Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות שונות, שיעורי היוון שונים לגמרי.

הערכת השווי של נכסים מניבים מחושבת בד"כ כלל על ידי חלוקת ה-N.O.I בשיעור ההיוון  ( Cap Rate).

דירקטוריון וילי פוד נמנע מלחוות דיעה על הצעת הרכש למניות החברה.לא מתייחס לאפשרות המיזוג עם וילי פוד אינטרנשיונל.

לא צריך הרבה כח שכנוע כדי להיענות להצעת הרכש ל-5% ממניות וילי פוד, כאשר המחיר המוצע גבוה ב-36% ממחיר המניה בשוק.עם זאת החוק מחייב את דירקטוריון חברת המטרה לחוות את דעתו על הצעת הרכש, או להמנע מכך ולנמק את הימנעותו.
16/04/2014

הצעת הרכש המיוחדת היא שלב נוסף בביצוע עסקת רכישת השליטה של אמבלייז/בי.ג'י.איי/אלכסנדר גרנובסקי בוילי פוד מידי צבי ויוסף ויליגר - ראו סקירות על העסקה ועל וילי פוד.

דירקטוריון החברה מציין כי הוא נמנע ממתן חוות דעת משום ש"כדאיות הצעת הרכש עשויה להיות שונה לגבי הניצעים השונים על פי נסיבות החזקותיהם במניות החברה, העשויות לכלול מגוון שיקולים (בין יתר השיקולים והמאפיינים האמורים ניתן למנות סיבות שונות הנוגעות לשיעור החזקתם בחברה , לאופי החזקתם בחברה, לפרק הזמן המיועד על ידם למימוש החזקותיהם במניות החברה ולשיקולי המס של כל ניצע)" - אם אלה הסיבות לא ברור איך יכול דירקטוריון של כל חברה לחוות דעתו על כל הצעת רכש שהיא.
 
סיבה נוספת להמנעות - העובדה שלמרבית חברי הדירקטוריון ענין אישי בהצעת הרכש.מובן שהדח"צים אינם נמנים על בעלי הענין האישי ואין סיבה לשמוע מה דעתם, בעיקר בהתחשב במיזוג שמתכננת אמבלייז בין וילי פוד לוילי פוד אינטרנשיונל (ראה על כך להלן).

עם זאת, הדירקטוריון מפנה את תשומת לב בעלי המניות לכך שהמחיר המוצע בהצעת הרכש, 34.71 ש"ח, גבוה באופן משמעותי ממחיר המניה בשוק, 25.88 ש"ח,  וכן מהמחיר בו ביצעה החברה בנובמבר האחרון הקצאה פרטית במחיר של 29 ש"ח למניה (לפני התאמות בגין חלוקת דיבידנד).

יש לציין כי הדירקטוריון לא התייחס כלל לאפשרות המיזוג הנזכרת בהצעת הרכש בין וילי פוד לבין חברת הבת וילי פוד אינטרנשיונל ולתנאיה.אפשרות זאת והתנאים שבהם היא תעשה עשויים לענין את בעלי המניות בחברה הרבה יותר מרווח זעום אפשרי בגין הצעת הרכש.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה או מסירת מידע בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על הצעות הרכש לוילי פוד:
הושלמה הצעת הרכש ל-5% ממניות וילי פוד., 29/04/2014
הצעת רכש מיוחדת ל- 5% ממניות וילי פוד כחלק מעסקת מכירת השליטה בחברה., 12/04/2014
דרונט בניית אתרים