Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סקירות כלליות

על מניות צמיחה (Growth stocks) ועל קרנות סל המשקיעות בהן.

ההתלבטות בין ההשקעה במניות צמיחה או במניות ערך מלווה את המשקיעים שנים רבות. בשנים האחרונות נוצר יתרון ברור לתשואות של מניות הצמיחה, ובעיקר למניות הטכנולוגיה הגדולות. מניות אלה, אשר פעילותן שינתה ומשנה את העולם שהכרנו, מציתה את דמיןן המשקיעים, ושעריהן שעטו קדימה.29/09/2021
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

על מניות ערך (Value Stocks) וקרנות סל המשקיעות בהן.

ההתלבטות בין ההשקעה במניות צמיחה או במניות ערך מלווה אותנו שנים רבות. בשנים האחרונות נוצר יתרון ברור לתשואות של מניות הצמיחה, בעיקר למניות הטכנולוגיה הגדולות. מניות אלה אשר פעילותן שינתה את העולם שהכרנו והציתה את דמיןן המשקיעים שעטו קדימה.

17/08/2021
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

סקירות מדדים: מדד ת"א 125 מול מדד ת"א סקטור בלאנס.

לאחר סקירת מדד הדגל של הבורסה, מדד ת"א 35, אנו עוברים לשני מדדים נוספים, מדד ת"א 125 ומדד סקטור באלאנס, מדד חדש יחסית שהושק לפני קרוב לשנתיים.

23/12/2019
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

סקירות מדדים: מדד ת"א 35.

מדד שווי השוק הגדול והמייצג של בורסת ת״א הוא מדד ת"א 35, עם שווי שוק של 517 מיליארד ש"ח. במדד נכללות 35 החברות בהן שווי החזקות הציבור הוא הגדול ביותר מבין החברות הנסחרות בבורסה. כמו בכל מדדי שווי השוק, הרכבו הענפי של המדד הוא נגזר ולא מוגדר מראש.
18/11/2019
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

איך ניתן לקבל נתוני תשואה של תיק ההשקעות.

חישוב הרווחים או ההפסדים מההשקעה בניירות ערך הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים -שערי קניה ומכירה, שערים לתחילת וסיום התקופה שבחרנו, ריבית או דיבידנד שהתקבלו, עמלות ומסים ששולמו - וחישוב הרווח והפסד בתקופות זמן שונות. מנסיוני אכן מלאכה מייגעת הגוזלת זמן רב.

8/04/2018
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

כתבי אופציה שמעניין לעקוב אחריהם.

המסחר באופציות המעו"ף על מניות ספציפיות לא קיים למעשה, אבל נסחרים הרבה כתבי אופציה שהנפיקו החברות עצמן (Warrants).
נסמן כמה כתבי אופציה שנראים אטרקטיביים כחלופה להשקעה במניות החברות המנפיקות עצמן.
26/09/2016
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

כולם אופטימיים, אבל בעלי ענין ונושאי משרה מוכרים.

שוקי המניות עשו כברת דרך לא מבוטלת כלפי למעלה בשנת 2013.מה יקרה ב-2014? קשה לדעת.
13/01/2014
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

כיצד נשווה בין מכפילי הרווח של חברות צמיחה באמצעות ה- PEG.

חברות צמיחה נסחרות בד"כ במכפילים גבוהים, לעיתים גבוהים מאד, אשר במבט ראשון עליהם אנו חורצים את דינם כ"יקרים".אולם, לאחר שמובאת בחשבון הצמיחה הצפויה של הרווח למניה יתכן שהמכפילים יראו אחרת.
כיצד ניתן לבדוק את מכפיל הרווח ביחס לשיעור הצמיחה הצפוי וכיצד משווים בין מכפילים של חברות צמיחה? כלי מקובל לכך הוא מכפיל ה-PEG.
10/02/2012
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

הרכב מדד המעוף ואיך ניתן לבנות בעזרתו תיק סינתטי אלטרנטיבי.

מדד המעוף הוא המדד העיקרי במונחים של שווי שוק ומחזורי מסחר.הוא מהווה גם את נכס הבסיס למסחר היחידי המתקיים בבורסה באופציות מעוף (לצד אופציות על שער הדולר), וניתן להגן עליו או לכתוב עליו כנכס בסיס אופציות (covered call ).
לצד היתרונות קיים חסרון לא קטן - אין לנו שליטה על ההרכב הפנימי של המדד.האם ההרכב הנוכחי של המדד תואם את השקפתנו כיצד יש לבנות תיק השקעה במניות לטווח ארוך? ואם לא, כיצד ניתן לשנותו?
16/02/2013
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
דרונט בניית אתרים