Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וילי פוד סקירה ראשונה - חברה רווחית וצומחת בתחום המזון. האם להשקיע בה או בחברה הבת הנסחרת בנסדא"ק?

חברת וילי פוד הנסחרת בת"א היא למעשה חברת החזקות אשר נכסיה היחידים הם השקעות בניירות ערך וב-57.18% ממניות ויליפוד אינטרנשיונל הנסחרת בנסדא"ק, המרכזת את פעילותה העסקית של הקבוצה.
16/02/2014

קבוצת ויליפוד עוסקת בייבוא, שיווק והפצה של מגוון של למעלה מ- 600 מוצרי מזון בישראל  ובחו"ל ונמנית על יבואניות המזון המובילות בישראל. מקורות הייבוא של הקבוצה הינם מגוונים והיא קשורה לכ- 150 ספקי מזון בעולם. מכירות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-254 מ' ש"ח, עליה של  21%.בשנת 2013 המכירות תסתכמנה ב-335 מ' ש"ח, עליה של 17%.

פעילות הקבוצה מתבצעת על ידי ג. וילי- פוד אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "וילי- פוד אינטרנשיונל") הנסחרת בבורסת הנסדא"ק בארה"ב (סימול: WILC) מאז שנת 1997. למעשה מדובר בפירמידה זוטא, שכן נכסיה היחידים של וילי פוד הנסחרת בבורסה בת"א הם נכסים נזילים ו-57.18% ממניות וילי-פוד אינטרנשיונל המבצעת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה את פעילות הקבוצה.וילי פוד עצמה אינה פעילה, פרט להפעלת חנות בישראל.בעלי השליטה בוילי פוד, צבי ויוסף ויליגר מחזיקים ב-58.62% ממניותיה, ובשרשור מחזיקים ב-33.5% ממניות וילי פוד אינטרנשיונל.ההבדל בין השליטה במבנה הקיים לבין אחוז ההחזקה בשרשור שאינו מקנה שליטה הוא כנראה הסיבה להשארות המצב הקיים.

במועד פרסום הסקירה שווי השוק של החברה הוא 360 מ' ש"ח (מחיר מניה - 27.04 ש"ח), ושוויה של וילי פוד אינטרנשיונל הנסחרת בנסדא"ק בה מחזיקה החברה בכ-57% הוא 104 מ' דולר, כ-366 מ' ש"ח (מחיר מניה - $8.04).מנית וילי פוד הכפילה בשנה האחרונה את מחירה ומנית ויליפוד אינטרנשיונל עלתה ב- 46%.

פעילות הקבוצה

קטגוריות המוצרים העיקריות אשר החברה מיבאת הן של מוצרי חלב ותחליפיו (26% מהמחזור בשנת 2012), שימורי ירקות וחמוצים (20%), שמני מאכל (10%), והקטגוריות הבאות אשר מכירות כל אחת מהן אינן עולה על 10% מהמחזור: שימורי פירות, שימורי דגים, פירות יבשים ופיצוחים, ואחרים.

החברה אינה מנדבת מידע רב על תחומי הפעילות, אולם בדוח הדירוג של חברת מידרוג (לאגרות החוב של החברה דירוג של A3 עם אופק יציב) ניתן למצוא מספר נתונים. מידרוג מגדירה את ויליפוד כיבואנית בסדר גודל בינוני יחסית בענף המזון עם נתח שוק של כ-1%. עם זאת, לחברה מעמד בולט בתחום יבוא שימורי פירות וירקות וכן בתחום גבינות המעדנייה וגבינות פרימיום, קטגוריות בהן לחברה נתח שוק גבוה יחסית.

בכל הקטגוריות שוררת תחרות עזה מול יצרנים ויבואנים מקומיים.התחרות הגוברת בתחום קמעונאות המזון יוצרת לחץ גם על המחירים של החברה וספקי המזון האחרים.

לחברה 1,500 לקוחות המתחלקים ללקוחות השוק המאורגן (בעיקר הרשתות הגדולות), ולקוחות השוק הפרטי (הרשת הרביעית, סיטונאי מזון, חנויות ומינימרקטים, לקוחות מוסדיים).

המכירות ללקוחות השוק המאורגן היוו ב-2012 33% מהמחזור והמכירות לשוק הפרטי 67%. המכירות ללקוחות השוק המאורגן מתחלקות למכירות לשופרסל (17% מהמחזור) ולרבוע הכחול (15%).לשתי רשתות אלה וכן לקו-אופ ישראל מוכרת החברה מוצרים גם על בסיס של Private Label.

כמו כן מייצאת החברה מוצרים לסופרמרקטים בארה"ב, צרפת, ואנגליה, אך לא מציינת את היקף היצוא כך שנראה שלא מדובר בסכומים מהותיים.מדובר בעיקר במזון כשר אשר קיים לו ביקוש מהקהילה היהודית בארה"ב וכן מאנשים המעדיפים מזון כשר בגלל היותו בריא יותר.

לחברה 150 ספקים ברחבי העולם.13% מסך הקניות בשנת 2012 היו מקונצרן ארלה פוד הדני, ממנו מיבאת החברה מוצרי חלב.

תמצית דוח רו"ה

להלן תמצית דוח רו"ה ותזרים המזומנים באלפי ש"ח של חברת הבת ויליפוד אינטרנשיונל:

סעיף שינוי 1-9/13 1-9/12 שינוי Q3/13 Q3/12

2012

הכנסות ממכירות: 21% 253,956 210,111 13% 78,957 70,127 286,509
רווח גולמי: 32% 63,936 48,471 27% 20,707 16,251 69,041
רווחיות גולמית:

-

25%

23%

-

26%

23%

24%
רווח תפעולי: 55% 24,653 15,956 26% 7,168 5,681 23,457
רווחיות תפעולית:

-

10% 8%

-

9% 8% 8.0%
הכנסות מימון: 99%

8,836

4,432 57% 4,249

2,698

8716
הוצאות מימון: 155% 747 293

-

54- 238 410
רווח לפני מסים על ההכנסה: 63% 32,742 20,095 41% 11,471 8,141 31,763
רווח נקי: 62%

24,636

15,220 37% 8,595

6,293

24,006

תזרים מזומנים שינוי 1-9/13 1-9/12 שינוי Q3/13 Q3/12 2012
מפעילות שוטפת: 69% 10,669 6,331 59%- 5,153 12,596 7,121-
רכישת רכוש קבוע: 357% 5,705 1,247 86%- 145 1,048 1,628

 

נקודות עיקריות בדוח רו"ה של וילי פוד אינטרנשיונל

המכירות בתשעת החודשים הראשונים של השנה ("התקופה") עלו בשיעור מרשים של 21%, בהמשך לעליה של 8.4% בשנת 2012. הרווחיות הגולמית עלתה ל-25% בתקופה ול-26% ברבעון השלישי.

החברה פרסמה לאחרונה דוח מיידי לפיו המכירות בשנת 2013 עלו ב-17%, כך שהמכירות ב-2013 הסתכמו ב-335 מ' ש"ח.מנתון זה ניתן לחלץ את המכירות ברבעון הרביעי, 81 מ' ש"ח, עליה של 6% לעומת הרבעון הרביעי בשנת 2012.

בשיחת ועידה שקיימה החברה לאחר פרסום הדוחות הכספיים ציין צבי ויליגר, מבעלי השליטה בחברה, כי הוא צופה עליה של 20% במכירות ב-2014 ושיפור ברווחיות הגולמית לכ-28%-30%.

בעוד שהרווח הגולמי עלה בתקופה ב- 32%, עלו הוצאות המכירה והשיווק ב-23% בלבד, והוצאות ההנלה והכלליות ב-16%. כתוצאה מכך עלה הרווח התפעולי בתקופה ב-55%. ברבעון עלה הרווח התפעולי ב-26%.

הכנסות המימון בתקופה, 8.8 מ' ש"ח, מיוחסות לנכסים הנזילים של החברה המושקעים בהשקעות סולידיות.סך הנכסים הנזילים ב-30.9.13 מסתכמים ב-218 מ' ש"ח, וב-31.12.13 ב-217 מ' ש"ח.מדובר אפוא בתשואה של כ-5% אשר הושגה הודות בגאות בשווקים הפיננסיים.

בחברה סולו (וילי פוד) הסתכמו הכנסות המימון ב- 22 מ' ש"ח. הכנסות אלה אשר מקורן בעיקר בעלית ערך של בטוחות בהן מושקעת החברה סולו, 87 מ' ש"ח, מייצגות תשואה מרשימה  ביותר אשר מקורה ככל הנראה בהשקעה במניות.

סעיפי מאזן עיקריים - וילי פוד אינטרנשיונל

הון חוזר תפעולי 

  • ההון החוזר התפעולי נכון ל-30.9.14 הסתכם ב-100.5 מ' ש"ח, כ-30% מהמחזור השנתי.
  • המלאי הסתכם ב-30.9.13 ב-47.6 מ' ש"ח, לעומת 28.3 מ' ש"ח אשתקד.עליה תלולה זאת במלאי ללא עליה בשיעור מקביל בעלות המכר העלתה את חודשי המלאי ל-2.5 חודשים לעומת 1.6 חודשי מלאי אשתקד.העליה במלאי החלה ברבעון הרביעי של 2012 והחברה הסבירה אותה כהכנה לפסח 2013 אשר חל בחודש מרץ, אלא שלאחר עלית מדרגה זאת נשאר המלאי ברמות גבוהות בהרבה מאשר בשנת 2012.
  • חוב הלקוחות נכון ל-30.9.14 הסתכם ב-80.3 מ' ש"ח, כ-2.6 חודשי מכירה, לעומת 63.8 מ' ש"ח אשתקד, כ-2.3 חודשי מכירה אשתקד.

נכסים נזילים - 218 מ' ש"ח.

רכוש קבוע - 42 מ' ש"ח.

הון עצמי - 358.5 מ' ש"ח, 92% מסך המאזן.

הון עצמי של וילי פוד סולו - 257 מ' ש"ח, 87% מהמאזן. 

מדיניות דיבידנד

וילי פוד מחלקת שליש לפחות מהרווח הנקי כדיבידנד בכפוף לכך שההון העצמי יהווה לפחות 55% מהמאזן, ובהתאם להחלטת הדירקטוריון.וילי פוד אינטרנשיונל אינה מחלקת דיבידנד ומקור המימון לדיבידנד שמחלקת החברה עצמה הוא מנכסיה הנזילים.

ב-2012 חילקה החברה דיבידנד בסך 3.5 מ' ש"ח, ובשנת 2013 בסך של 16.9 מ' ש"ח.

בעלות

צבי ויליגר מחזיק ב- 38.17% מזכויות ההצבעה בוילי פוד ואחיו יוסף ויליגר ב-20.45%.

צבי ויליגר מחזיק בנוסף להחזקתו בחברה גם ב-3.8% ממניות חברת הבת וילי פוד אינטרנשיונל.

קבוצת מנורה מחזיקה עבור קרנות פנסיה, קופות גמל, פוליסות  וקרנות נאמנות ב-17.82% מויליפוד.

אלטשולר שחם מחזיקה ב-7.01% בוילי פוד.חלק מהחזקותיה מקורו בהקצאה פרטית בנובמבר 2013. בהקצאה הפרטית הוקצו בסה"כ 689,700 מניות במחיר של 29 ש"ח למניה, וכן מספר זהה של אופציות לא סחירות הניתנות למימוש עד ל-3.12.15 במחיר מימוש של 33 ש"ח למניה, מותאם לחלוקת דיבידנד, מניות הטבה וזכויות.

יתרת המניות, 16.55%, מוחזקות בידי הציבור.

שורה תחתונה

רווחיה של וילי פוד אינטרנשיונל בשנה שהסתיימה ב-30.9.14 מסתכמים ב-9.09 מ' דולר.מנית וילי פוד נסחרת במועד הסקירה בנסדא"ק במחיר של  8.04 דולר ובשווי שוק של 104 מ' דולר, כך שהחברה נסחרת במכפיל רווח סביר של 11.4.

מכפיל הרווח סביר עוד יותר אם נביא בחשבון כי מתוך שווי שוק של 104 מ' דולר לחברה נכסים פיננסיים בסך של 61.6 מ' דולר ללא חוב פיננסי.אם נעשה תרגיל קצר ונפחית את שווי הנכסים הפיננסיים משווי השוק ומאידך נפחית את הכנסות המימון נטו מהרווח נגיע למכפיל רווח נמוך במיוחד של 6.6.

כעת נעבור למאזן סולו של וילי פוד, החברה האם הנסחרת בבורסה בת"א.הונה עצמי של החברה נכון ל-30.9.13 הוא 257 מ' ש"ח, והוא כולל נכסים פיננסיים בסך 87 מ' ש"ח, השקעה בוילי פוד אינטרנשיונל בסך 209 מ' ש"ח (זהה כיום לשווי השוק), חוב פיננסי בסך 39 מ' ש"ח וסעיפי רכוש והתחיבויות אחרים בסכומים זניחים.

על בסיס נתונים אלה נגיע לשווי חברה לוילי פוד עפ"י מודל השווי הנכסי הנקי (NAV) של 257 מ' ש"ח, זאת עפ"י שוויה הסחיר של וילי פוד אינטרנשיונל.

לשווי שוק של 360 מ' ש"ח אין אפוא הצדקה וברור כי ההשקעה בחברת הבת הנסחרת בנסדא"ק עדיפה על ההשקעה בחברת האם בישראל. וילי פוד אינטרנשיונל נראית כהשקעה מענינת מאד - מכפיל נמוך, יתרת מזומנים גבוהה, ופוטנציאל לצמיחה בישראל ובחו"ל.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך ו/או המלצה לרכישת ניירות הערך המוזכרים.כמו כן הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד פרסום הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על וילי פוד:
אמבלייז השלימה את רכישת השליטה בוילי פוד., 8/05/2014
אמבלייז מתכננת למזג את וילי פוד לתוך חברת הבת שלה וילי פוד אינטרנשיונל., 8/04/2014
וילי פוד בשנת 2013 וברבעון הרביעי. המתנה לצעדים שינקוט גרנובסקי., 29/03/2014
באיזה פרמיה רוכשת אמבלייז את מניות וילי פוד אינטרנשיונל, חברת הבת של וילי פוד?, 9/03/2014
דרונט בניית אתרים