Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות שונות, שיעורי היוון שונים לגמרי.

הערכת השווי של נכסים מניבים מחושבת בד"כ כלל על ידי חלוקת ה-N.O.I בשיעור ההיוון  ( Cap Rate).

הצעת רכש מלאה למניות מי עדן ע"י רוני נפתלי - מדוע למכור שקל ב-86 אגורות?

לאחר שנמכרו כל עסקיה של חברת מי עדן פרסם רוני נפתלי הצעת רכש מלאה למניות החברה במחיר של 5.4 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של 57.7 מ' ש"ח.
17/12/2013

הצעת הרכש המלאה למניות מי עדן מותנית בהשגת שיעור ההיענות הדרוש לקיבול הצעת רכש מלאה, כך שנפתלי יחזיק לפחות ב-95% מהמניות (ובלבד שיותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי ענין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה), או לפחות ב-98% מהמניות (ללא כל התניה לגבי הרכב הניצעים שנענו להצעת הרכש).בהתמלאות אחד מהמקרים תבוצע רכישה כפויה של מניות המחזיקים אשר לא נענו להצעת הרכש.

בנוסף להצעת הרכש למניות החברה פרסם רוני נפתלי הצעת רכש רגילה לכתבי האופציה מסדרה 2 הניתנים למימוש למניות החברה במחיר מימוש של 8.2 ש"ח הנמצא מחוץ לכסף, במחיר של 0.229 ש"ח לכל כתב אופציה.תוקפה של הצעת הרכש לכתבי האופציה מותנה בהצלחת הצעת הרכש למניות.

מועד הקיבול האחרון לשתי הצעות הרכש הוא 30 בדצמבר.

בעקבות מכירת פעילותה של מי עדן החברה היא כיום חברה ללא פעילות, אך עם מזומנים בקופה. מכירת הפעילות הושלמה בחודש אוקטובר כך שהדוח הכספי ל-30 בספטמבר אינו מייצג את מצבה הנוכחי של החברה.עפ"י מאזן החברה ל-30 בספטמבר על בסיס פרו-פורמה לחברה מזומנים שווי מזומנים בסך 25.18 מ' אירו (מזה מליון אירו המופקדים בפקדון להבטחת מצגים שהוצגו בעסקה).כנגד המזומנים לחברה התחיבויות זניחות והון עצמי בסך של 24 מ' אירו המיוחס לבעלי המניות, כ-118 מ' ש"ח.

שווי החברה בהתאם להצעת הרכש הוא 99.3 מ' ש"ח, נמוך ב-14% מההון העצמי.

בעלי המניות בחברה

להלן החזקת בעלי הענין במי עדן (לא הצגנו את ההחזקות בדילול מלא משום שהאופציות הן מחוץ לכסף):

 • רוני נפתלי - 41.88%.
 • יהודה נפתלי - 14.48%.
 • גיורא נפתלי - 8.23%. האחים נפתלי מחזיקים ביחד ב-64.59% וקשורים בהסכמי הצבעה (יש לציין כי ללא קשר להחזקה במי עדן מחזיקים רוני ויהודה נפתלי ב-72% ממניות חברת מרכזי המסחר ביג).
 • Och-Ziff Hildung (היתה בעלת כ-30% בעסקי המים של מי עדן לפני מכירתם) - 10.1%.
 • ילין לפידות קרנות נאמנות - 8.31%.
 • הציבור מחזיק ישירות ב-17%.

ההצעה מופנית אפוא גם לאחיו של רוני נפתלי ולשותפה לשעבר Och-Ziff Hildung.

תמוה שלא צוינה במפרט הצעת הרכש תגובתם של יהודה וגיורא נפתלי להצעת הרכש, שכן אי היענות של אחד מהם משמעותה כשלון הצעת הרכש.


שורה תחתונה

 • מנית מי עדן נסגרה היום בשער של 5.254 ש"ח הנמוך בכ-3% ממחיר הצעת הרכש, 5.4 ש"ח.ההון העצמי פרו-פורמה למניה הוא 6.30 ש"ח.המחיר המוצע הנמוך ב-14% ממחיר ההון העצמי.
 • נראה שהמספרים מדברים בעד עצמם - תימחור החברה פשוט מאד, כי הנכס היחיד שלה הוא כסף.
 • אין כל סיבה שבעלי המניות יקבלו  86 אגורות על כל שקל.
 • לדעתנו נראה שיפור במחיר הצעת הרכש.
 • האם לרכוש את המניה ? יש לזכור שלצד האפשרות להפקת רווח מהיר אם יועלה מחיר הצעת הרכש קיימים גם סיכונים - כשלון הצעת הרכש, מצב אפשרי בהחלט, יכול להביא לירידה במחיר המניה ואף למצב בו לא יהיה אפשרי למכרה. 

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך ו/או המלצה לרכישת ניירות הערך המוזכרים.כמו כן הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד פרסום הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

                                                                           

                                                                                                                       

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על הצעת רכש למי עדן:
הצעת הרכש למניות מי עדן נכשלה אבל היתה קרובה מאד לסיום מוצלח., 6/01/2014
לטופ אלפא יש טענות נוספות ורעיונות חדשים ביחס ל מחיר הצעת הרכש למניות מי עדן - קראו בכתבה המתפרסמת היום ב-The Marker, 29/12/2013
לא מפתיע - מחיר הצעת הרכש למניות מי עדן הועלה בכ-13% ל-6.1 ש"ח., 25/12/2013
דרונט בניית אתרים