בטווח הקצר, לעומת זאת, צפויה החברה לפרסם את תוצאות הרבעון הרביעי שלא תהיינה טובות כאמור, וכן אי חידושו של ההסכם עם איקאה עלול לגרום לנפילה נוספת במחיר המניה.
 • לבעלי "ידיים חזקות" בלבד.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם למכור ולקנות ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על אבן קיסר:
אבן קיסר ב-2017 -צניחה ברווחיות וצרור בעיות., 6/03/2018
הרבעון השני של אבן קיסר - טוב במכירות, גרוע ברווחיות הגולמית., 15/10/2017
הדוח השנתי המפורט של אבן קיסר מגלה כי חלק השוק שלה בארה"ב ירד בחדות., 20/03/2017
אבן קיסר ב-2016 וב-2017 - האם הן שנות מעבר להמשך הצמיחה בארה"ב?, 22/02/2017
אבן קיסר ב-2015 - ממשיכה לצמוח, אך יותר לאט. שנה קשה למניה., 16/03/2016
אבן קיסר המשיכה לצמוח בקצב מהיר ב-2014, אולם תוריד הילוך ב-2015., 28/02/2015
אבן קיסר ממשיכה לצמוח ברבעון הראשון של 2014., 24/05/2014
אבן קיסר (Caesarstone) תפרסם את דוחות הרבעון הראשון ב-8 במאי., 24/04/2014
אבן קיסר שדות ים - צמיחה מהירה בעסקים, אולי מהירה מדי במחיר המניה?, 25/12/2013
דרונט בניית אתרים