Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברת צ'ק פוינט - צמיחה איטית, רווחיות גבוהה, תמחור סביר, אולם החברה אינה מדביקה את תשואות הענף והמתחרים.

צ'ק פוינט אשר נוסדה ב- 1993 היא אחת מספקיתו אבטחת רשת הסייבר הגדולות בעולם.התגברות המתקפות על מערכות הסייבר השונות בעולם כולו למטרות פיגועים, סחיטה ומודיעין ולמטרות פוליטיות יוצרת אמנם ביקושים גוברים להגנה בפני מתקפות סייבר, אולם לצד הביקושים קיימת תחרות חריפה בין החברות הפועלות בתחום.

15/08/2018

 

להלן נתוני הצמיחה בעבר והצמיחה החזויה של הרווח למניה, שווי השוק ומכפילי הרווח של החברות המובילות בתחום הגנת הסייבר:

 

[להגדלה/הדפסה לחצו על הדוחות]

 

 

[הנתונים הופקו ממסנן המניות (Screener) באתר Finviz.com]

 

מה ניתן ללמוד מהטבלה?  Check Point כבר אינה החברה הגדולה ביותר בין חברות הגנת הסייבר במונחי שווי שוק. ל- Palo Alto שהוקמה על ידי הישראלי ניר צוק, יוצא צ'ק פוינט, שווי שוק גבוה יותר. גם במונחי מכירות עקפה פאלו אלטו את החברה: מחזור המכירות של צ'ק פוינט ברבעון האחרון הסתכם ב-468 מ' דולר, עליה של 2% בלבד, עם רווח תפעולי של 244 מ' דולר שהיווה לא פחות מ-52% מהמחזור. מכירות פאלו אלטו הסתכמו ב-567 מ' דולר, עליה של 31.3%, אך עם הפסד תפעולי של 52 מ' דולר. מחזור חטיבת אבטחת הסייבר של סיסקו ברבעון האחרון הסתכם ב-583 מ' דולר, עליה של 10.6% (אין דיווח על הרווח המגזרי מאבטחת הסייבר בסיסקו). פורטינט - מחזור של 441 מ' דולר (עליה של 20.8%) עם רווח תפעולי של 50.7 מ' דולר (עליה של 78%) שהיווה 12% מהמחזור.

ומה באשר למכפילי הרווח? ובכן, לא לכל החברות מחושב מכפיל, פשוט כי אין להן עדיין רווחים. בין החברות המרוויחות, צ'ק פוינט היא החברה היחידה עם מכפיל רווח "נורמלי", ולמעשה מכפיל הרווח שלה אף נמוך בהרבה לאחר שננטרל משווי השוק את סך הנכסים הנזילים של החברה, כ-4 מיליארד דולר.

ומה באשר לעתיד? עפ"י קונצנסוס האנליסטים הרווח למניה של צ'ק פוינט יגדל בחמש השנים הבאות בקצב שנתי של 6%.לכל המתחרות חוזים האנליסטים צמיחה דו-ספרתית. עם זאת תחזיות הן רק תחזיות, וכסף כידוע סופרים רק במדרגות.

 

להלן הגרף של מנית צ'ק פוינט בחודשים האחרונים (הגרף מעודכן באופן רציף up todate):

 

[להגדלה/הדפסה לחצו על הגרף]

 

 

 

מקור: Finviz.com

 

 

לסיכום - צ'ק פוינט צומחת לאט, ובמונחי מכירות אפילו לאט מאד (ראו גם על כך בהמשך), אך מפצה על כך ברווחיות גבוהה.

 

תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של השנה

 

להלן תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2018 באלפי דולר (פרט לרווח למניה):

 

[להגדלה/הדפסה לחצו על הדוחות]

 

 

 

 

 מקור: דוחות החברה

 

מכירות צ'ק פוינט מחולקות למכירות מוצרי הגנה ורשיונות לשימוש הנמצאות בירידה, מכירות של מנויים המקנים לרוכשים אותם לתקופות של מספר שנים גישה לתוכנות ההגנה בהן חלה עליה, ומכירות של עדכוני תכנה ותחזוקה אשר גם בהן חלה עליה קלה.

השוני במסלול המכירות יוצר גם מדיניות חשבונאית שונה. מוצרי ההגנה מחויבים עם המסירה וההתקנה. במכירת מנויים יוצאים חיובים לתקופות שנקבעו, אולם החברה מכירה בהכנסות לכל שנה בנפרד, ועודף החיוב על הסכום  שהוכר מופיע כהתחיבות בסעיף "הכנסות נדחות". סעיף זה נותן אידיקציה להכנסות שתוכרנה בשנים הבאות בגין עסקאות שכבר חויבו.

נכון ל-30.6.18 הסתכמו ההכנסות הנדחות ב-1.16 מיליארד דולר, עליה של 9% ביחס ל-30.6.17. ההכנסות הנדחות מתיחסות להכנסות ממכירת מנויים ומעדכוני תכנה ותחזוקה. עיקר הסכום, 856 מ' דולר,  מתייחס להכנסות נדחות לזמן קצר אשר יהפכו בשנה הקרובה להכנסות. עם זאת, במהלך המחצית הראשונה של השנה  חלה ירידה בסך של 28 מ' דולר בהיקף ההכנסות הנדחות, וברבעון השני חלה ירידה של 7 מ' דולר.

המכירות בצפון אמריקה הסתכמו ב-48% מסך המכירות, באירופה - 36%, בשאר המדינות - 16%.

הרווחיות הגולמית היא ברמה שלא מוכרת לנו מתעשיות אחרות - כ-90% (!). עיקר ההוצאות הוא בסעיפי התפעול, ובעיקר בהוצאות שיווק ומכירה.

הוצאות התפעול היוו במחצית הראשונה כ-42% מהמחזור. לעומת המחצית המקבילה חל בהוצאות התפעול גידול של כ-9%, וברבעון השני חל בהן גידול של כ-7%, יותר מהגידול המחזור בתקופות אלה.

ברווח התפעולי חל בשתי התקופות גידול קל. חלקו של הרווח התפעולי מהמחזור במחצית הראשונה היה של 48.5%, דומה למחצית הראשונה אשתקד, וברבעון השני 47.9% לעומת 48.3% אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון ובמחצית השנה ב-198 מ' דולר ו-385 מ' דולר בהתאמה, עליה של 4.9% ו-3.8% בהתאמה.

הרווח המדולל למניה ברבעון ובמחצית השנה הסתכם ב-$1.24 ו-$2.4 בהתאמה. הרווח המדולל למניה גדל בשיעור גבוה מהגידול ברווח הנקי. הסיבה לכך היא רכישה עצמית של מניות על ידי החברה עצמה - ראה על כך בהמשך.

 

להלן תוצאות הרבעון על בסיס Non-Gaap, באלפי דולר:

 

[להגדלה/הדפסה לחצו על הדוחות]

 

 

מקור: דוחות החברה

 

תזרים המזומנים, ומה השימוש שעושה צ'ק פוינט בנכסיה הנזילים

 

תזרים המזומנים מפעולות הסתכם ברבעון השני ב-213 מ' דולר ובמחצית הראשונה ב-632 מ' דולר. מקור נוסף היה הנפקת מניות כתוצאה ממימוש אופציות שהונפקו בעבר לעובדים בסך של 79 מ' דולר ברבעון ו-99 מ' דולר במחצית הראשונה.

השימוש העיקרי במקורות שנוצרו מהתזרים התפעולי ומהנפקת המניות הוא להשקעה עצמית במניותיה - ברבעון בסך של 250 מ' דולר, ובמחצית הראשונה של 2018 בסך של 499 מ' דולר.

בשנת 2017 רכשה החברה 9.5 מ' מניות במחיר ממוצע של $105 למניה ובהשקעה כוללת של קרוב למיליארד דולר.

החברה הודיעה עם פרסום הדוח הכספי על תכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בהיקף כולל של 2 מיליארד דולר, 325 מ' דולר ברבעון. היקף התכנית מהווה 11%  משווי השוק של החברה כיום, 55% מהונה העצמי, וכ-50% מנכסיה הפיננסיים של החברה המסתכמים ב-4 מיליארד דולר. לחברה אין חוב פיננסי וחלקו של ההון העצמי מהמאזן היה ביוני 2018 66%.

נכון ליוני 2018 השקיעה החברה בסה"כ  6.3 מיליארד דולר במניותיה שלה. הונה העצמי של החברה מסתכם ב-3.6 מיליארד דולר, ולאחר השלמת תכנית הרכישה בסך של 2 מיליארד דולר ירד ההון העצמי ל-1.6 מיליארד דולר, בצירוף הרווחים שיווצרו.

 

 

Guidance

 

תחזית החברה לשנת 2018 היא למכירות של 1.85-1.93 מיליארד דולר לעומת 1.855 מיליארד דולר ב-2017. תחום התחזית הנמוך מבטא למעשה אפס צמיחה והגבוה צמיחה של 4%. ממוצע התחזית מבטא עליה של קרוב ל-2%.  

תחזית הרווח למניה Non-Gaap ל-2018 היא של $5.45-$5.75, לעומת רווח למניה Non-Gaap של $5.33 ב-2017, עליה של 2.2%- 7.8%, ועל בסיס ממוצע התחזית עליה של 5%.

לרבעון השלישי צופה החברה  מכירות של 454-474 מ' דולר, לעומת 455 מ' דולר אשתקד, ורווח למניה Non Gaap של $1.3-$1.4, לעומת $1.3 אשתקד.

בשנה כולה וברבעון השלישי צפוי קפאון או עליה חד -ספרתית במכירות וברווח למניה. 

 

שורה תחתונה 

 

  • צ'ק פוינט פועלת בענף צומח, אך שיעור הצמיחה של החברה נמוך מאד, 2.9% במחצית הראשונה של 2018 ו-2% בלבד ברבעון השני.לשנה כולה התחזית של צ'ק פוינט היא לקפאון או עליה קלה במכירות וברווח.
  • המתחרות הבולטות של החברה צומחות בשיעורים דו-ספרתיים הנעים בין 11% ל-31%.
  • לצמיחה האיטית בעסקים היתה השפעה על ביצועי החסר של מנית צ'ק פוינט. המניה עלתה בשנה האחרונה ב-5.5% בלבד, כאשר תעודות הסל העוקבות אחרי מדדי חברות סייבר, סימולים hack ו-cibr,  עלו באותה תקופה בלא פחות -30.4% ו-27.9% בהתאמה.
  • לצד הצמיחה האיטית (ביותר) לצ'ק פוינט רווחיות יוצאת דופן, בעוד שהמתחרות רושמות הפסדים או רווחיות נמוכה הרבה יותר.
  • ההיקף הגבוה מאד של רכישות עצמיות, 6.3 מיליארד דולר במצטבר, מראה על שמרנות רבה. ניתן היה לצפות שהחברה תעשה שימוש מוטה צמיחה (כלומר, לרכישות) בנזילות הרבה שהיא מייצרת.
  • מחיר המניה נכון למועד הכתבה הוא $114.25, שווי השוק של החברה הוא של 18.1 מיליארד דולר. על בסיס תחזית החברה לשנת 2018  והרווח למניה Non-Gaap נסחרת צ'ק פוינט במכפיל רווח של 20.4. לאחר ניטרול הנכסים הפיננסיים של החברה, כ-4 מיליארד דולר, נסחרת החברה במכפיל רווח של קרוב ל-16 (הרווחים בגין נכסים אלה אינם מהותיים לחישוב).
  • מדובר בחברה איכותית ורווחית מאד, וככזאת ניתן לראות בה בהחלט השקעה סולידית בתמחור סביר, אך חסר לה מימד הצמיחה, ובעיקר כשהענף נמצא בצמיחה.

 


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק  בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.

 

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על צ'קפוינט:
צ'ק פוינט - מבט לחמש השנים האחרונות., 17/06/2020
דרונט בניית אתרים