Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמבלייז מתכננת למזג את וילי פוד לתוך חברת הבת שלה וילי פוד אינטרנשיונל.

בסקירה האחרונה על וילי פוד התייחסנו להמתנה לצעדיו של גרנובסקי בעקבות רכישת השליטה בוילי פוד. והנה, בהצעת הרכש המיוחדת שפרסמה אמבלייז ל-5% ממניות וילי פוד מציינת אמבלייז בסעיף העוסק בתכניות החברה כי בכוונתה למזג את וילי פוד עם וילי פוד אינטרנשיונל.
8/04/2014

הצעת הרכש המיוחדת היא שלב הכרחי בעסקת הרכישה של השליטה בוילי פוד על ידי אמבלייז מידי צבי ויוסף ויליגר.ראו התייחסות לעסקת הרכישה ופרטיה בסקירה שפרסמנו: באיזה פרמיה רוכשת אמבלייז את מניות וילי פוד אינטרנשיונל, חברת הבת של וילי פוד?

הצעת הרכש שפורסמה כעת אינה מפתיעה, אולם ההצעה כוללת סעיף מפתיע אשר לא עורר עד כה תשומת לב:"בכוונת המציעה לפעול למיזוג של החברה עם ולתוך ויליפוד אינטרנשיונל (החברה הקולטת), וזאת על מנת שלא תהיה בקבוצה "חברת שכבה", כהגדרת המונח בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד 2013- (להלן: "חוק הריכוזיות")."

וילי פוד מחזיקה ב-57.18% ממניות ויליפוד אינטרנשיונל, כך שלמעשה מדובר בכך שהאחרונה תבצע Buy back באמצעות המיזוג. לכאורה צעד הגיוני בהתחשב במכפיל הרווח הנמוך בו היא נסחרת, אלא שקיימת בעיה בגלל הפרמיה בה נסחרת וילי פוד ביחס להחזקתה בוילי פוד אינטרנשיונל.

מיזוג אשר יתבסס על שווי השוק של וילי פוד אינטרנשיונל ישמור על שיעור ההחזקה של המיעוט בוילי פוד אינטרנשיונל אך יפגע בבעלי המניות של וילי פוד אשר שווי השוק שלה "מתמחר" את מניות חברת הבת בפרמיה של עשרות אחוזים.לכך יש להוסיף את העובדה שאמבלייז רכשה את וילי פוד בפרמיה גבוהה עוד יותר (ראה בסקירה דלעיל).

מיזוג אשר יתבסס על שווי השוק של וילי פוד נראה הגיוני לבעלי מניותיה, אולם ידלל באופן משמעותי את החזקות המיעוט בוילי פוד אינטרנשיונל.

לא ברור מהן תכניותיו המדויקות של אלכנסדר גרנובסקי, בעל השליטה באמבלייז, ותמוה שרשות נירות ערך לא בקשה הבהרות נוספות לתכנית המיזוג.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך ו/או המלצה לרכישת ניירות הערך המוזכרים.כמו כן הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד פרסום הסקירה הכותב מחזיק במניות חברה בת של החברה הנסחרת בנסדא"ק, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך הנסקרים בסקירה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על וילי פוד:
אמבלייז השלימה את רכישת השליטה בוילי פוד., 8/05/2014
וילי פוד בשנת 2013 וברבעון הרביעי. המתנה לצעדים שינקוט גרנובסקי., 29/03/2014
באיזה פרמיה רוכשת אמבלייז את מניות וילי פוד אינטרנשיונל, חברת הבת של וילי פוד?, 9/03/2014
וילי פוד סקירה ראשונה - חברה רווחית וצומחת בתחום המזון. האם להשקיע בה או בחברה הבת הנסחרת בנסדא"ק?, 16/02/2014
דרונט בניית אתרים