Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סקופ ב-2016 - הרווח הוכפל, אך האם זאת שנה מייצגת?

16/04/2017

סקופ סקירה ראשונה  2016

 

מניית סקופ נסחרת בשיא של 52 שבועות, לאחר שעלתה ב-152% בשנה האחרונה. העלייה במניה התבססה על עליה חדה ברווח, כאשר במכירות החברה חלה ירידה. מעניין יהיה לבחון ממה נבע הגידול ברווח והאם ניתן ללמוד מכך משהו לגבי העתיד.

על פעילות החברה  

 

סקופ עוסקת ביבוא ושיווק מוצרים וחומרי גלם בענף המתכות דהיינו: אלומיניום, פלדה, פלב"ם (נירוסטה), סגסוגת ניקל, פליז, נחושת, ברונזה, טיטניום, עופרת וכן מוצרי פלסטיקה הנדסית. מוצרי החברה כוללים כ-80,000 פריטי מדף, בהם: פחים, גלילים, צינורות, ברגים, אביזרי צנרת, ברזים, מוטות, פרופילים, רשתות, שבכות וכו' מכל סוגי המתכות הנ"ל. מוצרים אלה משמשים מגוון רחב של ענפי תעשייה רבים, בהם: מזון, תרופות, כימיה, מחצבים, אלקטרוניקה, מיזוג אויר, תשתיות, מוצרי צריכה, היי-טק, בנייה ציבורית, תעשייה תעופתית, תעשייה צבאית, שילוט, זיווד ועוד.

 

סקופ מהווה עבור לקוחותיה מרכז שירות למתכות- היא רוכשת מיצרנים ומחברות מלאי ראשוניות מתכות ומעבדת אותן כך שיענו על מפרטים ספציפיים כגון אורך, רוחב, צורה ותכונות משטח. לקוחות סקופ נהנים מיתרונות משמעותיים: רכישה בסקופ חוסכת להם זמן, כוח עבודה והוצאות רבות, ומפחיתה את עלויות הייצור והמלאי הכוללות שלהם. השירות הלוגיסטי המלא שמעניקה החברה ללקוחותיה כולל: עיתוד מלאי, אחסון, חיתוך, ניסור ואספקה תוך 24 שעות. שיטה זאת חוסכת ללקוחות זמן, עלויות שכר, שטח אחסון ומימון ובכך מפחיתה ללקוח את העלות הכוללת. בפועל מבצעת החברה Outsourcing מלא לניהול המלאי של לקוחותיה (מתוך דוחות החברה).

 

רווחי החברה נובעים אפוא ממרווח מסחרי רגיל וכן מתהליך התאמת המוצרים הנמכרים לצרכי הלקוח. 

 

לחברה ציוד אחסון מהמתקדמים בישראל ובעולם בתחום פעילותה המאפשרים לחברה ניפוק רב של פריטים בזמן קצר מאוד יחסית , בין היתר באמצעות מחסנים אוטומטים, וכן ציוד ניסור וחיתוך מתקדם ביותר המאפשר חיתוך וניסור מהירים ובאיכות גבוהה מאוד ואספקה של חומר חתוך למידה למחרת הזמנת הסחורה.

 

מכירות ורווח

 

המכירות ב-2016 הסתכמו ב-1.3 מיליארד ₪ לעומת 1.437 מיליארד ₪ ב-2015, ירידה של 9%. ביחס ל-2014 ירדו המכירות ב-2015 ב-5%. מדובר אפוא בירידב מצטברת של 11% בשנתיים האחרונות.

ההסבר לכך בדוח הדירקטוריון הוא כי האטה בביקושים בשווקים ותחרות על נתחי שוק בהם פועלת החברה.

 

להלן נתונים המכירות והרווח התפעולי על בסיס גאוגרפי אשר בסקופ מהווה גם בסיס מגזרי, באלפי ש"ח: 

 

 

שינוי

2016

2015

2014

ישראל - מכירות

-12%

587,929

664,427

674,115

אחוז מסך המכירות

45%

46%

49%

רווח תפעולי

30.6%

87,619

67,077

62,575

רווחיות תפעולית

15%

10%

9%

ארה"ב וקוריאה - מכירות

-4%

461,954

481,531

405,436

אחוז מסך המכירות

35%

34%

30%

רווח תפעולי

589.4%

18,497

2,683

1,181

רווחיות תפעולית

4%

1%

0.0

אירופה ואחר - מכירות

-11%

258,001

290,743

286,615

אחוז מסך המכירות

20%

20%

21%

רווח תפעולי

(0.40%)

17,680

17,746

18,466

רווחיות תפעולית

7%

6%

0.1

סה"כ מכירות

-9%

1,307,884

1,436,701

1,366,166

רווח תפעולי לפני אחרות

40%

123,377

87,829

81,783

רווחיות תפעולית

9%

6%

6%

 

·        בכל האזורים חלה ירידה במכירות.

·        הרווח העיקרי הוא מהפעילות בישראל.

·        בארה"ב השנה היא הראשונה בה יש לחברה רוח ורווחיות תפעוליים משמעותיים.

·        באירופה לחברה רווח ורווחיות תפעוליים משמעותיים, אך עדין מחצית מהרווחיות בישראל.

 

 

דוח רו"ה (באלפי ₪)

 

שינוי

2016

2015

2014

סה"כ

-9%

1,307,884

1,436,701

1,366,166

עלות החומרים

-14%

945,820

1,105,969

1,048,240

 

 

72%

77%

77%

רווח גולמי

11%

342,909

309,999

298,966

רווחיות גולמית

 

26%

22%

22%

מכירה ושיווק

-1%

164,050

165,572

163,434

 

 

13%

12%

12%

הנהלה וכלליות

-2%

55,482

56,598

53,659

 

 

4%

4%

4%

תפעולי לפני אחרות

40%

123,377

87,829

81,873

 

 

9%

6%

6%

Ebitda

32%

146,038

110,990

104,817

מימון נטו

 

26,365

26,237

26,348

רווח לפני מסים

69%

96,618

57,264

55,874

מסים

 

15,382

16,620

14,135

ניצול הפסדים

 

4,855

 

 

השפעת ההפחתה בשיעור המס

 

3,606

 

 

מס מותאם

 

23,843

16,620

14,135

רווח אחרי מס בדוח

100%

      81,236

      40,644

      41,739

רווח אחרי מס מותאם

79%

      72,775

      40,644

      41,739

 

·        ב-5 השנים האחרונות עלו המכירות בקצב שנתי של 3% בלבד.

·        בשנים  2012-2015 הרווחיות הגולמית הייתה קבועה בשיעורים של 22%-23%. ב-2016 חל זינוק ל-26% ללא כל הסבר על ידי החברה (ראה על כך בהמשך הסקירה). זינוק זה לצד שיעור קבוע של הוצאות שיווק ומכירה מהמכירות וירידה חד פעמית בסעיף המיסים גרמו לזינוק ברווח הנקי .

·        הגידול ברווח הגולמי של 4 נקודות  ברווחיות הגולמית ירד כמעט כולו לשורת הרווח התפעולי, היות ושיעור ההוצאות התפעוליות נשאר ברמה של כ-17%.

·        במהלך שנת 2016 חלה עליה של 15.52% במחיר הניקל הנסחר בבורסת  המתכות בלונדון,  של 13.67% במחיר האלומיניום, ושל 17% במחיר הנחושת. גם מחיר הפלדה שאינה נסחרת בבורסת ה-LME עלה בשנת 2016. עליות אלה גרמו לעליה במחירי המכירה של מוצרי החברה, כאשר החומרים נרכשו במחירים של טרום העליה, ויתכן שזאת הסיבה לשיפור ברווחיות הגולמית. 

·        היות והוצאות התפעול (מכירה, שיווק והנהלה) מהוות אחוז די קבוע מהמחזור,  ירידה ברווחיות הגולמית תשפיע על הרווחיות התפעולית בגובה הירידה.

 

תזרים מזומנים (באלפי ₪)

 

 

2016

2015

2014

פעילות שוטפת

 

רווח נקי

81,236

40,644

41,739

התאמות לסעיפי רו"ה

18,921

21,586

19,840

תזרים פרמננטי

100,157

62,230

61,579

שינויים בסעיפי נכסים והתחיבויות

74,613

-2,533

8,885

מזומנים נטו מפעילות שוטפת

174,770

59,697

70,464

 

 

פעילות השקעה

 

רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים נטו

21,643

75,698

21,430

 

 

תזרים חופשי

153,127

-16,001

49,034

 

 

קבלת/פרעון אשראי נטו

-88,122

123,908

99,071

 

 

דיבידנד ששולם

-65,361

-87,150

-96,277

 

  • השיפור בתזרים מפעולות שוטפות מתחלק לשניים: שיפור בתזרים הפרמננטי הנובע מהשיפור ברווח הנקי -  בהתאמות לא חל שינוי מהותי, והשינויים בסעיפי שינויים ברכוש והתחיבויות נובעים בעיקר מהירידה במלאי, אשר לא ניתן לדעת אם תמשך ובאיזה היקף.
  • היקף ההשקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ירד ב-2016.
  • החברה פרעה אשראי נטו בסך של 88 מ' ₪ וחילקה דיבידנד בסך של 65 מ' ₪, אשר היווה כ-80% מהרווח הנקי.

 

מאזן באלפי ₪:

 

 

אלפי ₪

 

 

2016

2015

 

 

 

 

נכסים פיננסיים

 

227,272

231,374

 

 

 

 

לקוחות

 

347,555

369,201

חייבים ויתרות חובה

 

15,667

12,585

מלאי

 

424,607

508,186

נכסים תפעוליים שוטפים

 

787,829

889,972

 

 

 

 

סה"כ נכסים שוטפים

 

1,015,101

1,121,346

רכוש קבוע

 

324,228

329,917

נכסים קבועים אחרים

 

21,130

21,472

סה"כ נכסים קבועים

 

345,358

351,389

סה"כ נכסים

 

1,360,459

1,472,735

 

 

 

 

אשראי לז"ק+חלויות שוטפות

 

255,316

289,549

 

 

 

 

ספקים ונותני שירות

 

81,159

112,865

זכאים ויתרות זכות

 

40,165

30,591

התחייבויות תפעוליות שוטפות

 

121,324

143,456

הלוואות מבנקים ומוסדיים

 

533,643

588,472

מסים נדחיםן

 

26,548

30,545

התחייבויות לא שוטפות

 

560,191

619,017

הון עצמי

 

      423,628

     420,713

סה"כ מאזן

 

   1,360,459

  1,472,735

 

 

 

 

מדדים/יחסים

הון חוזר תפעולי

      666,505

     746,516

 

כאחוז מהמכירות

51%

52%

 

יחס שוטף

              6.5

             6.2

 

יחס מהיר

                 5

                4

 

הון עצמי/מאזן

31%

29%

 

חוב פיננסי נטו

      561,687

     646,647

 

יחס חוב פיננסי נטו ל-Cap

57%

61%

 

החברה הצליחה להוריד את נכסיה התפעוליים בקרוב ל-100 מ' ₪, בעיקר כתוצאה מהירידה במלאי. החברה מציינת שהירידה ברמות המלאי נועדה, בנוסף להקטנת צרכי המימון של ההון החוזר התפעולי, להקטין את הסיכון הכרוך בירידת מחירי המתכות.

החברה משקיעה מאמצים מוגברים להקטנת חודשי המלאי, בין היתר באמצעות ניוד מלאי מוצריה השונים בין חברות הקבוצה והקטנת הרכש מהספקים. זמני האספקה של היצרנים קוצרו עובדה שנוצלה על ידי החברה לביצוע רכש בתדירות גבוהה יותר ובכמויות קטנות יותר.

בהתחיבויות השוטפות התפעוליות חלה ירידה אך נמוכה בהרבה, כך שבשורה התחתונה ירד ההון החוזר התפעולי בכ-80 מ' ₪.

החוב הפיננסי נטו ירד ב-85 מ' ₪ כתוצאה מפרעון נטו של אשראי. יש לציין כי החברה אינה מנפיקה אגרות חוב לציבור, וחובה הפיננסי כולל הלוואות מבנקים והנפקת אג"ח לא סחירות למשקיעים מוסדיים.

אגרות החוב הלא סחירות של החברה אינן מדורגות על ידי חברות הדירוג.

 

 

שורה תחתונה

שווי השוק של סקופ הוא של 1.08 מיליארד ₪. על בסיס הרווח הנקי לשנת 2016 נסחרת החברה במכפיל רווח של 13.4. מכפיל הרווח על בסיס הרווח בניטרול הכנסות מס חד פעמיות הוא של 14.8.

הרווח הנקי הוכפל ב-2016. הרווח הנקי הממוצע בשלוש השנים 2013-2015 הסתכם ב-43 מ' ₪ לעומת 81 מ' ₪ ב-2016. על בסיס הרווח הנקי הממוצע לשלוש השנים הקודמות מכפיל הרווח בו נסחרת החברה הוא של 25.

כאמור החברה לא ספקה הסבר לשיפור ברווחיות הגולמית ב-2016.ככל הנראה השיפור נובע מעליה במחירי המתכות (?), אולם מה יקרה כשמחירן ירד?

על בסיס שווי השוק הנוכחי והדיבידנד שחולק ב-2016 תשואת הדיבידנד היא של 6%. בשנים הקודמות חילקה החברה דיבידנד בסכומים גבוהים יותר.

מכירות החברה יורדות בשנים האחרונות, ואילו הרווח הוכפל ב-2016, אך לגמרי לא ברור כלל האם 2016 היא שנה מייצגת. 


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק  בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על סקופ:
סקופ מתכות רבעון שלישי 2017 - עוד רבעון של ירידה במכירות ורווחיות גולמית גבוהה., 12/11/2017
סקופ מתכות רבעון ראשון 2017 - זינוק ברווחים, אך החברה אינה מספקת הסברים., 7/06/2017
דרונט בניית אתרים